Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens läns landsting – en behovsstyrd hälso- och sjukvård Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen - tandvårdslagen Målet för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens läns landsting – en behovsstyrd hälso- och sjukvård Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen - tandvårdslagen Målet för."— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens läns landsting – en behovsstyrd hälso- och sjukvård Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen - tandvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. ( §2/§2) Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. ( § 2) Hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov ( §7/§8) Landstingsfullmäktiges verktyg för måluppfyllelse Att fullmäktige har kunskaper om befolkningens behov – vilka är de, hur får vi reda på dem och av vem? Att fullmäktige har uppföljningsinstrument - leder de beslut vi fattar till en bättre och jämlik hälsa?

2 Politik är inte vetenskap utan en mix av: Värderingar: den partipolitiska grunden, egna värderingar och erfarenheter Fingertoppskänsla: samtal med befolkningen, patienter, närstående, verksamhet Fakta: ja, om vad och av vem? Vem ska vi lyssna på?

3 Det finns många tolkningar av behov…  Befolkningens förväntningar, önskningar eller synpunkter?  Behov av hälso- och sjukvård utifrån professionens bedömning?  Patienters/brukares efterfrågan?  Vårdens utbud?  Den vård som producerats och konsumerats av patienter?  Norrbottningarnas faktiska hälsa och sjukdomsutveckling!

4 Hur kan vi då tillgodose norrbottningarnas behov - av hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och utbildning? Kultur och utbildning i Norrbotten – vad är behovet? Ett brett kulturutbud i länets alla kommuner, tillgängligt för alla Naturbruksutbildningar på gymnasienivå för våra ungdomar inom jordbruk, djurhållning, skogsbruk, jakt, viltvård och turism Attraktiva livsmiljöer Hur mår norrbottningarna – vad är deras behov? Demografi: ålder och kön Levnadsvillkor: inkomstnivå, bostadsförhållanden: social och fysisk miljö Levnadsvanor: tobak, droger, kost och motion Sjukdomsbörda: dödlighet, funktions- och livskvalitetsbrister Vad orsakar sjukdomar och vad förebygger sjukdomar? Påverkansfaktorer tex: läkemedel, behandlingsmetoder, e-hälsa Hur mår Norrbotten – vad är länets behov? Demografiska utvecklingen Flernivåstyrning Tillväxt Samverkan Infrastruktur Vi måste veta hur det ser ut idag för att veta vart vi ska!

5 Landstingsplan 2011 – 2013 Mål: Norrbottningarna ska ha Sveriges bästa självskattade hälsa 2020 Självskattad hälsa Norrbotten Varians mellan län/regioner i Sverige Kvinnor 66,6 %65,0 – 68,1 MänMän 71,6 % 70,0 – 73,3 NLL, Hälsobokslut 2009;18-80 år; åren 2006-2008

6 Mål: Eliminera förekomsten av vårdskador

7 Exempel på politiskt satta mål ur ett behovsperspektiv Mål Självskattad hälsa bäst i Sverige år 2020 Andel elever i gymnasiets första år som de senaste tre månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda, understiger 3% år 2014 Delmål Andelen ungdomar i gymnasiets första år som röker respektive snusar ska halveras för båda könen från läsår 2007/2008 till år 2013/2014 Andelen ungdomar 16-24 år med riskabla alkoholvanor halveras för båda könen från år 2006 till år 2018 Andelen med övervikt eller fetma bland vuxna norrbottningar ska minska med minst en tredjedel bland män respektive kvinnor, från år 2006 till år 2020

8 Röd tråd för landstingets politiska styrning och uppföljning Mål i landstingsplan Behovsbild Politisk uppföljning: Handlings- plan Äldre/ Yngre Divisionsplaner - Hälsobokslut - Årsredovisning


Ladda ner ppt "Norrbottens läns landsting – en behovsstyrd hälso- och sjukvård Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen - tandvårdslagen Målet för."

Liknande presentationer


Google-annonser