Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård."— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem UBÅT Vilka åtgärder finns? Vilka får åtgärden? Vilka resultat har åtgärden? ASI och UBÅT Ett ramverk för kartläggning, uppföljning och utvärdering Förändring av problem Brukarupplevelse kvalitet Handläggare Bättre - Sämre Problemfri

3 ASI: Net-analys Verksamhetsrapport: Kartläggning och uppföljningsresultat för klienterna jämfört med övriga Sverige. UBÅT: Enkelt tabelluttag: Egna åtgärder och kvalitetsskattningar i Ubåt jämfört med övriga Sverige. ASI och Ubåt: Förbättringar kopplade till åtgärder. Visar effekter av olika åtgärder från UBÅT kopplat till förbättringar och problemfrihet mätt med ASI-G och ASI-U för den egna kommunen. Tre uttag från ASI och UBÅT

4 Vi använder resultat från Södertälje som exempel på hur uttagen Ubåt och ASI och Ubåt kan användas för att se på effekter av åtgärder

5 Intervjuarskattningar (G) i Ubåt Södertälje jämfört med Övriga

6 UBÅT Vilka erfarenheter finns från att mata in data i Ubåt? Vilka erfarenheter finns från att göra uttag från Ubåt? Åtgärder och kvalitetsskattningar i Södertälje jämfört med övriga Sverige fås från Enkelt tabelluttag för den som har statistikbehörighet Åtgärder

7 Brukarskattningar av alla åtgärder i Södertälje. Nästan alla brukare (80-90%) i Södertälje har inte behövt vänta länge, är motiverade, är nöjda med bemötandet och med den hjälp man fått och anser att problemen förbättrats. Man är minst positiv till inflytande över val av åtgärd och på inflytande över genomförandet. Handläggarskattningar av alla åtgärder i Södertälje. Nästan alla handläggare (80-90%) anser att åtgärderna är passande, är väl genomförda, att klienten bidragit och man är nöjd med socialtjänstens insats. Ca två tredjedelar av handläggarna anser att klientens problem har förbättrats av åtgärden Åtgärder i Södertälje Södertälje har fler kommunala och färre privata åtgärder, fler interna och färre externa åtgärder, fler öppna och färre heldygnsåtgärder. Södertälje har fler stödåtgärder och mindre psykosocial behandling. Vanligast i Södertälje är stödboende och KBT. Sammanfattning av Södertälje i Ubåt

8 ASI och Ubåt: Förbättringar kopplade till åtgärder i Södertälje I ASI-net har Södertälje (från 2011) 587 klienter som har G och 234 U (40%) I UBÅT finns 125 klienter som har fått 239 åtgärder (dec 2015) 68 klienter har både G och U (54%) Endast Alkohol, Narkotika och Psykisk hälsa visas här

9 Förändring – uppföljningsintervjuer Två målsättningar med missbruksvård. Problemfrihet Socialtjänstlagen säger att missbruket ska upphöra, dvs bot. Intervjuarskattning = 0-1 i ASI-U Förbättring Ett annat mål är att missbruket och andra problem ska minska. Intervjuarskattning minskar med minst 2 skalsteg mellan G och U

10 Förbättrade klienter i Ubåt för Södertälje och Övriga. %

11 Andel problemfria och med kvarstående problem i Södertälje vid G och U

12 G och U: Antal dagar med problem av de sista 30 inom olika områden i Södertälje Det sker en stor minskning av antal dagar med problem för psykisk hälsa och alkohol, men även andra områden minskar, problemdagar med fysiskhälsa minskar inte.

13 Södertälje: Förbättrade för olika åtgärder i Ubåt, procent. AlkoholNarkotikaPsykisk hälsa KBT N=29453246 Stödboende N=40604940 Alla åtgärder N=141484540 KBT för narkotika är lågt har bäst effekt på psykisk hälsa. Stödboende bra för alla områden, speciellt för alkoholproblem och narkotikaproblem. Stödboende är bäst för alkoholproblem Stödboende är bäst för narkotikaproblem KBT är bäst för psykisk hälsa Alkohol förbättras mest, narkotika nästan lika mycket, psyk hälsa minst

14 Hela UBÅT: Förbättrade för olika åtgärder i Ubåt AlkoholNarkotikaPsykisk hälsa 12-steg N=97674660 Boendestöd N=18673947 CRA N=10442240 KBT N=56504148 Stödboende N=75594447 MI (MET) N=27481941 Stödsamtal N=28545061 ÅP N=39694461 Alla åtgärder N=497554251 Tabell 1. Andel åtgärder som gett en förbättring av alkohol, narkotika och psykisk hälsa för alla klienter, procent. Södertälje KBT N=29453246 Stödboende N=40604940 Alla åtgärder N=141484540

15 Södertälje jämfört med alla

16 Förbättrade klienter i Net-analys (2 skalsteg) Hälften av klienterna förbättrar sina problem med alkohol och nästan lika många med psykisk hälsa. Södertälje har en något mindre andel förbättrade avseende Familj / umgänge.

17 Problemfria klienter vid uppföljning. (Skattning = 0-1). Ca 70% har inga problem med kriminalitet; ca 60% har inga problem med narkotika Ca 70% har kvar problem inom övriga områden! Södertälje har färre problemfria för fysisk hälsa, arbete/försörjning och familj/umgänge och något färre för övriga områden.

18 Uppföljning. Södertälje har en något större andel som försämrats avseende Fysisk hälsa och Narkotika.


Ladda ner ppt "ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård."

Liknande presentationer


Google-annonser