Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling. Vårt uppdrag Landsting och regioner bedriver sina verksamheter så att de främjar en hållbar utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar upphandling för en hållbar utveckling. Vårt uppdrag Landsting och regioner bedriver sina verksamheter så att de främjar en hållbar utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

2 Vårt uppdrag Landsting och regioner bedriver sina verksamheter så att de främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det ska vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

3 Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Landsting och regioners inköp – strategiskt verktyg för att nå en hållbar utveckling Tillsammans upphandlar vi varor och tjänster för över 100 miljarder kronor/år

4 Våra krav FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s åtta kärnkonventioner FN:s barnkonvention, artikel 32 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och FN:s deklaration mot korruption

5 Ett nationellt samarbete Styrgrupp NS ExpertgruppKontaktpersoner Vi utvecklar gemensamma rutiner Vi har gemensam uppförandekod Vi genomför nationella uppföljningar och delar resultat Vi skapar transparens Vi följer likabehandlings- principen och skapar en rättvis konkurrens

6 2007 Pilotprojekt SLL, VGR och RS 2008 Gemensam uppförandekod för leverantörer, fullmäktigebeslut 2009 Uppföljningsmodell för utvärdera efterlevnad 2010 Samarbete mellan alla landsting och regioner 2012 Nationell samordning Historik

7 Så här arbetar vi med hållbar upphandling Uppförandekod Kontraktsvillkor Uppföljning Åtgärdsplan Eventuell revision

8 Avtalsuppföljningar och revisioner har gjorts inom olika områden Textilier, Instrument, Handskar, Förbandsmaterial, Operationstextilier, IT, Läkemedel, Laparaskopi Våra krav spelar roll

9 Lika lön för lika arbete Reningsverk har inrättats Övertid utöver lagstadgad övertid har minskat Förbättrad arbetsmiljö Våra krav spelar roll

10 Jämtlands läns landsting Landstinget Blekinge Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Uppsala län Landstinget i Värmland Landstinget i Östergötland Landstinget Kronoberg Landstinget Sörmland Vi samarbetar kring hållbar upphandling Landstinget Västernorrland Landstinget Västmanland Norrbottens läns landsting Region Gotland Region Halland Region Skåne Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Örebro läns landsting

11 www.hållbarupphandling.se Tack! Läs mer


Ladda ner ppt "Hållbar upphandling för en hållbar utveckling. Vårt uppdrag Landsting och regioner bedriver sina verksamheter så att de främjar en hållbar utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser