Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Beläggningsarbeten 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Beläggningsarbeten 2015."— Presentationens avskrift:

1 SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Beläggningsarbeten 2015

2 Syfte och mål ›Ramavtal som är ”heltäckande” och enkla att avropa från och använda ›”Nära till kunden” - indelning i många geografiska anbudsområden ›Konkurrenskraftiga priser och villkor i övrigt ›Ansluter till befintliga branschvillkor ›Bra och positiva leverantörer ›Ersätta befintligt regionalt ramavtal i Skåne

3 Omfattning ›Ramavtalet omfattar underhållsbeläggningar, nybyggnadsbeläggningar som inte upphandlas i särskilda entreprenader samt vägmarkeringar på i entreprenaden ingående beläggningar. ›Förarbeten och återställningsarbeten ingår även i upphandlingen ›Geografisk omfattning: Skåne län, Blekinge län, Hallands län samt Kronobergs län

4 Bakgrund ›I remissarbetet inför upphandlingsplan 2015 framkom önskemål om ett nationellt samordnat ramavtal på beläggningsentreprenader från ett flertal upphandlande myndigheter (UM). ›Det befintliga regionala ramavtalet för Skåne löper ut under 2016 ›Beslut att under 2015 påbörja en nationell ramavtalsupphandling. Planerad avtalsstart mars 2016. ›I förstudiearbetet framkom att SKL och Sveriges Byggindustrier påbörjat ett projekt (SB-projektet) med syfte att ta fram förfrågningsunderlagsmallar för kommunala underhållsbeläggningar. ›SKI ledningsgrupp beslutade i maj 2015 att SKI-projektet drivs tillsammans med SB-projektet och att tidplanen för SKI-projektet justeras för att sammanfalla med SB-projektets tidplan. 4

5 Under resans gång ›Upphandlingen annonserades i november 2015 ›Starka reaktioner från branschföreträdare. Kritik främst mot att volymerna inte byggde på faktiska historiska volymer för varje enskild UM ›Anbudstiden förlängdes till april ›Enskilda möten med samtliga som önskade ›Beslut att dela upp upphandlingen i fem olika omgångar, baserat på geografi

6 Upphandlingen ›Mallarna som togs fram av SB-projektet har använts ›Den nationella ramavtalsupphandlingen delades in i fem annonseringsomgångar, med början i söder ›Samtliga 290 kommuner i Sverige omfattas. Varje kommun är ett eget geografiskt anbudsområde. ›Kommunerna delades in i fem grupper ›Mängdförteckning och à-prislista är densamma för samtliga kommuner inom en grupp ›Anbud kunde lämnas för en, flera eller samtliga kommuner ›Utvärdering har skett enligt principen ”lägsta pris”

7 Ramavtalsleverantörer ›Sex anbudsgivare antagna: – JLB Mark och Asfalt AB – NCC Industry AB – Peab Asfalt AB – Skanska Asfalt och Betong AB – Svevia AB – Sydbeläggningar AB 7

8 Här hittar du information om ramavtalet På ramavtalets hemsida finns Vägledning och Avropsstöd. www.sklkommentus.se

9 Innan första beställningen….. Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste myndigheten ha bekräftat sitt intresse att beställa från ramavtalet. De som får beställa från ramavtalet finns i bilagan ”Avropsberättigade parter” till ramavtalet. Upphandlingschef, eller annan ansvarig, måste först göra en avropsanmälan på ramavtalet på vår hemsida. I samband med avropsanmälan godkänns också SKI:s allmänna villkor (för mer information läs SKI:s allmänna villkor på hemsidan). Beställare kan sedan kontakta respektive ramavtalsleverantörs kundtjänst för beställning av produkt (läs mer under ”Beställning” i avropsstödet).

10 Vad händer efter avropsanmälan? 1.Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan 2.Om ni använder TendSign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan 3.Vi meddelar varje fredag ramavtalsleverantörerna att avropsanmälan är gjord, så att leverantörer vet vilka som avser att avropa på avtalet 4.Ramavtalsleverantören tar påföljande måndag kontakt med inloggningsansvarig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropsanmälan.

11 Ramavtalsnytta för beställare ›Färdigupphandlat ramavtal - enkelt att avropa från ›Heltäckande och uppdaterade mallar ›Konkurrenskraftiga priser och villkor i övrigt ›Kunniga, motiverade och engagerade ramavtalsleverantörer 9

12 Kontakt ›Telefon: 08-525 029 96 ›E-post: ski-kundsupport@sklkommentus.seski-kundsupport@sklkommentus.se ›Öppettider: måndag-torsdag 09.00-16.00, fredag 09.00-15.00


Ladda ner ppt "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Beläggningsarbeten 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser