Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoprofil Hälsoprofilen innehåller en överskådlig återkoppling till den anställda på: - blodprov - blodtryck - BMI - midjemått - konditionstest - levnadsvanor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoprofil Hälsoprofilen innehåller en överskådlig återkoppling till den anställda på: - blodprov - blodtryck - BMI - midjemått - konditionstest - levnadsvanor."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoprofil Hälsoprofilen innehåller en överskådlig återkoppling till den anställda på: - blodprov - blodtryck - BMI - midjemått - konditionstest - levnadsvanor - arbetsmiljö - ärftlighet för diabetes och hjärt-kärlsjukdom SAMT Utrymme för att formulera en personlig målsättning och åtgärdsplanering som kan utgöra ett underlag för kommande uppföljningar.

2 Genomförande Steg 1 Den anställda svarar först på en webbenkät om levnadsvanor och arbetsmiljö Enkäten skickas i ett mejl via en av modulerna i IT-stödet. Den anställde skriver ut resultatet och tar med sig detta till ett besök på enheten

3 Återkoppling på levnadsvanor

4 Sammanställning av arbetsmiljö

5 Genomförande Steg 2 Vid besök på enheten tas först blodprov för att kartlägga biologiska riskfaktorer i form av blodsocker och blodfetts nivåer.

6 Genomförande Steg 3 Därefter mäter man patientens BMI, midjemått samt blodtryck Därefter görs en konditionstest på ergometercykel Konditionen kan om man så önskar ersättas med standardiserade frågor där den anställde gör en uppskattning av sin aktuella kondition.

7 Steg 4 Inloggning i IT-stödet

8 Genomförande Steg 4 Slutligen matar man in alla värden på en webbsida i närvara av den anställda En förhandsgranskning av hälsoprofilen görs tillsammans med den anställda: Där man går igenom alla svar och diskuterar de hälsorisker som finns och även positiva fynd. I samråd med den anställda formulerar man därefter en målsättning för en nödvändig förändring och beskriver det stöd som den anställda kan erbjudas för att nå sitt mål Därefter skrivs Hälsoprofilen ut.

9 Hälsoprofilen består av två sidor

10 Sidan 2 i Hälsoprofilen

11 När man är klar… Kan man lägga in Hälsoprofilen som en pdf bilaga i sitt journalsystem eller motsvarande En rapport med en sammanställning över Hälsoprofilen på arbetsplatsnivå kan enkelt skrivas ut via IT-stödet

12 Rapport över hälsoprofiler
Först ges en översikt över samtliga områden

13 Rapport över hälsoprofiler
Därefter följer en rapportering över de olika värden i mer detalj, som t.ex. BMI

14 Sammanställning av webbenkäten
Översiktligt sammanställning av personalens levnadsvanor

15 Sammanställning av webbenkäten
Översiktlig summering av arbetsmiljöfrågorna

16 Sammanställning av webbenkäten
Arbetsmiljö index

17 Sammanställning av webbenkäten
Redovisning av enstaka arbetsmiljöfrågor Redovisningen kan även delas upp på ålder och kön, om man så vill


Ladda ner ppt "Hälsoprofil Hälsoprofilen innehåller en överskådlig återkoppling till den anställda på: - blodprov - blodtryck - BMI - midjemått - konditionstest - levnadsvanor."

Liknande presentationer


Google-annonser