Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård"— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård
Riktlinjer och forskningsrapporter Visar vad som fungerar utifrån resultat i vetenskapliga studier Studierna är redan gjorda (gamla) Studierna är oftast från andra länder med relativt få deltagare Kan resultaten generaliseras till vår verksamhet? Nya studier tar tid och är resurskrävande ASI och UBÅT Verktyg för att ta reda på vad som fungerar i den egna verksamheten Bygger på data som uppdateras kontinuerligt av användarna Alla rapporter är datoriserade och omedelbart tillgängliga Ca 70% av Sveriges kommuner kan användas som jämförelse Nya rapporter kan göras på ett par minuter och kräver inga resurser

3 Ett ramverk för kartläggning, uppföljning
ASI och UBÅT Ett ramverk för kartläggning, uppföljning och utvärdering UBÅT Vilka åtgärder finns? Handläggare Brukarupplevelse kvalitet Vilka får åtgärden? Vilka resultat har åtgärden? ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem Förändring av problem Bättre - Sämre Problemfri

4 UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder
Bygger på Socialstyrelsens och Psykiatriska föreningens arbete med att kategorisera åtgärder

5 Pappersversion av UBÅT version 3.

6 Ta en tur med Ubåt på nätet
Övning Ubåt: Anvn: ubåtutb1 (1-10 kan man välja mellan) Lord:

7 Ramverket består av två typer av datoriserade uttag från ASI och UBÅT
ASI: Net-analys Verksamhetsrapporter: Kartläggning och uppföljning Lidköping Falköping UBÅT: Enkelt tabelluttag: Åtgärder och kvalitetsskattningar i Södertälje Ställe*: Åtgärder och effekter vid olika ställen i Södertälje. * Under utarbetande

8 UBÅT resultat från en period på år (augusti 2016)
61 Kommuner 2312 Åtgärder 1136 Klienter

9 Uppföljning med Brukar- och handläggarskattningar
Skala mellan 1 och 10. 7-10 = höga positiva skattningar. Vi visar procentandel positiva skattningar.

10 Brukarskattning av alla åtgärder n=679

11 Handläggarskattningar av alla åtgärder n=788

12 Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut
Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

13 Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut
Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

14 Planerat och oplanerat avslut för olika åtgärder
Planerat och oplanerat avslut för olika åtgärder. % av avslutade åtgärder

15 Hur manga dagar varar åtgärder med planerat och oplanerat avslut
Hur manga dagar varar åtgärder med planerat och oplanerat avslut? Median för dagar.

16

17 Resultat från UBÅT och ASI
Här visar vi resultat från de 8 vanligaste åtgärderna (1504 registreringar) som också har ASI med uppföljningsintervju. De har registrerats minst 30 gånger i hela UBÅT De har registrerats minst 20 gånger i missbruksprofilerna De har registrerats minst 10 gånger i en enskild kommun

18 Effekter av de åtta vanligaste åtgärderna i hela UBÅT och i Södertälje
Andel förbättrade 16-aug UBÅT hela Södertälje hela N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Stödboende 148 56 44 51 62 64 45 57 12-steg 139 67 40 59 11 46 55 KBT 103 53 39 42 49 38 54 Stödsamtal 58 1 ÅP 7 Boendestöd 52 10 73 60 MET 33 27 41 2 Arbetsträning 30 70 31 43 16 71 Total 614 151 Samlat N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Stöd 285 60 43 50 89 69 45 57 Psykosocial behandl 329 36 53 62 48 47

19

20 Inkodning av åtgärder i UBÅT – några råd
Tänk efter före ni börjar med UBÅT så att alla på enheten vet vad som gäller. Diskutera med varandra vid osäkerhet om hur en åtgärd ska kodas. Skapa en rutin för när en UBÅT ska kodas in. Glöm inte att ta ut de rapporter som finns. Gå gärna till hemsidan för Ubåtsnytt för att se vad som finns gjort.

21 Ställe är en plats där åtgärden genomförs, t.ex. Brogårdens stödboende, beroendenhetens öppenvårdsmottagning, alkohol- och drogmottagningen, Iris Mullsjö, Kärrarps gård, Provita osv. Ställe kan också vara namn på en arbetsgrupp eller enhet som genomför åtgärden på olika ställen t.ex. hembesöksteamet, mobila teamet, socialtjänsten vuxenenheten, IFO osv. Ställe behöver bara kodas in en gång och sen kan man välja ställe. Använd i första hand de underkategorier som finns i stället för Annan underkategori och precisera åtgärden i kommentarsfältet. Några exempel på när man använt Annan trots att det finns en underkategori ges nedan. Olika boenden som träningslägenhet, övergångslägenhet, familjehem mm kodas som Stödboende och vilket boende det är anges i precisering av åtgärden. Olika slags hjälp och stöd i boendet som tillsyn, stöd i boende, stöd i nykterhet mm kodas som Boendestöd och vid behov anges en precisering av åtgärden. Olika varianter av Stödjande samtal som enskilda samtal, MI-samtal, krisintervention, motivationssamtal, samtal med socialsekreterare mm. kodas som Stödsamtal med precisering av åtgärden. Kombinationer av åtgärder kodas inte som ”Annan åtgärd” En vanlig kombination är läkemedelsbehandling och stödjande samtal. Det kodas dels som en medicinsk åtgärd, t.ex. substitutionsbehandling och dels som Stödjande samtal. Ange att det är en kombination i preciseringen eller kommentarsfältet. Om man har utvecklat en egen åtgärd t.ex. åtgärden ”Egna ben”, där man kombinerat Boendestöd och ÅP så bör den kodas som två olika åtgärder. Dels Boendestöd och dels ÅP, men man kan i preciseringen (kommentarsfältet) skriva att det är en del av Egna ben, en åtgärd som ges i samband med avslutande av en kontakt. Annan åtgärd används när det inte går att använda någon av underkategorierna Annan åtgärd kan vara en etablerad åtgärd som inte finns i någon underkategori som tex bildterapi, miljöterapi. Beskriv åtgärden i precisering och kommentarsfältet. Annan underkategori används när man har egna unika åtgärder. Det kan vara blandningar av flera åtgärder som inte helt stämmer med de underkategorier som finns. Det kan tex vara en lokal åtgärd som kallas för ”Särskilt stöd” som inspirerats av KBT och CRA samt en kontaktperson som ska hjälpa till med myndighetskontakter. Åtgärden bör kodas som Annat stöd med beteckningen ”Särskilt stöd”. Beskriv upplägget i precisering och kommentarsfältet. Annan åtgärd kan passa in i vilken huvudkategori som helst. Det avgörs av hur man ser på målsättningen med åtgärden. Se FAQ eller riktlinjerna för definitioner av huvudkategorierna.

22 Intervjuarskattningar för de tre profilerna

23 Stället ”Vuxenenheten” i Södertälje
Vilka åtgärder finns där? Antal klienter som fått åtgärden? Antal (andel om det finns fler än 10) förbättrade. Förbättrade Ställe Åtgärd N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Vuxenenheten Boendestöd 1 CRA 2 Haschavvänjningsprogram, HAP Kognitiv beteendeterapi 4 3 Lösningsfokuserad psykoterapi Stödjande samtal Återfallsprevention Alla åtgärder på Vuxenenheten 14 5 8 6 % 35,7% 57,0% 43%


Ladda ner ppt "Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård"

Liknande presentationer


Google-annonser