Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby."— Presentationens avskrift:

1 Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby

2 Syfte och mål Förbättringar i skolan för psykisk hälsa Tidig upptäckt av risker och tidiga insatser för psykisk hälsa – förebyggande och hälsofrämjande Förbättra skolnärvaro – hindra utanförskap Räkna socioekonomisk besparing vid hindrad utanförskap Arbetsgång för förslag från elever till elevhälsoteam Eleverna som sakkunniga i förbättringsarbete anja.p.kivimaki@gmail.com

3 Arvsfonden ökar finansieringen Tidigare beviljat 1,8 milj per år. Från hösten 2016 ökas anslaget till 3 milj per år vilket möjliggör anställning av socialpedagogisk resurs i båda kommunerna. Stormöten öppnas för alla intresserade i mån av utrymme. anja.p.kivimaki@gmail.com

4 Mission Hindra utanförskap anja.p.kivimaki@gmail.com

5 Strategi – hur ? Eleverna med i utveckling Samarbete över organisationsgränser – förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande anja.p.kivimaki@gmail.com

6 Organisation Virtuell organisation, över organisationsgränser Leds av idén elevens bästa anja.p.kivimaki@gmail.com

7 Målgrupp Elever Elevhälsoteam De professionella inom landsting och kommun som bistår elevhälsan kring elevers psykiska hälsa Forum för brukarinflytande, Attention, Hjärnkoll och NSPH, OCD-förbundet Uppsala län Föräldrarna i referensgrupp anja.p.kivimaki@gmail.com

8 Metod = praktiska exempel på Hur förslag från elever kan leda till bättre förutsättningar för psykisk hälsa Hur skolan kan befrämja psykisk hälsa Hur man kan lösa praktiska problem anja.p.kivimaki@gmail.com

9 Projektets resultat fortbestår genom Kompetens hos elevhälsoteam och elever Dokumenterade rutiner för olika stödinsatser Egen finansiering genom att socioekonomisk lönsamhet övertygar ledning och politiker att fortsätta arbetet efter projekttiden anja.p.kivimaki@gmail.com

10 Skolan går i täten för psykisk hälsa Skolan ger mest insatser Skolan har bästa logistik Skolan kan nå även de elever som inte söker anja.p.kivimaki@gmail.com

11 Mätbara mål Antal initiativ från elever till elevhälsoteam Antal presentationer på webbplats Antal förändringar på basen av elevers initiativ Antal skolor som har dokumenterad arbetsgång för att ta fram elevers synpunkter Antal dokumenterade rutiner för de förbättringar som genomförts. anja.p.kivimaki@gmail.com

12 Vilka är med? 83 professionella Psykologer Kuratorer Skolsköterskor Specialpedagoger och speciallärare Rektorer Elevcoacher De 20 skolorna har sammanlagt 6000 elever anja.p.kivimaki@gmail.com

13 Några skolor går i täten Strategiskt val Skolor där framgången kan nås anja.p.kivimaki@gmail.com

14 Photovoice Elevhälsan väljer förbättringsbehov. 4-6 elever bildar grupp för att ta fram förslag. Eleverna fotograferar och filmar. Eleverna formulerar förslag. De gör en kort video om sitt förslag. Förslag förankras hos rektor. Videon delas till projektdeltagare. Videon visas workshop. Elever får feedback om sina förslag. anja.p.kivimaki@gmail.com

15 Spridning lokalt Från elevhälsoteam till skolan som helhet Till andra skolor i kommunen anja.p.kivimaki@gmail.com

16 Spridning i länet och nationellt Öppna stormöten fyra gånger per år Hälsoäventyret Föreläsare Arvsfonden www.skolansomarena.com 5300 individuella besökare www.skolansomarena.com Rädda Barnen Röda Korset anja.p.kivimaki@gmail.com

17 Kontinuerlig förbättring med elever EHT och elever väljer teman att förbättra Elever ger förslag EHT förankrar hos rektor WORKSHOP med alla I projektet EHT genomför med projektgrupp Återförs till elevgrupp, skola anja.p.kivimaki@gmail.com

18 Stormöten April 2015: val av prioriterade områden: skolnärvaro Augusti 2015: test av hemmasittarprogram (HSP) Oktober 2015: test av handledning kring elevärenden. Februari 2016: tidig upptäckt av elevers utsatthet. April 2016: Plan för pilot ”Fråga alla” September 2016: Hälsofrämjande inom elevhälsan. Plan för pilot ”Fråga alla”. November 2016: Preliminära resultat av pilot. Stödinsatser vid olika utfall. Februari 2017:… anja.p.kivimaki@gmail.com

19 Preliminära resultat Hemmasittarprogrammet anpassas till lokala förutsättningar, pågår Socialpedagogisk hjälp i skolan Intergration i skolan, hur? Förberedelse för återgång till skolan Åter till skolan – lönsamt direkt anja.p.kivimaki@gmail.com

20 Preliminära resultat, forts Tidig identifiering av familjer med kommande stödbehov Hjälp till familjen Öppna stormöten för alla, mot utvärdering i fokusgrupp Metod: repetition, ständig introduktion Systematisk utveckling med elever anja.p.kivimaki@gmail.com

21 Fynd Behov av nytt lärostoff: Förhållningssätt värdegrund 10 budord bemötande i uppfostran anja.p.kivimaki@gmail.com

22

23 Antagen socioekonomisk besparing anja.p.kivimaki@gmail.com


Ladda ner ppt "Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby."

Liknande presentationer


Google-annonser