Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ackreditering enligt EN ISO/IEC 17025:2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ackreditering enligt EN ISO/IEC 17025:2005"— Presentationens avskrift:

1 Ackreditering enligt EN ISO/IEC 17025:2005
Ledningssystem, Laboratoriet skall dokumentera policy, system, program, rutiner och instruktioner i en omfattning som säkerställer kvaliteten i undersöknings- och/eller kalibreringsresultaten. Systemets dokumentation skall vara tillgänglig för och tillämpas av all berörd personal. Policyn skall definieras i en kvalitetsmanual. Dokumentstyrning, Laboratoriet skall upprätthålla och vidmakthålla rutiner för styrning av alla dokument, interna eller externa, t ex föreskrifter, standarder, andra normativa dokument, metodbeskrivningar, kalibreringsanvisningar, ritningar, programvara, specifikationer, instruktioner och manualer samt rutiner för ändringar i dokument.

2 Det skall finnas avsnitt i dokumentationen för
Genomgång av förfrågningar, offerter och kontrakt Kontraktering av provningar och kalibreringar från underleverantörer Inköp av tjänster och varor Samarbete med kunden (klinikerna) Klagomål Styrning av avvikande provnings- och/eller kalibreringsarbete Förbättringar Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Styrning av redovisande dokument

3 Internrevisioner Tekniska krav Personal (säkerställande av kompetens och utbildning) Lokaler och miljöförhållanden Kalibreringsmetoder och metodvalidering (skattning av mätosäkerhet mm) Utrustning Mätningars spårbarhet (kalibrering och referensnormaler) Provtagning eller motsvarande Hantering av kalibreringsobjekt Kvalitetssäkring av provnings- och kalibreringsresultat (kalibreringscertifikat och bevis) Rapportering av resultat


Ladda ner ppt "Ackreditering enligt EN ISO/IEC 17025:2005"

Liknande presentationer


Google-annonser