Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."— Presentationens avskrift:

1

2 SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Projektledare: Ann-Mari Ek, Region Skåne Anna von Reis, Kommunförbundet Skåne

3 RIKTLINJERNA Socialstyrelsen kom 2007 ut med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård De ä r ett initiativ f ö r att utveckla och f ö rb ä ttra den svenska missbruks- och beroendev å rden Riktlinjerna gäller både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården Riktlinjerna ställer stora krav på samverkan och i vissa delar samorganisation.

4 Riktlinjerna ger vägledning inom områdena: Upptäckt och förebyggande verksamhet Narkotika - psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Alkohol - psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Gravida kvinnor Missbruk och beroende med samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom

5 Exempel 1: upptäckt och förebyggande arbete Det kan inte uteslutas att alkohol eller narkotika kan vara en del av problemet bl.a. i följande situationer: Parrelaterade problem och våld inom familjen Försummelse av barnen Kriminalitet, t.ex. rattfylleri och stöld Upprepade eller långvariga ekonomiska problem Då kan det också vara relevant att ställa frågor om alkohol och narkotika genom t ex screeninginstrument, AUDIT och DUDIT

6 Exempel 2: missbruk/beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom Cirka var femte patient som söker psykiatrisk vård och nästan varannan som söker kommunal missbruksvård har samsjuklighet Missbruk och beroende är underdiagnostiserat bland psykiatrins patienter Det finns inget stöd för ett förhållningssätt där ett av problemen måste vara behandlat innan nästa kan åtgärdas

7 7 Kunskap till praktik (SKL) Kunskap till praktik vill förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så att brukare får bästa möjliga vård genom att: Utveckla vårdkedjan Tydliggöra ansvarsfördelningen Förbättra samverkan mellan olika aktörer Fortbilda personalen Förstärka brukarinflytandet Utveckla en evidensbaserad praktik

8 8 Evidensbaserad praktik Vetenskaplig kunskap Brukarens erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet

9 LänsstyrelsenSKL SIKTA Styrgrupp Referenspersoner Arbetsgrupper SIKTA- kommuner Lokala styrgrupper

10 SIKTA Syfte: Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska vara vägledande för kommunerna i Skåne och Region Skåne. Tre huvuduppgifter: Personalens kompetens Organisation och samverkan Kostnadseffektivitet

11 Open Space-konferens 320 personer – 100 verksamheter

12 På gång i Skåne 2009 För att underlätta samverkan mellan huvudmännen och för att utveckla den lokala missbruks- och beroendevården kommer följande aktiviteter att genomföras:

13 Styrdokument för missbruks- och beroendevården Projektledarna kommer att samordna arbetet med att tillskapa ett gemensamt styrdokument för missbruks- och beroendevården. Syftet med styrdokumentet är att tydliggöra de olika aktörernas ansvar och roller. En arbetsgrupp är rekryterad och starten för arbetet går i juni.

14 Fortbildning Under våren 2009 har en enkätundersökning genomförts avseende utbildningsbehovet inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens missbruks- och beroendevård. Resultatet kommer att lyftas till "Kunskap till praktik" (SKL) och ligga till grund för vilka utbildningar som SIKTA kommer att erbjuda framöver.

15 SIKTA-kommuner

16 Lokalt utvecklingsarbete Verksamheterna inventerar och kartlägger tillsammans vilken missbruks- och beroendevård som bedrivs och reflekterar över vad som utifrån lokala behov och förutsättningar borde utvecklas: Vad gör vi? (inventering) Hur gör vi? (processkartläggning) Vad bör vi göra? (utifrån behov, nationella riktlinjer, lagstiftning m m)

17 Lokalt utvecklingsarbete Tillsätta en styrgrupp på lokal nivå i vilken personer med beslutsmandat från Region Skåne (t ex primärvård, psykiatri och beroendevård) och kommun ingår Utse en eller två samordnare för utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

18 Lokalt utvecklingsarbete Utveckla former för brukarinflytande Utveckla samverkan med Kriminalvården

19 Följ vårt arbete: www.kfsk.se/sikta


Ladda ner ppt "SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser