Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Version: 2010-03-101 En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! God idrottsutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Version: 2010-03-101 En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! God idrottsutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Version: 2010-03-101 En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! God idrottsutbildning - Personlig utveckling - Meningsfylld fritid UngdomarnaiCentrum Handlingsplan för ÖSK Ungdom 2010 – 2011 Version: 1.0 Datum: 2010-03-10

2 Version: 2010-03-102 En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! God idrottsutbildning - Personlig utveckling - Meningsfylld fritid UngdomarnaiCentrum Handlingsplanen baserar sig på ALMA-konferensen 2009-11-13—14 med deltagare från styrelsen, sektionerna och kansliet och med utgångspunkt från ÖSK Ungdoms visionsplan 2008—2013. Föreslagen av styrelsen till årsmötet 2010-03-10 Reviderad av styrelsen: DatumAvseende

3 Version: 2010-03-103 En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! God idrottsutbildning - Personlig utveckling - Meningsfylld fritid UngdomarnaiCentrum God idrottsutbildning Personlig utveckling & välbefinnande Arrangemang & ekonomi Modern Fokus på innehåll & kvalitet i verksamheten Fokus på våra arrangemang och externa verksamheter Fokus på modern kunskap, kompetens och teknik ÖSK U Vision & policy Våra mål Fokus på hälsa & välbefinnande, glädje & öppenhet, delaktighet & medlemskap  Vi har fungerande sektioner  Vi har resurser som matchar våra beslutade behov  Vi har sektionsövergripande erfarenhetsutbyte  Vi har utvecklat verksamheten m.a.p. gruppstorlekar, engagemang,  Vi har regelbundet uppdaterade spelar- & ledarutbildningsplaner och policies  Vi har tillgång till ändamålsenliga hallar för Handboll och Innebandy Vi har fler flickor & kvinnor i verksamheten Vi har tydliga kvalitetsbegrepp i verksamheten Vi har en förbättrad och riktad informationsstruktur Vi har ledar- & medlemsaktiviteter utanför det rent idrottsliga Vi har skapat ett “mervärde” i medlemsskapet Vi har etablerat en tydlig & känd innebörd av deltagande och medlemskap Vi har plan och anvisningar för fastighetens vård & utveckling Vi har tydliga principer och direktiv kring avvägningarna mellan lönsamhet – kvalitet – säkerhet – miljö mm Vi får bättre ”pay-back” från kommunen för våra arrangemang Vi har en ekonomi med balans i resultat och likviditet Vi har en fungerande IT/Info-struktur för Passiv användning (info inifrån och ut) Aktiv interaktion (betalningar, anmälningar, mm Utbildningspaket för intern användning och skötsel

4 Version: 2010-03-104 En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! God idrottsutbildning - Personlig utveckling - Meningsfylld fritid UngdomarnaiCentrum Fokusområden 2010  God idrottsutbildning Sektionsverksamheten Spelar- & Utbildningsplaner Lokaltillgång  Delaktighet & medlemskap Ökat antal flickor & kvinnor i verksamheten Information & informationsstruktur  Arrangemang & ekonomi Ökad erkänsla & pay-back från kommunen  Modern teknik IT-utveckling i klubben


Ladda ner ppt "Version: 2010-03-101 En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! God idrottsutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser