Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning Informationsmaterial-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning Informationsmaterial-"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2013 - Informationsmaterial-

2 Varför? Undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och oss som arbetsgivare Underlag för förbättrigar Styrmedel - önskvärd riktning Utveckla Verksamhet Ledarskap Medarbetarskap

3 Hur? Externt – Markör Marknad & Kommunikation AB Alla anställda
Webbenkäter - Via e-post Pappersenkäter Finska Anonym – Markör ansvarar för hela genomförandet och garanterar att alla svar behandlas konfidentiellt. Med andra ord är du för din arbetsgivare Haparanda stad helt anonym!

4 När? Årligen Oktober 2013 - v 40-41
Under 2 veckor till och med 14 oktober Under arbetstid

5 Medarbetarundersökningen 2013
Resultatet Informationsmaterial

6 Redovisning November 2013 av Markör för cheferna, KsAu samt facken.
Rapporter på olika nivåer Haparanda stad Förvaltningarna Arbetsgruppen (minst 5 svar krävs för eget resultat)

7 Enkätens delar Arbetsförhållanden Information och kommunikation
Styrning Ledarskap Medarbetarskap Hälsa Kompetens och utveckling Lön Våld, hot, mobbing, trakasserier och diskriminering (endast på totalnivå) Mångfald och jämställdhet Helhetsbedömning Bakgrundsfrågor (endast på totalnivå) Kön Ålder Anställningstid Utbildningsnivå Sysselsättningsgrad Kommentarer

8 Vad ska göras? Ta oss an resultatet snabbt! Varje enhet ska:
Analysera resultaten (APT) Identifiera 1-2 utvecklingsområden Handlingsplan Uppföljning – resultatdialog med närmaste chef vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal

9 Analysera resultaten Svarsfrekvensen Var finns höga/låga värden
Framgångsfaktorer/utvecklingsområden Jämför med totalresultatet (Jämför med föregående år) Varför ser resultatet ut som det gör?

10 Utvecklingsområden Identifiera 1-2 utvecklingsområden
Mål – effekt av att ta tag i dessa saker

11 Handlingsplan Aktiviteter Ansvarig – Genomförande och uppföljning
Arbeta aktivt med planen och följ upp på APT Lämnas in till respektive förvaltningschef 1 februari Resultatet är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

12 Stöd Stöd från personalkontoret
Har ni frågor eller funderingar så kan du kontakta oss på personalkontoret Tveka inte att höra av er!


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning Informationsmaterial-"

Liknande presentationer


Google-annonser