Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdraget Länsstyrelsernas tillsyn: Granskning av handläggning och dokumentation Granskning av anmälningar Särskild tillsyn av alla HVB Tillsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdraget Länsstyrelsernas tillsyn: Granskning av handläggning och dokumentation Granskning av anmälningar Särskild tillsyn av alla HVB Tillsyn."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdraget Länsstyrelsernas tillsyn: Granskning av handläggning och dokumentation Granskning av anmälningar Särskild tillsyn av alla HVB Tillsyn av öppenvårdsverksamheter Kartläggning av implementeringen av de nationella riktlinjerna i kommunerna

2 200X-XX-XX Sven Svensson Regeringsuppdraget 2 Obligatoriskt i alla uppdrag -Hur uppmärksammas barns och anhörigas/ närståendes situation? -Finns brister i samverkan som innebär att personer med missbruk eller beroende inte får sina vårdbehov tillgodosedda? - Jämställdhetsaspekten

3 2009-08-27 Nyckelfrågor för tillsynen: Är brukaren delaktig i planering och uppföljning och har möjlighet att påverka behandlingen? Bedrivs vården med god kvalitet när det gäller personalens kompetens, system för kvalitetssäkring, dokumentation samt metoder? Finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden i verksamheten?

4 2009-08-27 Johan Lodin Nyckelfrågor Får brukaren sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda under placeringen? Hur uppmärksammas barn och närståendes situation? Finns brister i samverkan som innebär att personer med missbruk eller beroende inte får sina vårdbehov tillgodosedda?

5 2009-08-27 Johan Lodin Gransknings- områden: * Kvalitet * Säkerhet * Delaktighet * Hälsa

6 200X-XX-XX Sven Svensson Tillsyn handläggning och dokumentation Nyckelfrågor om utredningar -Tillgodoses klientens rätts- säkerhet i socialtjänstens handläggning och dokumentation? -Tillgodoses klientens rätt till individuellt anpassade insatser? -Finns riktlinjer för handläggning av ärenden och i vilken omfattning styr dessa valet av insats? - Erbjuds klienten delaktighet och möjlighet att komma till tals?

7 200X-XX-XX Sven Svensson Tillsyn anmälningar Nyckelfrågor om anmälningar Handlägger socialtjänsten anmälningar från anhöriga och andra om att personer behöver hjälp för sitt missbruk i enlighet med gällande lagstiftning? Är socialtjänstens ställningstagande att inleda utredning tillräckligt underbyggt?


Ladda ner ppt "Regeringsuppdraget Länsstyrelsernas tillsyn: Granskning av handläggning och dokumentation Granskning av anmälningar Särskild tillsyn av alla HVB Tillsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser