Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Livsstilsportalen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Livsstilsportalen."— Presentationens avskrift:

1 Information Livsstilsportalen

2 Alexit AB Kort om företaget
Marcus Bendtsen är utbildad inom programmering och IT vid Linköpings Universitet. Han är systemansvarig och programmerare i företaget. Vikten av företagets system lägger han påJava Enterpriseoch kringliggande webbteknologier Arbetar även som som lärare på Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet. Preben Bendtsen är Professor vid Linköpings Universitet och vetenskaplig rådgivare till Alexit AB. Han forskar på utveckling och implementering av datoriserade levnadssvanetest och ser som sin uppgift att sprida enkla evidensbaserade tekniska lösningar för att ge råd till så många som möjligt med ohälsosamma levnadsvanor. Mail: Tel:

3 ALEXIT AB Våra lokaler: finns i Mjärdevi Center, Teknikringen 10, 7tr, Linköping Alexit AB är ett innovationsbolag som utgår från Linköpings Universitet och som har som mål att utveckla och sprida e-hälsa lösningar, baserat på forskningsresultat, till användare inom privat och offentlig verksamhet samt inom det egna hemmet.

4 Vad är livsstilsportalen?
Livsstilsportalen är en internetbaserat verktyg för att kartlägga levnadsvanor och arbetsmiljö på en grupp personer/medarbetare. Kartläggningen görs via ett mejl med en unik länk till ett frågeformulär.

5 Vilka frågeformulär ingår?
Man kan välja mellan följande frågeformulär: Arbetsmiljö ( 20 frågor) Screeningstest över alla levnadsvanor ( 12 frågor) Alkoholvanetest ( 7 frågor) Frågor om fysisk aktvitet ( 7 frågor) Matvanetest ( 12 frågor) Tobakstest (9 frågor) Stresstest (20 frågor) Mental hälsa ( 14 frågor).

6 Vad kan man ha livsstilsportalen till?
Kartläggning av levnadsvanor på en grupp personer En rapport genereras automatiskt via portalen Kan användas för riktade insatser till målgruppen Den enskilda personen får en personlig återkoppling på svaren Med förslag på vart man kan vända sig om man vill ha mer hjälp

7 Hur gör man en kartläggning?
1. Skriv i webbläsaren 2. Gå till fliken livsstilsportal 3. Logga in med användarnamn och lösenord

8 När man har loggad in finns det 3 menyer högst uppe på sidan. a
När man har loggad in finns det 3 menyer högst uppe på sidan a. Öppna undersökningar (öppnas alltid först) b. Stängda undersökningar (om man har gamla undersökningar) c. Skapa undersökning Statistik från pågående undersökningar visas; startdatum, slutdatum och % som har svarat på undersökningen. Vill man ha mer ingående information om hur det går med en pågående undersökning, klickar man för den undersökning man vill kolla och trycker på knappen ”Aktivitet”

9 Starta en ny undersökning av t.ex. levnadsvanor och arbetsmiljö
1. Gå till fliken ”Skapa undersökning” 2. Välj vilken arbetsplats/avdelning som undersökningen skall skickas till 3. ”Titelrad” är den information som står i titelraden i mejlet t.ex. ” Erbjudande om hälsotest från din företagshälsovård. 4. Under ”Formulär” kan man välja det specifika test som deltagerna skall besvara. 5. Mejladresserna klistras in/ Kan kopieras från excell eller word dokument.

10 Nu visas den text som kommer att stå i mejlet till deltagerna i undersökningen. Den mailtext som användes i den senaste undersökningen visas automatiskt. Tryck på ”ändra” för att modifiera texten.

11 Om man är nöjd tryckar man på ”Skicka alla mejl”.
Summering av undersökningen innan utskick. Här får man en sammanfattning av det underlag som man har matat in; arbetsplats, vilket test man har valt, samt hur många adresser man har lagd in och vad som kommer att stå i titelraden i mejlet Om man är nöjd tryckar man på ”Skicka alla mejl”. Nu kan man gå till fliken ”öppna undersökningar” och se att undersökningen har registrerats.

12 Nu är allt klart Portalen kommer automatiskt att skicka en påminnelse till dem som inte har svarat efter 1 vecka och därefter ytterligare en påminnelse efter en vecka. Tre veckor efter undersökningen har startats stängds undersökningen och resultatet kan tas fram under fliken ”stängda undersökningar”.

13 Om du vill ha mer information kan du kontakta oss via
Kontaktinformation Om du vill ha mer information kan du kontakta oss via eller ringa på Alexit AB är ett innovationsbolag som utgår från Linköpings Universitet och som har som mål att utveckla och sprida e-hälsa lösningar, baserat på forskningsresultat, till användare inom privat och offentlig verksamhet samt inom det egna hemmet.


Ladda ner ppt "Information Livsstilsportalen."

Liknande presentationer


Google-annonser