Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mår du bra nu? Fråga 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej. Andel i Östergötland som anger sin hälsa som utmärkt eller bra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mår du bra nu? Fråga 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej. Andel i Östergötland som anger sin hälsa som utmärkt eller bra."— Presentationens avskrift:

1 Mår du bra nu? Fråga 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej

2 Andel i Östergötland som anger sin hälsa som utmärkt eller bra

3 Hälsans bestämningsfaktorer

4 Fråga Hur mycket frukt äter du per dag ? 1. Inget alls 2. 1 -2 st/dag 3. 3-4 st/dag 4. Mer än 5 st /dag

5 Förebygga sjukdom –livsstil Må så bra som möjligt – oavsett sjukdom –patientens fokus - personligt engagemang –patienten viktigaste resursen – medskapare Hälso- och sjukvårdens ansvar –Kunskap till tex kommuner, befolkning –Göra hälso- och sjukvården mer hälsofrämjande Hälsa

6 Hälso- och sjukvårdens ansvar för levnadsvanor

7 Motionerar du 30 minuter/dag? Fråga 1=Ja 2=Nej

8 Nationell cancerstrategi –Förebygg med livsstilsförändringar tex rökslut Socialstyrelsens riktlinjer –Förebyggande åtgärder högt rangordnat Folkhälsopropositionen –Kärlet och närhet Internationell forskning –Hälsosatsningar lönar sig Det är aktuellt idag med hälsa

9

10 Styrning av hälso- och sjukvård Effekter Östgötens behov Hälso- och sjukvårdsinsatser God hälsa Hälso- och sjukvårdsstyrning efter behov

11 Tidigt insatta åtgärder för att ge patienten: - Kunskap om sin sjukdom - Redskap att påverka sina levnadsvanor och livsstil - Möjlighet att hitta ändamålsenliga sätt att hantera sin sjukdom - Vård på rätt vårdnivå likvärdigt över länet - En väl fungerande vårdprocess - Palliativ vård/hemsjukvård efter behov HSNs uppdrag för hjärtsjukdom

12 FramgångsfaktorNyckelindikator Aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Alla vårdgivande verksamhetsenheter ska tillämpa hälsofrämjande metoder för att stärka patientens hälsa Alla vårdgivande verksamhetsenheter ska utbildar medarbetarna inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området Goda möjligheter att ta ansvar för den egna hälsan Kontakter som resulterar i egenvårdsråd från Sjukvårdsrådgivningen (SVR) ska öka. Fler patienter ska välja egenvård - Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) Andel personer> 65 år som vaccinerats för influensa ska öka God och förbättrad hälsa Landstingsledningens verksamhetsplan 2009 - medborgare

13 Fråga 1=Ja 2=Nej Vill du göra något för att förbättra din hälsa?

14 Vill du göra något för att förbättra hälsan utifrån eget hälsoläge i Östergötland?

15 Fråga Hur många procent av diabetes typ 2 kan vi förhindra genom livsstilsråd? - 30% - 80% - 90%

16 90% av all typ 2 diabetes 80% av all hjärt- kärlsjukdom 30% av all cancer Med förändrade levnadsvanor skulle vi kunna förhindra

17 Fråga 1=Ja 2=Nej Ger du alla patienter du möter ett livsstilsråd?

18

19 Fråga 1=Ja 2=Nej Är dina patienter aktiva med- skapare i sin vård?

20 Är Östergötland ett hälsolän?

21 Ett gott livsstilsråd i rättan tid Gör inte allt själv –Låt patienten bli medskapare Se hela människan –Inte bara sjukdomen hos människan


Ladda ner ppt "Mår du bra nu? Fråga 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej. Andel i Östergötland som anger sin hälsa som utmärkt eller bra."

Liknande presentationer


Google-annonser