Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård"— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård
Riktlinjer och forskningsrapporter Visar vad som fungerar utifrån resultat i vetenskapliga studier Studierna är redan gjorda (gamla) Studierna är oftast från andra länder med relativt få deltagare Kan resultaten generaliseras till vår verksamhet? Nya studier tar tid och är resurskrävande ASI och UBÅT Verktyg för att ta reda på vad som fungerar i den egna verksamheten Bygger på data som uppdateras kontinuerligt av användarna Alla rapporter är datoriserade och omedelbart tillgängliga Ca 70% av Sveriges kommuner kan användas som jämförelse Nya rapporter kan göras på ett par minuter och kräver inga resurser

3 Ett ramverk för kartläggning, uppföljning
ASI och UBÅT Ett ramverk för kartläggning, uppföljning och utvärdering UBÅT Vilka åtgärder finns? Handläggare Brukarupplevelse kvalitet Vilka får åtgärden? Vilka resultat har åtgärden? ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem Förändring av problem Bättre - Sämre Problemfri

4 UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder
Bygger på Socialstyrelsens och Psykiatriska föreningens arbete med att kategorisera åtgärder

5 Pappersversion av UBÅT version 3
Pappersversion av UBÅT version 3. Under 2017 kommer UBÅT för surfplattor mm.

6 Ta en tur med Ubåt på nätet
Övning Ubåt: Anvn: ubåtutb1 (1-10 kan man välja mellan) Lord:

7 Ramverket består av tre typer av datoriserade uttag från ASI och UBÅT
ASI: Net-analys Verksamhetsrapporter: Kartläggning och uppföljning Hässelby-Vällingby Södermalm Nätverksrapport UBÅT OCH ASI*: Effekter av olika åtgärder i Hässelby Effekter av olika åtgärder i Södertälje och i hela UBÅT UBÅT: Ubåtsnytt Åtgärder och kvalitetsskattningar i Hässelby Åtgärder och kvalitetsskattningar i Södermalm Ställe*: Olika ställen i Hässelby. Olika ställen i Södermalm Exempel på rapport över ställe * Under utarbetande

8 Hur klienter många blir bättre/sämre vid olika åtgärder
Alkohol Antal Procent Sämre 1 5,9 Oförändrad 8 47,1 Bättre Total 17 100,0 Narkotika Antal Procent Sämre Oförändrad 6 40,0 Bättre 9 60,0 Total 15 100,0 Psykisk hälsa Antal Procent Sämre 3 17,6 Oförändrad 7 41,2 Bättre Total 17 100,0 Alkohol Total Sämre Oförändrad Bättre 1 12-steg 2 Boendestöd 4 CRA 3 KBT Stödboende 5 Stödjande samtal  Summa 8 17 Narkotika Total Sämre Oförändrad Bättre 1 12-steg 2 Boendestöd CRA 3 KBT Stödboende 4 5 Stödjande samtal  Summa 6 9 15 Psykisk hälsa Total Sämre Oförändrad Bättre 1 12-steg 2 Boendestöd 4 CRA 3 KBT Stödboende 5 Stödjande samtal  Summa 7 17

9 Exempel på information om ett Ställe
Alkoholmottagningen Kommunal verksamhet Ej HVB ADM är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder behandling för alkohol- och narkotikamissbruk individuellt eller i grupp. Åtgärder: Stödsamtal 8 st ÅP 2 st 12-steg 2 st Brukarskattningar: Inflytval Motivation Påverkava NöjdHjälp Bemötande Förbättrad Antal = 8 positiva Handläggarskattningar: Anpassad Genomfört Klientbidrag Förbättring Nöjdminsats Antal = 10 positiva Förbättrade ASI Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Antal = Botade ASI Alkohol Narkotika Psykisk hälsa

10 UBÅT resultat från en period på 3 år (maj 2016)
51 Kommuner 2092 Åtgärder 1030 Klienter

11 Uppföljning med Brukar- och handläggarskattningar
Skala mellan 1 och 10. 7-10 = höga positiva skattningar. Vi visar procentandel positiva skattningar.

12 Brukarskattning av alla åtgärder n=679

13 Handläggarskattningar av alla åtgärder n=788

14 Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut
Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

15 Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut
Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

16 Längd för åtgärder med planerat och oplanerat avslut. Median för dagar.

17 Verktyg Klientnivå Verksamhetsnivå
ASI Grundintervju ASI Uppföljningsintervju Utredning av klientens hjälpbehov och förändringar av problem Beskrivning av verksamhetens klientgrupper och hur deras problem förändras till uppföljning UBÅT Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder Beskriver vilka åtgärder en klient får och hur de upplevs av brukare och handläggare Beskrivning av åtgärder vid verksamheten och hur de upplevs av brukare och handläggare ASI och UBÅT Visar hur klientens problem har förändrats för de åtgärder hen fått ASI och UBÅT visar vilka effekter olika åtgärder har vid verksamheten och i Sverige

18 Exempel på frågor som kan belysas med hjälp av ASI och UBÅT
Hur ser vår klientgrupp ut? Hur ser problembilden ut för våra klienter? Fördelning av Narkomaner – alkoholister – blandmissbrukare? Hur många har ett tungt missbruk? Har de speciella behov? Har de också psykiska problem som kräver behandling? Hur bor och försörjer sig klienterna? Hur många har barn? Hur ser brukarna på sina åtgärder och på oss? Kvalitetsskattningar. Vilket inflytande har brukarna över val av åtgärder? Är brukarna nöjda med de åtgärder de får? Är brukarna mer nöjda med externa än interna åtgärder? Upplever brukarna att de blir bättre av våra åtgärder? Tycker man att stödåtgärder ger lika bra resultat som psykosociala behandlingsinsatser? Hur ser brukarna på de ställen där de får behandling? Skiljer sig brukarnas uppfattningar från hur brukare i allmänhet upplever sina insatser? Vad kan vi använda brukar- och handläggarskattningar till? Mäta effekter eller tillfredsställelse? Vilka effekter har våra insatser?  Hur många klienter följs upp? Är det bara vissa grupper som följs upp? Har klienterna mindre problem efter ett år? Hur många procent är sämre? Hur många procent är problemfria? Vilka åtgärder är vanligast hos oss – jämfört med andra? Vilka av våra åtgärder är mest effektiva? Finns det klientgrupper som har bättre eller sämre effekt av vissa åtgärder; är t.ex. KBT bra för narkomaner men inte för alkoholister? Har vi de åtgärder som visat sig effektiva på andra orter eller bör vi förändra vårt utbud av åtgärder?

19 Intervjuarskattningar för de tre profilerna


Ladda ner ppt "Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård"

Liknande presentationer


Google-annonser