Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inspel 2 Birgitta Öberg Inst för Hälsa och Samhälle Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inspel 2 Birgitta Öberg Inst för Hälsa och Samhälle Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 Inspel 2 Birgitta Öberg Inst för Hälsa och Samhälle Linköpings universitet

2 Gemensam information Hälsoeffekter Medicinska effekter Upplevelse av process Åtgärder/vårdprocess Evidensbaserad hälso och sjukvård Resursfördelning Prioritering Verksamhetsuppföljning Kvalitetsutveckling Ledning och styrning

3 Exemplet ryggbesvär Effekter på smärta, funktion och hälsa Upplevelse av vårdprocess Kostnader/vårdkonsumtion Förekomst i befolkning

4 Resultatindikator smärta

5 Andel med ingen / lätt smärta %

6 Resultatindikator aktivitet %

7 Aktivitet påverkan psykosocial ja / nej %

8 Andel med ökad aktivitet %

9 Resultatindikator aktivitet Före 4v 3 mån 6 mån

10 Resultatindikator Euroqol hälsoindex Befolkning Östergötland 0,84 (0,20)

11 Andel med bättre Euroqol hälsoindex %

12 Vid 3 månader Totalt Upplevelse av vård helhet (1-7)5.0 Resultatindikator Patientupplevelse

13 Resultatindikator patientupplevelse 83 % nöjda med vården som helhet Upplevelsen påverkas av andel ”face-to face” möten

14 Vårdkostnader/process 10 % av patienterna svarar för över 30 % av kostnaderna

15 Vilka var källorna? Vårddatalagret Journalen Patientenkäter Befolkningsenkäter Kvalitetsregistren

16 Vi vet Hög andel ryggbesvär i befolkning Hög andel sjukskrivning Lågt värderad hälsa, liten effekt på smärta, medeleffekt på funktion / hälsa, nöjda brukare, Sämre effekt med samverkande psykosoicala faktorer Bättre effekt när tillståndet varat kort tid Upplevelsen påverkas av andel möten med profession Liten högkostnads grupp,stor samhällskostnad God evidens för åtgärder och beslutsprocess. Liten evidens för orsak.

17 Bord 1 Verksamheten Vad gör detta bord med informationen Patient / brukare Professionella grupper Verksamhetsansvarig

18 Bord 1 Underlag för analys av åtgärder- förbättring- evidensbasering - utveckla vårdprocessen God patientupplevd kvalitet ssk om möte med profession ingår Identifiera riskgrupp för stor ohälsa och hög vårdkonsumtion/sjuksrivning Prioirtera tidig insats och prevention Fokusera psyko-sociala orsaker och psykisk ohälsa Samordna med andra aktörer Följa mål på hälsa och funktion Omfördela

19 Bord 2 ledning /styrning Politiker Tjänstemän Professionella företrädare Medborgare Vad gör detta bord med informationen

20 Bord 2 Analys av fördelning av hälsa, utsatta grupper, områden Prioritera prevention, kunskaputveckling i befolkning Prioritera fokusering på psykisk ohälsa Krav på verksamheten att följa evidensbaserad vårdprocess Samverka med andra samhällsaktörer Följa upp behov och hälsa på befolkningsnivå och resultat i verksamhet Omfördela

21 Slutsatser och Relevans Klinisk relevans- vem tolkar patient, profession, medborgare, politiker? Måluppfyllelse – vilken dimension skall styra? Uppföljning kräver att det innehåller mål för resultat och process

22 Hur kan vi använda data idag? Nuläge och Förändring över tid- egen förbättring/ försämring Benchmarking –jämförelse med andra Mål uppfyllelse- uppfyllelse av förutbestämda mål/ kvalitetskriterier


Ladda ner ppt "Inspel 2 Birgitta Öberg Inst för Hälsa och Samhälle Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser