Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan som arena för psykisk hälsa Tjugo pilotskolor i Enköpings och Älvkarleby kommuner I samarbete med Landstinget i Uppsala län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan som arena för psykisk hälsa Tjugo pilotskolor i Enköpings och Älvkarleby kommuner I samarbete med Landstinget i Uppsala län."— Presentationens avskrift:

1 Skolan som arena för psykisk hälsa Tjugo pilotskolor i Enköpings och Älvkarleby kommuner I samarbete med Landstinget i Uppsala län

2 Syfte och mål Förbättringar i skolan för psykisk hälsa Förslag från elever till elevhälsoteam Träna elever att argumentera för sina förslag Förbättra skolnärvaro Ta fram arbetsgång för elevers synpunkter Ta med eleverna som sakkunniga i förbättringsarbete. anja.kivimaki@akademiska.se

3 Målgrupp Elever Elevhälsoteam De professionella inom landsting och kommun som bistår elevhälsan kring elevers psykiska hälsa. Brukarföreningarna Attention, Hjärnkoll och NSPH. Föräldrarna i referensgrupper. anja.kivimaki@akademiska.se

4 Metod Visa med praktiska exempel hur förslag från elever kan leda till bättre förutsättningar för psykisk hälsa. anja.kivimaki@akademiska.se

5 Projektets resultat fortbestår genom Kompetens hos elevhälsor och elever Dokumenterad arbetsgång anja.kivimaki@akademiska.se

6 Första linjen är i skolan! Skolan ger mest insatser Mer än en fjärdedel av alla insatser ges i skolan Skolan har bästa logistik Skolan kan nå även de elever som inte söker anja.kivimaki@akademiska.se

7 Mätbara mål Antal initiativ från elever till elevhälsoteam Antal presentationer på webbplats Antal förändringar på basen av elevers initiativ Dessa förändringars effekter på skolnärvaro och skolresultat Antal skolor som har dokumenterad arbetsgång för att erhålla elevers synpunkter Antal dokumenterade rutiner för de förbättringar som genomförts. anja.kivimaki@akademiska.se

8 Vilka är med? 83 professionella Psykologer Kuratorer Skolsköterskor Specialpedagoger Rektorer Elevcoacher De 20 skolorna har sammanlagt 6000 elever anja.kivimaki@akademiska.se

9 Photovoice Elevhälsan väljer förbättringsbehov. Sex elever bildar grupp för att ta fram förslag. Eleverna fotograferar och filmar. Eleverna formulerar förslag. De gör en kort video om sitt förslag. Förslag förankras hos rektor. Videon delas till projektdeltagare. Videon visas workshop. Elever får feedback om sina förslag. anja.kivimaki@akademiska.se

10 Spridning lokalt Från elevhälsoteam till skolan som helhet Till andra skolor i kommunen anja.kivimaki@akademiska.se

11 Spridning i länet och nationellt Öppna workshops fyra gånger per år Öppna för länets skolor Hälsoäventyret Föreläsare Arvsfonden anja.kivimaki@akademiska.se

12 Kontinuerlig förbättring med elever


Ladda ner ppt "Skolan som arena för psykisk hälsa Tjugo pilotskolor i Enköpings och Älvkarleby kommuner I samarbete med Landstinget i Uppsala län."

Liknande presentationer


Google-annonser