Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Terminologifrågor i InfoVU-projektet Termkonferensen 2003 Ulla Gerdin Socialstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Terminologifrågor i InfoVU-projektet Termkonferensen 2003 Ulla Gerdin Socialstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Terminologifrågor i InfoVU-projektet Termkonferensen 2003 Ulla Gerdin Socialstyrelsen

2 InfoVUs resultatmål Möjliggöra verksamhetsuppföljning inom vård och omsorg med särskild inriktning på behov, kvalitet och kostnader.

3 InfoVUs projektresurser •delprojekten •kunskapsnätverken •referensgrupper •samverkan, samordning och samarbete

4 Avgränsning av terminologiarbetet •Onda ryggar •Psykisk ohälsa •Samspråk •Stroke

5 Inventering av begrepp (BASinfo) övergripande begrepp gemensamma begrepp områdesspecifika begrepp kontinuitet process juridiska demografiska personuppgifter åtgärd kostnad klassifikationer kodverk bl.a. kvalitetbehov bl.a.

6 Begreppsdefinition och term Begreppsdefinition och term ska vara generell dvs. oberoende av: •organisation •profession •verksamhetsområde •ekonomiskt styrsystem

7 utredning administrativ handläggning samordning information eller utbildningkompensation förebyggande eller behandling läkemedelsbehandling medicinteknisk behandling funktions - och aktivitets - träning psykologisk behandling stödjande samtal systematisk psykologisk behandling stöd för personlig vård stöd för hemliv stöd för viktiga livsområden stöd i samhällsgemenskap stöd för personlig säkerhet stöd i utbildning och sysselsättning stöd i ekonomiska göromål patient- utbildning utbildning och stöd till närstående stöd i mellanmänskliga relationer Exempel på åtgärdsindelning

8 Begrepp i lagstiftningen •anmälan •klient, brukare m.fl. •akt •fattar beslut •vårdbegäran •patient •journal •har mandat Socialtjänstlagen Hälso- och sjukvårdslagen

9 Terminologiarbetets resultatmål  gemensamt BASinfo mellan de fyra delprojekten  identifierade och definierade begrepp med termer  harmonisering till lagstiftning och standarder  test i pilotprojekt under 2004

10 Förvaltning av terminologier? Socialstyrelsen ansvarar för begrepp och termer som används av myndigheten i t.ex. föreskrifter, riktlinjer och på webben samt i kommunikationen med medborgare, andra myndigheter och organisationer. Terminologiarbete bedrivs med inriktning på patientsäkerhet, jämförbara data och överförbara data i elektroniska format

11 Mål för terminologiförvaltning •Kontinuitet över tid •Kontrollerbara förändringar •Etablerad beslutsordning •Distribution

12 Långsiktig förvaltning av informationsresurser Det behövs ett utpekat och samlat ansvar för de gemensamma informationsresurser som socialtjänst respektive hälso- och sjukvård ska använda sig av i närtid och framtid. InfoVU-projektet har initierat en genomgång av nuläget tillsammans med berörda parter med syfte att beskriva problemet och alternativa lösningar.


Ladda ner ppt "Terminologifrågor i InfoVU-projektet Termkonferensen 2003 Ulla Gerdin Socialstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser