Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad?"— Presentationens avskrift:

1 Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad?
Lars Gahnberg

2 Målet för tandvården är en god tandhälsa….
Tandvårdslagen 2§ (1985:125 )

3 BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA
Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Folktandvården - ditt bästa val Genom hälsofrämjande och individuellt anpassad vård av hög kvalitet ska folktandvården vara det naturliga valet för patienter/kunder och personal. ”Med stor respekt för brukarnas behov, integritet och självbestämmande ges rätt vård med god kvalitet, vid rätt tillfälle. Folktandvården har en helhetssyn och lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder och kunskapsförmedling.” ”Alla skåningar skall kunna leva livet leende” ”Vi arbetar för bättre munhälsa i Skåne". "Friskare framtid - för alla". Vårt mål är att hålla våra patienter friska i munnen hela livet. Tandvården ska genom effektiva hälsofrämjande, förebyggande och vårdande insatser av god kvalitet förbättra och utjämna olikheter i munhälsan hos barn och vuxna. ”Folktandvården Gävleborg ska bidra till att folkhälsan förbättras för länets invånare genom att erbjuda en förebyggande och behandlande tandvård med fokus på tand- och munhälsa.” Bäst på tandvård - Folktandvården Gävleborg Folktandvården Dalarna skall ha säkrat en munhälsa hos befolkningen i länet som en av de bästa i riket. Folktandvården Dalarna skall vara länets ledande kunskapsforum i munhälsofrågor och vara det självklara valet för kunder och personal.

4 Folktandvården VGR Vision:
Frisk i munnen hela livet! Visionen Frisk i munnen hela livet. Det är dit vi ska nå med gemensamma krafter. Vi arbetar hälsofrämjande och förebygger sjukdom, eftersom god munhälsa är en viktig grund för livskvalitet för alla, i alla åldrar. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla en god munhälsa. Hela livet innebär att vi finns till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är sjuk till den som är svårt sjuk, med en god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Diskussion i gruppen: Vad är viktigt att tänka på i arbetet på vår klinik för att vi ska arbeta i riktning mot visionen? Hur är det idag? Hur bör det vara? Vårt åtagande Vad behöver vi göra rent konkret för att arbeta mer i riktning mot visionen? Diskutera i storgrupp och skriv konkreta åtgärder på blädderblock. Prioritera med pluppar (små runda klisteretiketter) om det blir många förslag. 4

5 Ftv FyrBoDal Ftv Skaraborg Ftv Södra Älvsborg Ftv Södra Bohuslän + Ftv Göteborg Folktandvården Västra Götaland

6 Omsätter 1,8 miljarder kr och har ca 3 000 anställda.
Folktandvården Västra Götaland Omsätter 1,8 miljarder kr och har ca anställda. Den kliniska verksamheten bedrivs vid 170 kliniker.

7 Frisk i munnen hela livet!
Vad innebär det? Frisk i munnen innebär att vi skall arbeta för att våra patienter skall uppnå och behålla en god munhälsa Hela livet innebär att vi skall finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk, med en god tillgänglighet i hela Västra Götaland Visionen Frisk i munnen hela livet. Det är dit vi ska nå med gemensamma krafter. Vi arbetar hälsofrämjande och förebygger sjukdom, eftersom god munhälsa är en viktig grund för livskvalitet för alla, i alla åldrar. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla en god munhälsa. Hela livet innebär att vi finns till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är sjuk till den som är svårt sjuk, med en god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Diskussion i gruppen: Vad är viktigt att tänka på i arbetet på vår klinik för att vi ska arbeta i riktning mot visionen? Hur är det idag? Hur bör det vara? Vårt åtagande Vad behöver vi göra rent konkret för att arbeta mer i riktning mot visionen? Diskutera i storgrupp och skriv konkreta åtgärder på blädderblock. Prioritera med pluppar (små runda klisteretiketter) om det blir många förslag. 7

8 Hur skall vi nå dit? Hur skall vi veta om vi är på rätt väg?

9 2007 23/12

10

11 Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden
Frisk i munnen hela livet Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden Utvecklingstid Förståelse Verksamhetsutveckling

12 Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden
Frisk i munnen hela livet Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden Utvecklingstid Förståelse Verksamhetsutveckling

13 Mår bra vårdbehov Lågt Sjuk Frisk Stort vårdbehov Mår dåligt

14 Frisk i munnen! 100% 50 Vårdbehov Patientens Munsjukdomar
uppfattning Parodontit Karies Lågt Nöjd med sin ”Frisk” ” Frisk” munhälsa ( Inga fickor ( Ingen karies- > 6 mm) aktivitet)

15 Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden
Frisk i munnen hela livet Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden Utvecklingstid Förståelse Verksamhetsutveckling

16

17 R 2

18 R 2

19 R 2

20 R 2

21

22

23 85% ?% 72% ?% 100% 50 Vårdbehov Patientens Munsjukdomar
uppfattning Parodontit Karies Lågt Nöjd med sin ”Frisk” ” Frisk” munhälsa ( Inga fickor ( Ingen karies- > 6 mm) aktivitet)

24 Hälsomål X% Y% N% K% 100% 50 Vårdbehov Patientens Munsjukdomar
uppfattning Parodontit Karies Lågt Nöjd med sin ”Frisk” ” Frisk” munhälsa ( Inga fickor ( Ingen karies- > 6 mm) aktivitet)

25 Region Område Klinik

26 Region Område Klinik

27 Region Område Klinik

28 Hur skall vi nå dit? Hur skall vi veta om vi är på rätt väg?

29 Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden
Frisk i munnen hela livet Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden Utvecklingstid Förståelse Verksamhetsutveckling

30 Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingstid
Frisk i munnen hela livet Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingstid Förståelse Verksamhetsutveckling

31 Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden
Frisk i munnen hela livet Vägen mot visionen Hälsomål Hälsa Kompetens Service Utvecklingsområden Utvecklingstid Förståelse Verksamhetsutveckling

32 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad?"

Liknande presentationer


Google-annonser