Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte med arbetsgruppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte med arbetsgruppen"— Presentationens avskrift:

1 Möte med arbetsgruppen
Dalarnas regionala serviceprogram Möte med arbetsgruppen Nu gör vi verkstad av idéerna för landsbygdsutveckling

2 Onsdag Inledning och presentation av Garpenberg, slottet och orten Läget i Landsbygdsprogrammet, Regionala serviceprogrammet och Betaltjänster. Verkstad i Dalarna Presentationer och diskussioner. 15.00 Kaffe Fortsättning Verkstad i Dalarna, samt Läget för lanthandeln och Hemsändningsbidraget 17.30 Paus 18.15 Samling. Bilder från integrationsprojekt 18.30 Middag

3 Effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020
Mer sökt än budget – totalbudget i de flesta insatsområdena Antal ärenden Dalarna handlagda eller påbörjade 270 Pengar finns kvar i följande åtgärder: Ökad konkurrenskraft Jbr, Energieffektivisering, förnybar energi, Skapa nya jobb, Kommersiell service, miljöinvesteringar. Detaljstyrda stöd – Mycket utredning krävs för att ansökningar ska passa in Övrig offentlig medfinansiering – svårt att ha överblick i projektstöden (utifrån övrig offentlig medfinansiering) (Inspel Therese, Erik, Henrik – Hur mycket detaljerad info ska vi get??) Sten Rune punkt 1 Therese: punkt 2 Henrik: punkt 3 med exempel Eriks medskick till dig Sten-Rune ang punkt 4: Inte lätt att få lös offentlig medfinansiering – kommunerna har inte pengar avsatt 90 % eller 50 % stöd - men där ska det ingå offentlig medfinansiering i genomsnitt 24,1%. Resterande del, 10%, ska vara privat. Det innebär att det kan bli en maxgräns för hur stora investeringarna får vara då offentliga medfinansieringen begränsar. Projekten kanske måste delas upp. Kommer att dröja innan vi har överblick hur mycket som bokas upp i flera av projektstöden i och med detta. Det har inte framgått i informationen från Jordbruksverket. Svårt för oss att förklara för sökande.

4 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Företagsstöd - Encom Olika typer av Internationaliserings och gröna checkar Från 2017 – digitaliseringscheckar Medfinansiering – projekt Territoriella samarbetsprogram – Skandinavien Heartland Ett brett område Också!

5 Affärsutveckling för besöksnäringen i Dalarna- nya jobb
Kurser och rådgivning för affärsutveckling hos små företag i besöksnäringen- upphandlas Foto: Länsstyrelsens bildarkiv

6 ”Trädgård som resurs”- ett kompetensutvecklingsprojekt för besöksnäringen
Möjlighet till utveckling för några av besöksföretagen - nya jobb Boende, Café, Restaurang, Gårdsbutiker Yttre miljö Lokalt- och egenodlade råvaror Foto: Agneta Magnusson, Leksands kulturväxter

7 Länssamarbete 7 län Kompetensutveckling rådgivning kommersiell service
Rekrytering och upphandling Motivering Egen insats Upphandlad volym ca 10 milj (inkl 30% insats från mottagare)

8 Grundläggande betaltjänster
Ta ut kontanter / betala för varor och tjänster Betala räkningar Sätta in dagskassa på bankkonto

9 Politiskt mål ”Alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser”

10 Utvecklingen för betaltjänster
Fler digitala betaltjänstlösningar Minskad kontanthantering Bankkontor stänger Banker slutar med kontanthantering Främst marknadsmässiga villkor

11 Kontanter i Sverige - sedlar
Genomsnittligt värde på sedlar i cirkulation , miljarder kronor 

12 Antalet bankkontor minskar

13 Individer (framförallt äldre, funktionsnedsatta och nyanlända)
Svårtillgängliga betaltjänstlösningar Digitalt utanförskap Långa avstånd Bristande IT-infrastruktur

14 Företag och föreningar
Dagskassehantering Bristande IT-infrastruktur Får agera banker Långa avstånd

15 Detta gör länsstyrelserna
Kartlägger behovet av och tillgång till grundläggande betaltjänster Följer utvecklingen på betaltjänstmarknaden Rapporterar till regeringen i december varje år Samverkar regionalt och lokalt med kommuner, företag, föreningar och andra parter Samverkar nationellt med myndigheter och organisationer

16 Stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster
Vid behov bidra till lösningar på problem där marknaden misslyckats Statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster (SFS 2014:139)

17 Regionala insatser Konkreta betallösningar (exempelvis betaltjänstombud och servicepunkter) Bidra till genomförande av lokala pilotprojekt med organisationer, företag och kommuner Uppmärksammar problem och skickar signaler uppåt (bevakning) Sprider information och kunskap (till exempel genom mässor och dialogmöten) Bygger nätverk regionalt och lokalt

18 En strategi för mat, bensin, pengar och paket på landsbygden
Skapa plattformar för samverkan Idéutveckling, råd och stöd Arbeta för ”En väg in” för goda idéer Information och kommunikation Omvärldsbevakning

