Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialkontoret Utbildningskontoret Vård- och omsorgskontoret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialkontoret Utbildningskontoret Vård- och omsorgskontoret"— Presentationens avskrift:

1 Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016
Socialkontoret Utbildningskontoret Vård- och omsorgskontoret Evalotte Månsson, projektledare/enhetschef

2 Målgruppen Ungdomar och unga vuxna
13 – 21/23 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/problematik Ungdomarnas familjer Professionella

3 Projektmål Uppdraget Ge stöd och insatser till ungdomarna och deras familjer så att de kan känna trygghet och stöd i sitt eget arbete med att få struktur på sin livssituation Att utveckla skolverksamheten för målgruppen Att utveckla arbetsformer och metoder för att kunna möta hela familjens behov av stöd och insatser i skol- och närmiljön.

4 Effektmål …..2016 Antalet externt nyplacerade ungdomar ska ha minskat
Föräldrar anser att de fått adekvat stöd på hemmaplan Ungdomarna har förbättrat sina skolresultat Ungdomarna får arbete eller annan meningsfull sysselsättning efter avslutad utbildning

5 Med vilka insatser når vi målen?
Ungdomsstöd Stöd i hemmet Föräldrautbildning Stöd i ordinarie skola Anpassad studiegång Fritidsaktiviteter Korttidsvistelse

6 forts Med vilka insatser når vi målen?
Tillfälligt boende dygnet runt Möjlighet till akut dygnet-runtomsorg Stöd vid övergång från skola till arbetsliv Stöd vid flytt från föräldrahemmet till eget boende Stöd i samband med återvändande hem efter en placering i HVB-hem

7 Resurser Personal - 9 ungdomsstödjare/aktivitetspersonal och ett korttidshus Hjalmar Lundgrens g - 1,0 specialpedagoger (2015 2,5 tjänster) - 2 familjepedagoger - 1 arbetslivskonsulent - 1 psykolog

8 Forts Resurser Forskning 25% 2014-09-01 – 2016-01-31
effekter, framgångsfaktorer, metodutveckling Ekonomisk utvärdering

9 Rutiner Antagningsgrupp Genomgång med handläggare
Måndagsmöten och onsdagsmöten (del av personalgruppen) Genomförandeplan för ungdomen och familjen var 4:e månad för att på individnivå följa förändringen, orsak och effekten av insatserna Samordnad individuell plan (SIP)

10 Forts rutiner Kontinuerlig utvärdering LOKE Föräldraenkät 1 g/år
Externa placeringar varje halvår Betyg, nationella prov, närvaro Praktik och sysselsättning

11 Metodik Stå på ungdomens sida!!!
”Här kommer en ungdom, år, som gillar…” Tydliggörande förhållningssätt – en del av TEEACH; scheman, sociala berättelser Motivering och förståelse Energiinventering Den som ungdomen känner förtroende för, ger stödet Beröm och beröm och beröm

12 Framgångsfaktorer Först ta reda på vilket sätt som passar ungdomen och familjen. Inte utgå från ”det kan vi inte”. Timing. Analysera vilket stöd som behövs just nu, vad ungdomen och familjen är mottagliga för. Samarbete mellan berörda Förhållningssätt Realistiska insatser

13 Hur har det gått fram till nu?
Antal ungdomar som antagningsgruppen beslutat om är 19 4 ungdomar har andra lösningar 4 ungdomar vistas regelbundet på korttidsboendet och 4 ungdomar har ledsagning Specialpedagogerna ger stöd till 7 ungdomar Familjepedagogerna ger stöd till 15 familjer Arbetslivskonsulenten ger stöd till 6 ungdomar Psykologen ger stöd till 7 ungdomar/föräldrar

14 Samverkanspartners Landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP),
barnhabilitering (BUH) och vuxenpsykiatriska klinik Kommunens elevhälsa Arbetsmarknadskontor Arbetsförmedling Försäkringskassan Externa utförarenheter

15 Ekonomi Fram till och med september 2014 har NP-center kostat kr. 15 ungdomar får stöd

16 Organisationsschema

17 NP-centers korttidsboende i Klockartorpet
Hjalmar Lundgrens gata


Ladda ner ppt "Socialkontoret Utbildningskontoret Vård- och omsorgskontoret"

Liknande presentationer


Google-annonser