Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE"— Presentationens avskrift:

1 Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE
Syftet med den här presentationen är att ge dig ett urval av OH-bilder att använda när du arbetar med steg 3 tillsammans med din arbetsgrupp. Huvudsaken är att du känner dig komfortabel med och väljer de bilder du ska visa, inte hur många bilder du visar. FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING

2 Förslag till agenda för möte i steg 3
Inledning och uppföljning Kort repetition av 4-stegsmetoden Repetition av resultaten i steg 1 och 2 Uppföljning av handlingsplanen Dagens arbete Presentation av arbetet i steg 3 Presentation av inventeringen av rutiner Utveckling av rutiner Vad händer efter mötet? Fortsatt utveckling av rutiner Arbetsmiljöarbete i vardagen (ca 20 minuter) (ca 2 timmar 30 min) (ca 10 min)

3 Dessa är de fyra stegen FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE
ARBETSMIJÖARBETE I VARDAGEN RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

4 Det här gjorde vi i steg 1 UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION
Denna bild kan användas för att visa de olika momenten i steg 1. UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

5 Det här gjorde vi i steg 2 UNDERSÖKA ARBETSMILJÖN BEDÖMA & PRIORITERA
TA FRAM HANDLINGSPLAN FÖRBEREDA INVENTERING AV RUTINER FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

6 Syfte och mål med steg 3 Utveckla och dokumentera
FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE Utveckla och dokumentera de rutiner vi behöver för vårt arbetsmiljöarbete RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? Syftet med steg 3 är att ni ska utveckla de rutiner som ni behöver för att ert arbetsmiljöarbete ska fungera så bra som möjligt. Målet är att ni efter detta steg ska ha dokumenterat rutinerna för ert arbetsmiljöarbete så att alla kan ta del av dem och framför allt följa dem. VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

7 Det här händer i steg 3 UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET
INVENTERA RUTINER FÖLJA UPP HANDLINGSPLANEN UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET 7

8 Varför är rutiner viktiga?
I vissa situationer behöver alla veta vad och hur man ska göra En kvalitetssäkring 8

9 Vad är en rutin? En rutin är ett på förhand bestämt tillvägagångssätt i en viss situation

10 När är rutiner viktiga i arbetsmiljöarbetet?
Vid förändringar i verksamheten Om något händer . För att inte något oönskat ska inträffa . När är rutiner viktiga i arbetsmiljöarbetet? För att inte något oönskat ska inträffa. Det kan vara viktigt att jag gör något på ett visst sätt för att det ska vara riskfritt för mig själv eller andra. Om något händer ska jag veta vad ska göra och inte handla på måfå. Vid förändringar i verksamheten, så att vi alltid, d v s rutinmässigt, tänker på vilka konsekvenser förändringen kan få för arbetsmiljön. Lagstiftaren har dessutom identifierat ett antal rutiner som så viktiga för arbetsmiljön att de är obligatoriska. 10

11 Har vi rutinerna för de viktigaste situationerna?
Har vi rutiner för dessa situationer/områden? Hur ser dessa rutiner i så fall ut? Hur fungerar de? Är det något som behöver ändras? Behövs det fler rutiner ? Vilka ”viktiga” rutiner ska vi ha? Vilka rutiner har vi idag ? 11

12 Kan något som fungerar mindre bra bli bättre med en rutin?
Vad fungerar mindre bra? Hade olyckor eller tillbud kunnat undvikas med rutiner? 12

13 Vad behöver vi göra åt våra rutiner?
Vilka rutiner behöver vi ta fram från grunden? Vilka rutiner har vi redan, men behöver göra ändringar i? 13

14 Hur, när och av vem ska rutinerna utvecklas?

15 Vad ska en rutin innehålla?
SYFTE FREKVENS ANVÄNDARE UTFÖRANDE

16 Inför steg 4 RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE
FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBTSMILJÖ- ARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN GENOMFÖRANDE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

17 Det här händer i steg 4 UTVÄRDERA ARBETSMILJÖARBETET
ANALYSERA UTVÄRDERINGS- RESULTATET BESLUTA OM EV FÖRÄNDRINGAR AV ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDA NY UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET 17


Ladda ner ppt "Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE"

Liknande presentationer


Google-annonser