Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun C.Westin psykologpartners AB/ City Psykologhus Kontaktinformation: City Psykologhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun C.Westin psykologpartners AB/ City Psykologhus Kontaktinformation: City Psykologhus."— Presentationens avskrift:

1 Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun C.Westin psykologpartners AB/ City Psykologhus Kontaktinformation: City Psykologhus Telefon: 08 21 77 45 Mottagning: Kungsgatan 37, 4 tr, T-bana Hötorget www.citypsykologhus.se Antal anställda: 5 Utbildning: Samtliga familjerådgivare är legitimerade psykologer och två även legitimerade psykoterapeuter. Erfarenhet av liknande verksamhet: Samtliga familjerådgivare har lång erfarenhet i yrket och av att arbeta med par och familjer. City Psykologhus bedriver familjerådgivning åt flera kommuner som Danderyd, Täby och Nacka. Specialkompetens: City Psykologhus har följande specialkompetens: barn- och ungdomsutveckling, skolrelaterad problematik hos barn och ungdomar, neuropsykiatrisk problematik, adoptionsrelaterad problematik, utmattningsdepression och stressymptom, psykosomatisk problematik. Språkkunskaper: Engelska, finska, franska och grekiska. Företagets mål och verksamhetsinriktning: City Psykologhus är en privat psykologmottagning med bland annat kompetens inom par- och familjerådgivning. Vårt mål är att kunna erbjuda kommuninvånarna familjerådgivning med hög kvalité. Därför fortbildar vi oss kontinuerligt i familjeterapi och har regelbunden handledning med extern handledare som stöttar oss i vårt arbete.

2 Företagets arbetssätt: Vi kan hjälpa par- och familjer att förändra negativa och destruktiva kommunikationsmönster till en mer lyhörd och konstruktiv dialog. Vi arbetar också med par som lever i en styvfamilj med barn, adoptivfamiljer samt med krisbearbetning vid större förändringar i livet såsom skilsmässa, förlust vid dödsfall och separationer. Företagets klagomålshantering: Efter sista samtalet får alla klienter en utvärderingsblankett där de kan framföra eventuella synpunkter och klagomål. Det finns även möjlighet att kontakta mottagningens verksamhetsansvarig för samtal kring synpunkter på genomförda samtal. Vid eventuella fel och brister i rutinen upprättas åtgärdsplaner för att förbättra utpekade områden. Efter genomförande utvärderas åtgärderna för att se om man kommit tillrätta med problemet. Företagets kvalitetsarbete och uppföljning: City Psykologhus har högt uppsatta mål vad gäller kvalitetsarbete och uppföljning av dessa. Det finns tydliga rutiner för arbetssätt med familjerådgivning, från första telefonsamtal från klienter till sista rådgivningssamtalet och utvärdering av dessa. Samtliga familjerådgivare deltar i mottagningsmöte som hålls en gång i månaden, vid dessa tillfällen tas rutiner upp, intern arbetsmiljö, förslag på förändringar och utvecklingsarbete. Familjerådgivarna deltar också regelbundet i fortbildning och extern handledning. Uppföljning av familjerådgivningssamtal sker genom enkäter som delas ut vid varje avslutad kontakt. Efter sammanställning diskuteras lämpliga åtgärder i mottagningsgruppen vid månadsmötet. Alla åtgärder utvärderas och eventuella fel och brister dokumenteras skriftligen. Återkoppling till beställaren, socialtjänsten, sker genom rapportering av statistik samt av verksamhetsberättelsen en gång per år. Eventuella klagomål och synpunkter som beställaren har diskuteras i mottagningsgruppen och utifrån dessa utarbetas de åtgärdsplaner som anses nödvändiga. Eventuella tilläggstjänster: City Psykologhus erbjuder följande tilläggstjänster: -Psykoterapi för barn/ungdomar/unga vuxna samt vuxna -Psykologisk rådgivning och konsultation -Krisbearbetning


Ladda ner ppt "Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun C.Westin psykologpartners AB/ City Psykologhus Kontaktinformation: City Psykologhus."

Liknande presentationer


Google-annonser