Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016 års forsknings- och innovationspolitiska (FUI) proposition  SKL företräder nationella forsknings- och innovationssystem i kommuner, landsting och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016 års forsknings- och innovationspolitiska (FUI) proposition  SKL företräder nationella forsknings- och innovationssystem i kommuner, landsting och."— Presentationens avskrift:

1 2016 års forsknings- och innovationspolitiska (FUI) proposition  SKL företräder nationella forsknings- och innovationssystem i kommuner, landsting och regioner – bör vara central dialogpartner  Kommuner, landsting och regioner finansierar en mängd forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete utanför universitets- och högskolelandskapet - ca 180 olika FUI-miljöer i landet - SCB: Förbundets medlemmar satsade ca 3 miljarder på egna FUI-miljöer 2013 (underrapportering)

2 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition  Förändrat forskningslandskap sedan millennieskiftet SKL anser:  Behov av ny inriktning, och ett nytt helhetsperspektiv på det nationella forsknings- och innovationssystemet  Forsknings- och innovationspolitiken bör bygga på en bred syn på innovation – bör täcka social-, organisatorisk- och processinnovation – inte bara teknik  2012 års proposition: Mål att stärka samhällsrelevans och fokusera mer på efterfrågan/nyttiggörande. Understryker detta igen!

3 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition  Den högre utbildningen: Grundutbildning bör organiseras så att kompetensförsörjningen för medlemmarna kan tillgodoses och forskarutbildning bli mer tillgänglig för att verksamma/anställda  Fokus på universitets – och högskolesektorn medan den större delen av forskningens görs utanför denna.  VINNOVA (verket för innovationssystem) lägger mer än 90 % av sina resurser på anslag till akademi, företag och statliga bolag/myndigheter.

4 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition  Frågor till 2016 års forkningsprop:  Nationellt program för utveckling av evidensbaserad socialtjänst (var med i 2012 års proposition) - Utmaning möta krav på evidensbaserat arbete i socialtjänsten. Behövs relevant forskning, utveckling och innovation - långsiktigt engagemang från statens sida. (Förslag i SOU 2008: 18, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren)  Nationella handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården - behovet av mer forskning och behovet av att vetenskapligt följa utvecklingen av nya arbetsformer. - Exempel: Är det verksamt med uppdelningen av myndighetsutövning och insatser? Skyddas fler barn och unga genom en utökad anmälningsplikt, s.k. ”orosanmälan”? Är familjehemsplaceringar bättre än andra insatser/placeringar för utsatta barn?

5 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition  Inspel från beredningar: - Våldets mekanismer - Digitaliseringens möjligheter/farhågor - Funktionsnedsättning – beforska andra aspekter än rent medicinska - samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning - Det behövs en bred forskningsansats avseende primärvårdens uppdrag och resultat ur ett befolkningsperspektiv.

6 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition  Läns- och regionförbundens medskick?


Ladda ner ppt "2016 års forsknings- och innovationspolitiska (FUI) proposition  SKL företräder nationella forsknings- och innovationssystem i kommuner, landsting och."

Liknande presentationer


Google-annonser