Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som faller mellan stolarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som faller mellan stolarna"— Presentationens avskrift:

1 Barn som faller mellan stolarna

2 Bakgrund Fysioterapeuterna ser ett ökat antal remisser och förfrågningar angående behov av insatser för barn och ungdomar.

3 Bakgrund Ingen verksamhet har i nuläget uppdraget att bedöma motoriska problem och ge vägledning till barn, föräldrar och skola.

4 Bakgrund År 2006 fördes uppdraget över från primärvården till ”skolhälsovården” som då hade en sjukgymnast anställd. Tjänsten har upphört.

5 Problem Avsaknad av fysioterapeut/arbetsterapeut inom elevhälsan medför att remisser skickas till instanser i sjukvården där det inte finns resurser avsatta. Det saknas även resurser att utföra utprovning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel till skolbarnen.

6 Information Forskningen visar att 5-6 % av skolbarn har uttalade motoriska svårigheter som oftast inte växer bort.

7 Information I gruppen barn med motoriska svårigheter ses en högre grad av skolsvårigheter, inaktivitet, övervikt, depression och en sämre livskvalitet.

8 Information Med behandling avses: Standardiserad motorisk bedömning Målorienterad träning Information Stöd och råd till barn, föräldrar, skolpersonal och andra

9 Behov Förebygga negativa konsekvenser av motoriska svårigheter för individ och samhälle. Struktur och rutiner för ett brett omhändertagande av denna grupp.

10 Förslag Fysioterapeut med kunskap om barns motoriska utveckling som kan utföra bedömning, åtgärder och uppföljning inom elevhälsan. Alternativt utökade resurser inom Region Uppsala för att tillgodose behoven.

11 Sammanfattning Vi anser att alla barn som har behov av insatser för sin motoriska utveckling ska få det för att förebygga andra negativa konsekvenser och för en god framtida hälsa.


Ladda ner ppt "Barn som faller mellan stolarna"

Liknande presentationer


Google-annonser