Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leva livet hela livet 26 oktober 2016 Maj Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leva livet hela livet 26 oktober 2016 Maj Rom."— Presentationens avskrift:

1 Leva livet hela livet 26 oktober 2016 Maj Rom

2 Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag
Vi ska inte glömma bort att vård och omsorg om äldre i Sverige presterar bra och ständigt blir bättre. Några exempel: Ledplastiker, starroperationer, hjärtoperationer och modern cancerbehandling har medfört att människor kan leva länge med god livskvalitet trots sjukdomar och funktionshinder.

3 Utmaningar Dagens system passar inte för de mest sjuka äldre
Fler blir äldre Nya möjligheter och förväntningar

4 Antal personer Källa: SCB 2013

5 Äldre är ingen homogen grupp
mest sjuka äldre

6 Margaretas väg

7 När ska man vara på sjukhus?

8 Mor Märta Eriksson

9

10

11 Hemsjukvård kan vara ett alternativ

12 Var ska man bo? Dags att flytta??

13 Olika lagar styr HSL SOL LSS Nya lagar Patientlagen
Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus

14 Nyheter Planeringen börjar vid inskrivningen
Preliminär diagnos och beräknad vårdtid Landstingets öppna vård utser fast vårdkontakt under vårdtiden Bedömning av utskrivningsklar oförändrad Fast vårdkontakt kallar till SIP inom tre dagar från uk SIP genomförs i öppenvård Skriftlig information till patienten vid utskrivningen

15 Utskrivningsklar En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. Lag (2003:193). Det finns en företeelse som mäts återkommande och det är hur många dagar en person blir kvar på sjukhuset efter det att läkaren har förklarat patienten utskrivningsklar. Begreppet definieras i Hälso- och sjukvårdslagen.

16 Utskrivningsklara i Jönköpings län

17 Utskrivningsklara per kommun

18 Utskrivningsklara i Jönköping

19 Träffa Anna-Greta

20 Vad är viktigt för dig?

21 SIP = Samordnad individuell plan
Ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv för den som är gammal skör och sjuk Effektiva arbetsflöden och god arbetsmiljö Medverkan Helhet Tydlighet Ingen ska behöva oroa sig för att insatser inte räcker till eller passar ihop.

22 Olika SIP Inte bara komplexa situationer ska göra SIP?? Väntat för länge. SIP är väldigt bra jag önskar bara att det gjorts långt tidigare. Ska inte skicka runt först, ska inte lämna utan stöd för inte är eniga om var ska få stöd, ska inte förvänta oss att de ska bära runt information emellan verksamheterna Tillfällen där SIP görs kommer att vara olika. Ett kort möte där tydlighet skapas. Flera möten för att kunna upprätta en SIP. Lätta SIP.ar Komplicerade SIP:ar

23 Finns en samordnad individuell plan (SIP)
Finns en samordnad individuell plan (SIP)? Med SIP avses en samordnad individuell plan enligt Socialtjänstlagen 2 kap 7§ och Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763§3 Ålder 65+ 28

24 Vårdsitutationer Ej process/ Ej avslut Process/ Avslut En enhet
Flera enheter Leading Health Care

25 Skräddarsydd vård för ett tryggt och självständigt liv
Byggd utifrån personens behov Personen och närstående medverkar Helhetsbedömning Samordning mellan vårdgivare Steget före Teamarbete Tydlighet Uppföljning

26 Fem uppdrag för äldre i primärvård
Främja hälsa och förebygga sjukdom - fallprevention, nutrition, influensavaccination, psykisk ohälsa Optimal behandling vid kronisk sjukdom – diabetes, hjärtsvikt, KOL Identifiera sköra äldre - erbjuda bedömning och en hälsoplan Samordna - spindel i nätet vid SIP Hemsjukvård - läkarmedverkan

27 Vad kan jag göra själv? Hålla kroppen i rörelse Äta gott Vara social

28 Koll på läget Diabetes Hypertoni KOL Hjärtsvikt Arthros mm Läkemedel
1177 Min journal på nätet

29 Majoriteten av 70-åringar ser sexualiteten som en positiv faktor i livet

30 Gapet – nuläge till nyläge
Det finns kunskap som inte används i praktisk vardag. Men det saknas också kunskap om vad som ska göras för att få helheten att fungera.

31 ”Vi kan inte hitta lösningarna på dagens problem genom att tänka på samma
sätt som vi gjorde när vi skapade dem. Einstein

32 Kvalitetsregister, ett expertstöd

33 Geriatrisk riskprofil
Fem eller fler läkemedel – 1p Ensamboende eller ingen tillgänglig anhörigvårdare – 1p Svårigheter att gå eller förflytta sig/har nyligen fallit – 1p Varit inskriven på sjukhus inom de senaste tre månaderna – 1p Minnesstörning – 2p 3 poäng eller mer = geriatrisk riskpatient Samordningssköterska på vårdcentralen kan hjälpa till med förebyggande åtgärder och läkemedelsgenomgång

34 Förebygg sjukdom och skada
Många sjuka äldre har risker där negativt utfall kan förebyggas. Det är vanligare att kvinnor har risk utom för ohälsa i munnen som är vanligare bland män.

35 Trycksår i SÄBO

36 God vård vid demenssjukdom
Tidig upptäckt, utredning och diagnos ger möjlighet till bra behandling Modern omvårdnad minskar behovet av psykofarmaka och tvångsåtgärder

37 Jag… www.palliativ.se ...är smärtlindrad
...och mina närstående är informerade om min situation ...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd Målbild för palliativ vård

38 Ny teknik för att klara sig själv!

39 Digital våg vid hjärtsvikt

40 Vad kan jag bidra med?

41 Ett nytt sätt att arbeta
FRÅN Vi tar det som det kommer Diagnos Delar Objekt Oklart och osäkert TILL Steget före. Situation Helhet Subjekt Tydlighet, ordning och reda

42 Det finns mycket kvar att göra
Samordnad individuell plan Teknik i den äldres tjänst Rehabilitering

43 You can´t turn back the clock But you can wind it up again


Ladda ner ppt "Leva livet hela livet 26 oktober 2016 Maj Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser