Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och bygg- entreprenader för 500-600 miljarder kronor per år. Genom vårt EU-medlemskap är vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och bygg- entreprenader för 500-600 miljarder kronor per år. Genom vårt EU-medlemskap är vi."— Presentationens avskrift:

1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och bygg- entreprenader för 500-600 miljarder kronor per år. Genom vårt EU-medlemskap är vi bundna av EU-rätten. Syftet med EU:s direktiv om offentlig upphandling: - Företag skall kunna konkurrera på en väl fungerande marknad med öppna och rättvisa villkor - Motverka korruption - Effektiv användning av offentlig medel

2 Vilka offentliga aktörer berörs? Kommuner Landsting Staten Föreningar och stiftelser som finansieras/ kontrolleras av staten eller en kommun Upphandlande bolag

3 Verktyg Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Lag om valfrihetssystem (LOV) – som dock inte motsvaras av något EU-direktiv

4 Hur påläst behöver jag vara? EU-rättsliga principerna: Likabehandling Icke-diskriminering Öppenhet Ömsesidigt erkännande Proportionalitet

5 På gång… Revision av EU:s två upphandlingsdirektiv pågår Upphandlingsutredningen 2010 (Anders Wijkman) Upphandlingsstödets framtid

6 www.upphandlingsstod.se Kammarkollegiet -Helpdesk -Tar fram handledningar -Ansvarar för valfrihetswebben m.m. Upphandlingsstödet riktar sig till såväl upphandlare som leverantörer År 2012 = leverantörernas år!

7 Hur ser marknaden ut? Identifiera de kommuner, landsting eller statliga myndigheter som kan tänkas vara i behov av Dina varor eller tjänster och undersök hur dessa varor eller tjänster upphandlas. Marknadsför Dina produkter. Ta del av genomförda upphandlingar. Vilken är prisnivån? När löper nuvarande kontrakt ut?

8 Hitta upphandlingarna Myndigheternas hemsidor Elektroniska databaser (Allego, Opic, E-avrop m.fl.) TED (Tenders Electronic Daily) Ingen annonsering…

9 Gör Ditt företag redo Begär ut förfrågningsunderlag och vinnande anbud från avslutade upphandlingar för att bilda Dig en uppfattning om vilka krav som kan komma att gälla i framtida upphandlingar. Gå på de möten som inköparna anordnar.

10 Förbered viktiga dokument Ofta efterfrågade dokument: - Årsredovisning eller balansräkning - Kreditupplysning - Ansvarsförsäkring - Företagspresentation - Förteckning över de viktigaste uppdragen - Kontaktuppgifter till referenser

11 Förbereda viktiga dokument, forts. Ofta efterfrågade dokument: -Uppgifter om teknisk utrustning och kvalitetssäkringsmetod. -Uppgifter om verktyg, maskiner och teknisk utrustning som företaget förfogar över och som behövs för att fullgöra kontraktet. -Prover, beskrivningar eller fotografier. -Bevis på miljöledningsåtgärder.

12 Är upphandlingen intressant? Är kraven möjliga att uppfylla? Är volymen intressant? Finns kapacitet att leverera den efterfrågade volymen? Är det geografiska läget passande? Är den upphandlande myndigheten intressant som kund? Är kontraktsperioden passande? Finns tid och resurser att utarbeta ett konkurrenskraftigt anbud? Ställ frågor om något är oklart!

13 Anbudet! Fyll bara i det som efterfrågas. Har behörig person skrivit under avtalet? Har anbudet lämnats i så många exemplar som begärts? Har anbudet lagts i ett neutralt kuvert? Lämna anbudet i tid! Om ni avser lämna ett elektroniskt anbud, undvik att göra det sista kvällen… Ge inköparen feedback. Då blir kommande upphandlingar bättre.

14 Tips till upphandlare, forts Ju mer öppen är upphandlare är i processen desto mindre problem med överprövningar. Sänd gärna ut tänkta krav på en remissrunda innan ni låser innehållet i förfrågningsunderlaget. På så vis kan felaktigt ställda krav justeras. Avtalsvillkoren måste vara rimliga mot bakgrund av vad som köps in. Uppföljning av ställda krav är en nödvändighet. Om möjligt bör uppföljning av egen regi och köpta tjänster ske efter samma mall.

15 Tips till upphandlare Definiera noga innehållet i den vara eller tjänst som skall upphandlas. Vikten av en god dialog mellan beställare och upphandlare kan inte nog understrykas. Det är en myt att upphandlare och företagare inte får tala med varandra. Sträva efter att besvara leverantörernas frågor under upphandlingsprocessen. Fungerande företagarnätverk underlättar marknadsanalysen. Om marknadsanalysen visar att det finns ett flertal mindre företag som är villiga att lägga anbud bör man överväga en upphandling i mindre delar.

16 Kontaktuppgifter Birgitta Laurent E-mail: birgitta.laurent@svensktnaringsliv.sebirgitta.laurent@svensktnaringsliv.se Tel: 08-553 43 142, 0703-42 32 10


Ladda ner ppt "Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och bygg- entreprenader för 500-600 miljarder kronor per år. Genom vårt EU-medlemskap är vi."

Liknande presentationer


Google-annonser