Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling och självläkning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling och självläkning"— Presentationens avskrift:

1 Behandling och självläkning
Jan Brännström UFFE, Umeå

2 Metodens betydelse

3 Allmänt om behandling Metoder Matchning Resultat
Orientering i behandlingsmetoder för alkoholmissbruk , beroende – Agneta Öjehagen Allmänt om behandling Metoder Matchning Resultat

4 Bakgrund – behandling alkoholberoende
Bakgrunden till att dricka för mycket och utveckla ett beroende är olika. Människor som utvecklar ett beroende är olika. Beroendet har gemensamma kännetecken, som individen måste hantera och behandlingen fokusera.

5 Viktigt att beakta i behandling
Förväntningar kring alkohol vällust, självsäkerhet, sex, avslappning, aggressivitet Biologiska effekter hjärnas belöningscentra aktiveras, sug, abstinens, tolerans, kontrollförlust Person och livssituation arv, nära relationer, nätverk, problem

6 Behandlingsmetoder - beroende, missbruk som visat effekt
Fokus på missbruksbeteendet Psykosociala metoder Läkemedelsbehandling och vid behov stöd, behandling för andra problem (psykiska, somatiska, sociala)

7 Psykosociala behandlingsmetoder
Specifika metoder: Motiverande metodik: få samtal om alkoholens roll, för- och nackdelar, ambivalensen till förändring Beteendeförändring fokus missbruket: Kognitiv beteendeterapi (KBT), Community Reinforcement Therapy (CRA) 12-stegsprogram

8 Psykosociala behandlingsmetoder
Specifika metoder: Bakomliggande faktorer av betydelse för att hantera missbruket: Interaktionell terapi: missbruksbeteendet + särskilt fokus relationsproblem Strukturerad dynamisk terapi: missbruksbeteendet + dess samspel andra problem, förhållningssätt nu och tidigare Parterapi eller enbart närstående Ospecifika metoder: Allmänt stödjande rådgivning, sedvanlig behandling

9 Specifika metoder Specifika metoder:
Metodens komponenter och arbetssätt är väl beskrivna, ofta i manual Ger struktur, teoribaserad Utbildade behandlare, handledning Olika specifika metoder - har samma effekt och bättre effekt än ospecifika metoder Ospecifika metoder – ofta oklart beskrivna, har effekt, men mindre än specifika metoderna

10 Matchning - vilken metod, omfattning till vilken patient?
Svagt vetenskapligt stöd matcha: metod – individkaraktäristika Patienten/klienten bör ges möjlighet att välja Vetenskaplig stöd matcha: behandlingsintensitet - missbruket svårighetsgrad - svårare beroende: mer behandling större effekt sluten vård > öppen vård - mindre svårt beroende: lite behandling samma effekt som mer behandling

11 Individanpassa behandling, insatser för andra problem utöver beroendet
Samordnad planering vid Psykisk sjukdom, personl.störning Somatisk sjukdom Sociala problem

12 Behandlingseffekt flera verksamma komponenter
Metoden - arbetssättet (väl definierat) har betydelse och därtill: Svårighetsgrad av missbruk, andra problem Terapeutens kompetens Samarbete terapeut - behandlare (allians) Vid utvärdering effekt av metoder – hålls övriga under kontroll

13 Öka individens motivation för förändring Bemöta med empati
Evidensbaserade principer för förändring vid alkoholproblem (förkortat från Miller WR och Carroll KM, 2006) Öka individens motivation för förändring Bemöta med empati Förstärka det sociala stödet för missbruksfrihet Stödja deltagande i AA, länkar, frivilligorganisationer Använda evidensbaserade interventioner Åtgärda andra sociala och psykiska problem Göra vården lättillgänglig och attraktiv Identifiera riskkonsumtion och intervenera tidigt

14 Resultat efter behandling
Alkoholkonsumtionen: antal nyktra dagar antal drinkar/dryckesdag antal dgr konsumtion utan problem Förbättring psykiskt, socialt, relationer

15 Ex Resultat efter behandling
9-12 mån. efter behandlingens slut nykter måttlig kons. Motiverande % % KBT % % 12-stegsprogram % % (Project Match, n=879)

16 Behandling alkoholberoende längd och uppföljningstid
Behandlingstid i studier: 3, 4, 6 mån, + ibland några sessioner efter start Resultat mäts: 6, 12 mån efter behandlingens slut (mer sällan mån) Behandlingen kan behöva upprepas, som vid andra livsstilssjukdomar

17 Sammanfattning behandling vid alkoholberoende, missbruk
Avstå från alkohol: finna redskap att hantera positiva förväntningar, sug och negativ känslostämning Ändra livsstil Involvera närstående Stöd, behandling för andra problem


Ladda ner ppt "Behandling och självläkning"

Liknande presentationer


Google-annonser