Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken"— Presentationens avskrift:

1 Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken
IMM Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken

2 Bakgrund Regeringen avsätter Mkr för stimulansmedel för utveckling av missbruksvården Ludvika och Smedjebackens kommuner och psykiatrin i Västerbergslagen inleder ett samarbete och söker medel via Länsstyrelsen Gott samarbete att bygga på Ledning från respektive organisation ser målgruppen samsjuklighet och dess behov av bättre samverkan för bättre resultat. Söker sedan gemensamt stimulansmedel från Länsstyrelsen och beviljas dessa. Arbetsgrupp upprättades med personal från Västerbergslagens psykiatriska sektor i Smedjebacken/Ludvika och socialsekreterare samt annan personal från Ludvika och Smedjebackens kommuner. Förberedelser: Personal medverkade i planeringen av hur den faktiska IMM verksamheten skulle utformas. Förberedelser fortsättning: Lokalanpassning. Gemensam utbildningssatsning. MI – ADDIS - ASI

3 Syfte Samordna insatserna och optimera vårdkedjan
Gemensam vårdplanering Gemensamt utveckla kompetens och metoder Öka tillgängligheten för målgruppen. Minska behovet av externa vårdplaceringar

4 Målsättningar Bättre tillgänglighet Bättre resursanvändning
Bättre planering (vårdplaner på alla) Tydlig struktur i arbetet Ordentliga utredningar Resursteam runt patienten Barnperspektiv Minska externa placeringar

5 Mål för brukaren Högre funktionsnivå Missbruket upphör
Socialt och yrkesmässigt Missbruket upphör God psykisk hälsa Eget boende Fungerande relationer Leva så självständigt som möjligt

6 Målgrupp 18 år eller äldre Tungt missbruk Psykisk sjukdom
Sociala svårigheter

7 Typer av insatser Institutionsplacering Psykologsamtal – utredningar
Vidare utredning t ex ADHD Motivationssamtal Läkarbesök Ev sjukskrivning Medicinering Samtalsstöd med alkohol- drogterapeut Boendestöd Motivationsarbete i öppenvård Drogtest

8 IMM Två dagar i veckan Personal från kommunen och psykiatrin
Måndag Smedjebacken Torsdag Ludvika Personal från kommunen och psykiatrin IMM i Smedjebacken 1 från psykiatrin 2-3 från IFO Smedjebacken. IMM i Ludvika 2 från psykiatrin 2-3 från IFO Ludvika. Gemensam verksamhetsplan Startade sept -07 Personal träffar gemensamt klient/patient och gör gemensam utredning, ASI och ADDIS Kartläggning på Öppenvårdspsykiatrin för att i ordinarie verksamhet utreda och diagnostisera den psykiatriska problematiken Nästa steg är att en gemensam vårdplan upprättas tillsammans med klient/patient. Insatser sätts in efter vad utredning och den upprättade vårdplanen kommer fram till Var 6:e månad revideras vårdplanen

9 IMM Psykiatrisk mottagning Utredning Bedömning vårdplanering
Behandling Stöd Uppföljning Utvärdering Inflöde Psykiatrisk mottagning Psykiatrisk bedömning Psykiatrisk behandling Psykiatri IMM IMM Utredning bedömning vårdplanering Behandling Samordning Uppföljning Alk. Rådgivning Beroende enheten Beroende Enheten utredning Kommun Kommunal Öppenvård / stöd

10 Statistik 2007-09-01—2009-01-19 Antal: - klient/patient 17 st – 22 st
- genomförda ASI: st – 13 st - genomförda ADDIS: st – 6 st - upprättade vårdplaner: 17 st – 22 st - reviderade vårdplaner: st – - utskrivna/avslutade: st – 7 st Smedjebacken Ludvika

11 Statistik 2007-09-01—2009-01-19 Antal:
institutionsplacerade: st – 3 st samtal alkohol/drogterapeut: st – övrig öppenvård, samtalsstöd, råd och stöd, boendestöd etc: st – 22 Smedjebacken Ludvika

12 Framgångsfaktorer Gemensamma utbildningssatsningar för gemensamt förhållningssätt Förståelse och kunskap om varandras organisation och vad man kan åstadkomma Förarbetet i arbetsgrupperna Gemensamt fokus på klient/patient Gemensam lokal

13 Hinder Otillräcklig information i nedanstående led
Ej tillfredsställande lokal Brist på läkare Avsaknad av primärvården

14 Viktigt att komma ihåg Ha inte förväntningar på varandra som inte går att genomföra! Gemensamt förhållningssätt är grunden för arbetet! Det man kan minst om har man i regel mest fördomar kring! Öka kunskapen! Vi finns för att tillsammans med klienten/patienten erbjuda den bästa tänkbara hjälpen!


Ladda ner ppt "Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken"

Liknande presentationer


Google-annonser