Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby."— Presentationens avskrift:

1 Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby

2 Syfte och mål Förbättra skolnärvaro – hindra utanförskap Räkna socioekonomisk besparing vid hindrad utansförkap Förbättringar i skolan för psykisk hälsa Förslag från elever till elevhälsoteam, arbetsgång för elevers synpunkter, ta med eleverna som sakkunniga i förbättringsarbete Tidig upptäckt och tidiga insatser anja.p.kivimaki@gmail.com

3 Mission Hindra utanförskap anja.p.kivimaki@gmail.com

4 Strategi – hur ? Eleverna med i utveckling Samarbete över organisationsgränser anja.p.kivimaki@gmail.com

5 Organisation Virtuell organisation, över organisationsgränser anja.p.kivimaki@gmail.com

6 Målgrupp Elever Elevhälsoteam De professionella inom landsting och kommun som bistår elevhälsan kring elevers psykiska hälsa. Brukarföreningarna Attention, Hjärnkoll och NSPH. Föräldrarna i referensgrupp. anja.p.kivimaki@gmail.com

7 Metod Visa med praktiska exempel hur förslag från elever kan leda till bättre förutsättningar för psykisk hälsa. anja.p.kivimaki@gmail.com

8 Projektets resultat fortbestår genom Kompetens hos elevhälsor och elever Dokumenterade rutiner för olika stödinsatser Socioekonomisk lönsamhet övertygar ledning och politiker att fortsätta arbetet efter projekttiden anja.p.kivimaki@gmail.com

9 Första linjen är i skolan! Skolan ger mest insatser Skolan har bästa logistik Skolan kan nå även de elever som inte söker anja.p.kivimaki@gmail.com

10 Mätbara mål Antal initiativ från elever till elevhälsoteam Antal presentationer på webbplats Antal förändringar på basen av elevers initiativ Förändringars effekter på skolnärvaro och skolresultat Antal skolor som har dokumenterad arbetsgång för att erhålla elevers synpunkter Antal dokumenterade rutiner för de förbättringar som genomförts. anja.p.kivimaki@gmail.com

11 Vilka är med? 83 professionella Psykologer Kuratorer Skolsköterskor Specialpedagoger Rektorer Elevcoacher De 20 skolorna har sammanlagt 6000 elever anja.p.kivimaki@gmail.com

12 Några skolor går i täten Strategiskt val Skolor där framgången kan nås anja.p.kivimaki@gmail.com

13 Photovoice Elevhälsan väljer förbättringsbehov. 4-6 elever bildar grupp för att ta fram förslag. Eleverna fotograferar och filmar. Eleverna formulerar förslag. De gör en kort video om sitt förslag. Förslag förankras hos rektor. Videon delas till projektdeltagare. Videon visas workshop. Elever får feedback om sina förslag. anja.p.kivimaki@gmail.com

14 Spridning lokalt Från elevhälsoteam till skolan som helhet Till andra skolor i kommunen anja.p.kivimaki@gmail.com

15 Spridning i länet och nationellt Öppna workshops fyra gånger per år Öppna för länets skolor Hälsoäventyret Föreläsare Arvsfonden www.skolansomarena.com 5000 individuella besökare www.skolansomarena.com anja.p.kivimaki@gmail.com

16 Kontinuerlig förbättring med elever EHT väljer teman att förbättra Elever ger förslag EHT förankrar hos rektor WORKSHOP med alla I projektet EHT genomför med projektgrupp Återförs till elevgrupp, skola anja.p.kivimaki@gmail.com

17 Stormöten April 2015: val av prioriterade områden: skolnärvaro Augusti 2015: test av hemmasittarprogram (HSP) Oktober 2015: test av handledning kring elevärenden. Februari 2016: tidig upptäckt av elevers utsatthet. April 2016: Plan för ”Fråga alla” September 2016: Föräldrastöd? November 2016: Resultat av pilot. Nästa steg? anja.p.kivimaki@gmail.com

18 Preliminära resultat Hemmasittarprogrammet anpassas till lokala förutsättningar, pågår Åter till skolan – lönsamt anja.p.kivimaki@gmail.com


Ladda ner ppt "Skolan som arena för psykisk hälsa Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby."

Liknande presentationer


Google-annonser