Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFK Skoghall DF organisation och ledningsform (Gäller från 1-januari 2016)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFK Skoghall DF organisation och ledningsform (Gäller från 1-januari 2016)"— Presentationens avskrift:

1 IFK Skoghall DF organisation och ledningsform (Gäller från 1-januari 2016)

2 Syfte och Mål Tydliggöra och förstärka föreningens långsiktiga styrelsearbete Effektivisera föreningens operative arbete Starka föreningskänslan Involvera fler i föreningens operativa arbete Skapa en välorganiserat förening för alla som arbetar ideellt Bli bättre på att utveckla fotbollsspelare

3 Hur! Styrelse, som fokuserar på styrelsearbete. Vision, föreningsidé, mål, organisation etc. Ledningsgrupp som ansvarar för föreningens operativa arbete Ekonomi, Lag, tränare, material, anlägg, utbildning etc. Tränar-råd som verkar för att vi har en idrottslig ”bra” verksamhet, med en röd tråd från flick- till seniorverksamhet

4 IFK Skoghall DF organisation Styrelse Ledings- grupp Tränar-råd Admin. (Kansli) Kiosk Flick- Ansvarig Ungdoms- Ansvarig Senior- Ansvarig Material Fot- bolls- skolan F08 Anlägg Utbildning F09F10 F11 F12 F13F14 F15+ U Lag A Lag Sponsorer Gemensamma Stödfunktioner Arrangemang Flicklag Ungdomslag Seniorlag Ekonomi Valberedning

5 IFK Skoghall DFs Styrelse Bemanning som idag + ”Ansvarig för ledningsgruppen” Möts 4 ggr/år inklusive årsmöte, + vid behov Ansvar: IFK Skoghall DFs Vision, Policy och Mål Årsmöte (motioner, årsredovisning) Övergripande ekonomiuppföljning Föreningens alla avtal: Spelare, tränare, laget.se, Stadium… Bemanna alla roller Tar beslut om: Verksamhetsplan/budget I större föreningsövergripande frågor Tillsättning av ledare med ekonomisk ersättning Organisationsförändringar Eventuella budgetändringar

6 IFK Skoghall DFs Ledningsgrupp Ledningsgrupp bestående av: ”Ansvarig för ledningsgruppen” Flick-, ungdoms- och senioransvarig Alla lagledare Ansvarig per stödfunktion Föreningens huvudkassör Träffas varje månad* *Vilka som deltar, kan bero på vilka frågor som behandlas.

7 IFK Skoghall DFs Ledningsgrupp Övergripande operativt ansvar Förslag till budget Ekonomiuppföljning Material Anläggningar Anmäla lag Arrangemang Administration: Licenser, Fogis, medlemmar, etc. Utbildning av tränare, spelare och domare Domare (ungdomslag) Kiosk Sponsorer

8 IFK Skoghall DFs Tränar-råd Råd bestående av ungdomsansvarig, valde tränare från ungdomslagen och seniorlagen Träffas 4-6 ggr/år Leds av A-lagets huvudtränare Ansvarsområde: Hur tränar och spelar vi fotboll i Skoghall (Röd tråd från flick till senior) Lämpliga träningsgrupper Lämpliga träningsformer

9 IFK Skoghall DFs Flickansvarig En av flicklagens (F08-F11) lagledare Koordinerar frågor som berör flicklagen Ansvarar för genomförande av ”Fotbollsskolan” Introducerar nytt lag varje år Skapar lämpliga träningsgrupper för våra flicklag sommar och vinter

10 IFK Skoghall DFs Ungdomsansvarig En av ungdomslagens (F12-F19) lagledare Koordinerar gemensamma frågor som berör ungdomslagen Tillsammans med tränar-rådet skapar lämpliga träningsgrupper för våra ungdomslag sommar och vinter

11 IFK Skoghall DFs Senioransvarig Koordinerar gemensamma frågor som berör seniorlagen Tillsammans med tränar-rådet skapar lämpliga träningsförutsättningar för våra seniorlag sommar och vinter

12 Gemensamma Stödfunktioner Föreningens stödfunktioner stöttar föreningens alla lag i föreningsgemensamma aktiviteter/frågor En stödfunktion kan bemannas av en eller flera personer Kan läggas på ett ålderslag


Ladda ner ppt "IFK Skoghall DF organisation och ledningsform (Gäller från 1-januari 2016)"

Liknande presentationer


Google-annonser