Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan som arena för psykisk hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan som arena för psykisk hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Skolan som arena för psykisk hälsa
Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner 2015 – 2018 BUP Akademiska sjukhuset Attention i Enköping och Tierp-Älvkarleby

2 Syfte och mål Förbättringar i skolan för psykisk hälsa
Syfte och mål Förbättringar i skolan för psykisk hälsa Tidig upptäckt av risker och tidiga insatser för psykisk hälsa – förebyggande och hälsofrämjande Förbättra skolnärvaro – hindra utanförskap Räkna socioekonomisk besparing vid hindrad utanförskap Arbetsgång för förslag från elever till elevhälsoteam Eleverna som sakkunniga i förbättringsarbete

3 Arvsfonden ökar finansieringen
Arvsfonden ökar finansieringen Tidigare beviljat 1,8 milj per år. Från hösten 2016 ökas anslaget till 3 milj per år vilket möjliggör anställning av socialpedagogisk resurs i båda kommunerna. Stormöten öppnas för alla intresserade i mån av utrymme.

4 Mission Hindra utanförskap

5 Strategi – hur ? Eleverna med i utveckling
Strategi – hur ? Eleverna med i utveckling Samarbete över organisationsgränser – förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande

6 Organisation Virtuell organisation, över organisationsgränser
Organisation Virtuell organisation, över organisationsgränser Leds av idén elevens bästa

7 Målgrupp Elever Elevhälsoteam
Målgrupp Elever Elevhälsoteam De professionella inom landsting och kommun som bistår elevhälsan kring elevers psykiska hälsa Forum för brukarinflytande, Attention, Hjärnkoll och NSPH, OCD-förbundet Uppsala län Föräldrarna i referensgrupp

8 Metod = praktiska exempel på
Metod = praktiska exempel på Hur förslag från elever kan leda till bättre förutsättningar för psykisk hälsa Hur skolan kan befrämja psykisk hälsa Hur man kan lösa praktiska problem

9 Projektets resultat fortbestår genom
Projektets resultat fortbestår genom Kompetens hos elevhälsoteam och elever Dokumenterade rutiner för olika stödinsatser Egen finansiering genom att socioekonomisk lönsamhet övertygar ledning och politiker att fortsätta arbetet efter projekttiden

10 Skolan går i täten för psykisk hälsa
Skolan går i täten för psykisk hälsa Skolan ger mest insatser Skolan har bästa logistik Skolan kan nå även de elever som inte söker

11 Mätbara mål Antal initiativ från elever till elevhälsoteam
Mätbara mål Antal initiativ från elever till elevhälsoteam Antal presentationer på webbplats Antal förändringar på basen av elevers initiativ Antal skolor som har dokumenterad arbetsgång för att ta fram elevers synpunkter Antal dokumenterade rutiner för de förbättringar som genomförts.

12 Vilka är med? 83 professionella Psykologer Kuratorer Skolsköterskor
Vilka är med? 83 professionella Psykologer Kuratorer Skolsköterskor Specialpedagoger och speciallärare Rektorer Elevcoacher De 20 skolorna har sammanlagt 6000 elever

13 Några skolor går i täten
Några skolor går i täten Strategiskt val Skolor där framgången kan nås

14 Photovoice Elevhälsan väljer förbättringsbehov.
Photovoice Elevhälsan väljer förbättringsbehov. 4-6 elever bildar grupp för att ta fram förslag. Eleverna fotograferar och filmar. Eleverna formulerar förslag. De gör en kort video om sitt förslag. Förslag förankras hos rektor. Videon delas till projektdeltagare. Videon visas workshop. Elever får feedback om sina förslag.

15 Spridning lokalt Från elevhälsoteam till skolan som helhet
Spridning lokalt Från elevhälsoteam till skolan som helhet Till andra skolor i kommunen

16 Spridning i länet och nationellt
Spridning i länet och nationellt Öppna stormöten fyra gånger per år Hälsoäventyret Föreläsare Arvsfonden individuella besökare Rädda Barnen Röda Korset

17 Kontinuerlig förbättring med elever
Kontinuerlig förbättring med elever EHT och elever väljer teman att förbättra Elever ger förslag EHT förankrar hos rektor WORKSHOP med alla I projektet EHT genomför med projektgrupp Återförs till elevgrupp, skola

18 Stormöten April 2015: val av prioriterade områden: skolnärvaro
Stormöten April 2015: val av prioriterade områden: skolnärvaro Augusti 2015: test av hemmasittarprogram (HSP) Oktober 2015: test av handledning kring elevärenden. Februari 2016: tidig upptäckt av elevers utsatthet. April 2016: Plan för pilot ”Fråga alla” September 2016: Hälsofrämjande inom elevhälsan. Plan för pilot ”Fråga alla”. November 2016: Preliminära resultat av pilot. Stödinsatser vid olika utfall. Februari 2017:…

19 Preliminära resultat Hemmasittarprogrammet anpassas till lokala förutsättningar, pågår Socialpedagogisk hjälp i skolan Intergration i skolan, hur? Förberedelse för återgång till skolan Åter till skolan – lönsamt direkt

20 Preliminära resultat, forts
Preliminära resultat, forts Tidig identifiering av familjer med kommande stödbehov Hjälp till familjen Öppna stormöten för alla, mot utvärdering i fokusgrupp Metod: repetition, ständig introduktion Systematisk utveckling med elever

21 Fynd Behov av nytt lärostoff: Förhållningssätt värdegrund 10 budord
Fynd Behov av nytt lärostoff: Förhållningssätt värdegrund 10 budord bemötande i uppfostran

22

23 Antagen socioekonomisk besparing
Antagen socioekonomisk besparing


Ladda ner ppt "Skolan som arena för psykisk hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser