Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Theres Sundberg, förstudiekoordinator / verksamhetsledare, 20151020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Theres Sundberg, förstudiekoordinator / verksamhetsledare, 20151020."— Presentationens avskrift:

1 Theres Sundberg, förstudiekoordinator / verksamhetsledare, 20151020

2 Vad är Leader? Projekt med lokal förankring & engagemang Nytänkande Samarbete äver sektorsgränserna Finansieringsbeslut fattas lokalt av Leaderföreningens styrelse (o/p/i).

3 Gästrikebygdens geografi Gästriklands landsbygd (ej Gävle & Sandviken city, ej Hedesunda, Österfärnebo) För havs & fiskerifonden hanterar vi även Nedre Dalälven och Hälsingebygdens områden.

4 Gästrikebygdens målsättningar Övergripande mål Fler kan försörja sig själva Mobilisering av lokal utvecklingskraft Mätbara mål Arbetstillfällen, nya/stärkta företag, ökad kompetens, nya produkter, antal deltagare mm (specifika per insatsområde)

5 Våra insatsområden 1)Kompetensutveckling 2)Social inkludering 3)Besöksnäring 4)Lokalproducerat 5)Klimatsmart samhällsutveckling 6)Konkurrenskraftigt fiske

6 Gästrikebygdens programbudget är 46 mkr 67% 33% + Kommunerna i Leaderområdena Hälsingebygden & Nedre Dalälven

7 För vad kan man söka pengar till? Kostnader för genomförande av projektidé som är tydligt kopplad till våra insatsområden & mål. Projektstöd - breda och öppna för alla att delta i. Projektstöd till företag - lägre stödandel. Takbelopp. Samarbetsprojekt med andra områden...inte ”fulkonkurrens”, djur, alkohol, ersättningsinvesteringar, normalt drift / underhåll.

8 Hur mycket kan man söka? Inga takbelopp är satta ännu. Men sannolikt styr: - budgetutrymme i berört insatsområde - hur väl projektet förväntas leverera hållbara resultat/mål - geografisk spridning av nytta i området* * vi tillämpar inte milimeterrättvisa men medfinansierande kommuner förväntar sig självklart insatser & effekter på hemmaplan.

9 Budget per insatsområde under programperioden (OBS! Preliminärt) InsatsområdeTotalbudget mkr 1. Kompetensutveckling7 2. Social inkludering7 3. Besöksnäring7 4. Lokalproducerat5 5. Miljösmart samhällsutveckling1,81 6 Konkurrenskraftig fiskenäring7,53

10 Måste man medfinansiera? Projektstöden sannolikt upp till 100% av faktisk kostnad. Företagsstöden sannolikt upp till 50% av faktisk kostnad. Egen finansiering från privat/ideell sektor i projekten kommer sannolikt att krävas på 30 -50% av projektvärdet. Det kan utgöras av kontanter och/eller sponsrade värderingsbara resurser som behövs i projektet, exempelvis ideell tid (220kr/h)..

11 Vår tidsplan: Öppnar för ansökningar januari/feb 2016 Beslut om projektfinansiering mars/april 2016 Sista beslut om projektfinansiering hösten 2020 Alla beviljade projekt slutredovisade dec 2022 Avslutad programperiod juni 2023

12 Håll dig uppdaterad Www.leadergastrikebygden.se... hör av dig till Leaderkontoret: Maila:info@leadergastrikebygden.se, Ring: 070-245 21 01info@leadergastrikebygden.se

13 Tack för att jag fick träffa er idag! Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling hoppas på ett gott samarbete med engagerade LRF:are under programperioden! PS 1: Bli gärna medlem i föreningen (org.nivå) PS 2: Tipsa om/sök vår utlysta tjänst som administratör


Ladda ner ppt "Theres Sundberg, förstudiekoordinator / verksamhetsledare, 20151020."

Liknande presentationer


Google-annonser