19 Insatser 2016 Samverkan RSP arbetsgrupp
Nätverksträff Lokal Mat och lanthandlare RSP stödjer idéutveckling och lotsar färdiga idéer vidare till ev finansiering Utvecklingsmöten i byar (Siljansnäs, Rörbäcksnäs, Furudal, Tällberg, Nornäs, Venjan, Grangärdebygden) Information om RSPs arbete 13 av 15 kommuner har antagit serviceplaner

20 Samverkan internt Länsstyrelsen: Handläggare inom Landsbygdsprogrammet
Upphandlingsdialog Dalarna Betaltjänster Integration och Vägen In

21 Insatser 2016 Omvärldsbevakning, lärande, kunskapsöverföring
Studiebesök Sörmland med arbetsgruppen Informationsspridning via RSPs nyhetsbrev (5 hittills 2016) och hemsida RSP arbetsgrupp Kunskapsseminarium – upphandling som verktyg för landsbygdsutveckling

22 Insatser 2016 Servicelösningar i samverkan
Utvecklingsmodeller: LEA Rörbäcksnäs. Pilot genomförd. Presenteras i december LEA i Dalarna och Gävleborg, projekt TVV Lokal Mat och Lanthandlarförening, projekt TVV Leverantörsneutral pakethantering Björbo Projekt för asylsökande i samarbete med byutvecklare. Skrivit och förankrat. Ansökan i vår

23 2017 Fortsätta och utvidga samverkan och idéutveckling RSP arbetsgrupp
Delta i arbetsgrupper i utvecklingsprojekt Studiebesök Norge med arbetsgruppen Studiebesök Litauen med arbetsgruppen Kommunernas serviceplaner som levande dokument Hemsändningsbidraget under utveckling Servicepunkter i byar utan butik Flera utvecklingsprojekt Digitaliserade lanthandlar/servicepunkter Asylprojekt Siljansnäs Uppföljning jämställdhetsanalys Fortsatt omvärldsbevakning Nyhetsbrev

24 Stöd till lokala servicelösningar, Tillväxtverket
Testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service, även metodutveckling och förstudier Syftet: att främja en god tillgång till lokal service i Sveriges gles- och landsbygder, genom en utvecklad och stabil servicestruktur En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster

25 Vilka kan söka? Myndigheter Kommuner Landsting Regioner Föreningar
andra organisationer och företag Stöd kan beviljas även till enskilda aktörer.

26 Minst kronor Max 75 % av de totala kostnaderna Minst 25% offentlig medfinansiering krävs Det är bara projektägaren som får räkna eget arbete Ska rimma med regionala serviceprogrammen i länen

27 Vägen från idé till handling

28 Reflekterande samverkan
Presentation 10 min Klargörande frågor 2 min Reflektion och diskussion 10 min Återkoppling 10 min

29 50 butiker i kartläggning 2013
Lanthandeln i Dalarna 50 butiker i kartläggning 2013 Omsatte omkring 577 miljoner om året … eller i genomsnitt 11,5 miljon Sysselsatte 183 pers …eller i genomsnitt 4 Skatttungbyn Foto: EmmaErkers Skattungbyns Handel Foto: Emma Erkers

30 Lanthandeln – navet i många byar
Lanthandel – enda butik på orten De senaste 3 åren har 5 lanthandlar i Dalarna lagts ner Det finns numera 47 lanthandlar i Dalarna Grövelsjön har nästan 4 mil till nästa butik (Idre) och drygt 15 mil till kommuncentrum (Älvdalen) Handlarn Dala Husby Foto: Emma Erkers Flötningen, St Skedvi, Garsås, Yttertänger, Fäggeby (?)

31 11 lanthandlar har minst 17 km till nästa butik

32 12 lanthandlar har minst 14 km till nästa butik

33 Servicepunkter Betaltjänster Paket Apotek Systembolag Fika
”Nödproviant” Turistinformation Utlämning av dagligvaror Mötesplats Aktiviteter Pendlarparkering Distansarbetsplatser Krisberedskap? Åsen, Älvdalen Foto: Emma Erkers

34 Vem ska man prata med på Länsstyrelsen?
Idéutveckling Birgitta Laszlo Vilka stöd finns? Erik Köpmans Hur söker man? Betaltjänster: Michael Persson

35 Torsdag 8.15-9.00 Reflektion gårdagen
Block: Kommunernas serviceplaner som levande dokument Kan funktion för krisberedskap stärka servicepunkterna? Medverkande: Peder Johnson, nationell beredskapssamordnare Svenska Röda Korset Kaffe Workshop: kommunernas serviceplaner Avslutning och reflektion 12.30 Lunch

36 Kommunernas serviceplaner
Hur kan kommunerna arbeta med serviceplaner? Hur kan kommunerna samverka med organisationer i arbetet med levande serviceplaner? Hur kan kommunernas tjänstemän arbeta med att stärka frågor om service i kommunen? Kan servicepunkternas ställning stärkas genom funktionen krissamordning? Hur förankras en serviceplan politiskt och ute i byarna? Vilket stöd behövs från Länsstyrelsens RSP?


Ladda ner ppt "Möte med arbetsgruppen"

Liknande presentationer


Google-annonser