Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorg Resultat från pilotundersökningen hösten 2014 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Rådet för främjande av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarundersökning individ- och familjeomsorg Resultat från pilotundersökningen hösten 2014 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Rådet för främjande av."— Presentationens avskrift:

1 Brukarundersökning individ- och familjeomsorg Resultat från pilotundersökningen hösten 2014 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

2 Deltagande kommuner AlingsåsEskilstunaFalunGotlandHelsingborg Härnösand HöganäsKristinehamnLidköpingLinköpingMullsjöNora OlofströmOskarshamnOxelösundStenungsund Södermalms SDF Södertälje TranemoTörebodaUddevallaUpplands-BroVärmdöVäxjö ÅngeÖrebroÖrkelljungaÖrnsköldsvikÖstersundÖsteråker

3 Förberedelser  Workshop och kontakter med kommuner  Samarbete med SKLs enkätexperter, Socialstyrelsen & SCB samt brukarrådet i Kunskap till Praktik och några brukarföreningar

4 Metod och bortfall Undersökningen har genomförts främst genom att enkäter har delats ut i samband med ett möte eller i receptionen på kontoret. Enkäter har denna gång även funnits på engelska, finska och arabiska. Datainsamlingen har pågått under november 2014, några har förlängt perioden pga låg svarsfrekvens. Bortfallet har varit stort vilket man kan vänta sig vid den här typen av undersökning. Generellt har ungefär hälften av dem som fått enkäten valt att svara. Det har även varit svårt att följa upp och redovisa bortfallet. Ungefär hälften av kommunerna har inte kunnat räkna fram en tillförlitlig svarsfrekvens.

5 Enkätfrågornas syfte EnkätfrågaAvser mäta: 1. Är du kvinna eller man? Bakgrundsvariabel. Möjliggöra analys ur ett jämställdhetsperspektiv. 2. Ungefär hur länge har du haft kontakt med socialtjänsten i kommunen? Bakgrundsvariabel. Används för att tolka fråga 6 och 7. Aktualitet i socialtjänsten 3. Är det lätt eller svårt att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Tillgänglig information Tydlighet, lättförståelig information 4. Upplever du att socialsekreteraren frågar efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna förändras? Självbestämmande Delaktighet, samarbete

6 EnkätfrågaAvser mäta: 5. Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation? Bemötande Respekt, empati 6. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? Självbestämmande Inflytande val av insats/hjälp 7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Hjälp Förändring, förbättring.

7 Deltagande i pilotundersökningen I den här omgången har 30 kommuner deltagit i undersökningen vilket innebär att resultaten inte kan anses representera ett riksgenomsnitt. Eftersom bortfallsredovisningen inte är tillförlitlig i sin helhet bör resultaten tolkas med försiktighet och framförallt ses som ett underlag för diskussioner. BoU - ungdomar 15 år eller äldre BoU - Föräldrar/vårdnads havare Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Totalt antal kommuner som redovisat resultat inom minst ett verksamhets- område Antal kommuner som har genomfört brukar- undersökningen inom varje verksamhets- område : 1521241830

8 Enkätfrågor med svarsalternativ 3. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? ”Mycket lätt”, ”ganska lätt”, ”ganska svårt”, ”mycket svårt” och ”vet inte/ingen åsikt” 4. Upplever du att socialsekreteraren frågar efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna förändras? ”Ja”, ”nej” och ”vet inte/ingen åsikt” 5. Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation? ”Mycket stor”, ”ganska stor”, ”ganska liten”, ”ingen alls” och ”vet inte/ingen åsikt” 6. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? ”Mycket”, ”ganska mycket”, ”ganska lite”, ”ingenting” och ”vet inte/ingen åsikt” 7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? ”Förbättrats mycket”, ”förbättrats lite”, ”ingen förändring”, ”försämrats lite”, ”försämrats mycket” och ”kan inte bedöma/ingen åsikt”

9 Med antal svar avses hur många personer som har svarat på enkäten inom varje verksamhets- område och totalt.

10 Vid jämförelsen mellan din kommuns resultat per verksamhetsområde och andra deltagande kommuners resultat vill vi att ni har några saker i åtanke. Lägsta (min), högsta (max) och medelvärden bygger på resultatet för de kommuner som har gjort undersökningen. I flera kommuner baseras resultatet på ett relativt litet underlag, ibland endast 5 individer. I dessa fall är det lättare att få ett mycket lågt eller högt värde, vilket kan förklara några av de extremvärden som resultatet visar. Medel är det genomsnittliga värdet för de deltagande kommunernas resultat per fråga och verksamhetsområde. Min innebär det lägsta medelvärdet för den aktuella frågan som någon kommun rapporterat. 0% betyder här att ingen av de svarande i den kommunen har givit ett positivt svar på frågan. Max innebär det högsta medelvärdet för den aktuella frågan som någon kommun rapporterat. 100% betyder här att samtliga svarande i den kommunen har givit ett positivt svar på frågan. Resultatet för din kommun

11

12

13


Ladda ner ppt "Brukarundersökning individ- och familjeomsorg Resultat från pilotundersökningen hösten 2014 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Rådet för främjande av."

Liknande presentationer


Google-annonser