Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ? Varför? Hur?. Varifrån ? - Familjemedicin Helhetssyn – biomedicinska, psykosociala och existentiella faktorer i samverkan Illness /Disease Att ta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ? Varför? Hur?. Varifrån ? - Familjemedicin Helhetssyn – biomedicinska, psykosociala och existentiella faktorer i samverkan Illness /Disease Att ta."— Presentationens avskrift:

1 Vad ? Varför? Hur?

2 Varifrån ? - Familjemedicin Helhetssyn – biomedicinska, psykosociala och existentiella faktorer i samverkan Illness /Disease Att ta in personens upplevelse ”att se med patientens ögon ” (MacWhinney Family Medicin 1981) Den Personlige Läkaren/Distrikt sköterskan unika kompetens Personlig kännedom +Tillgänglighet +Kontinuitet och Helhetssyn

3 Vad ? Läkarens /vårdgivarens medicinska uppdrag kompletteras med ett pedagogiskt uppdrag. ”som lärare”. Att ge patienten bästa underlag för Delaktighet och Samråd ”All vård skall så långt det är möjligt utformas och planeras i samråd med patienten” Delaktighet Socialstyrelsens riktlinjer 2011 Hälso o Sjukvårdslagen (HSL)1984

4 Varför/EBM evidens Patientens tillfredställelse ökar Mindre tidsåtgång Ökad följsamhet Minskat behov av utredning lab rtg Bättre outcome, t.ex. lägre blsr, bltr Mindre behov analgetika andra läkemedel Förkortad vårdtid Färre anmälningar Silverman J Kurtz S Draper J Skills for Communicating with Patients 2005 Oxford San Fransisco Radcliffe publ

5 Varför VBM Värdebaserad medicin En fråga om ETIK Bemötande ”att bli lyssnad på, tagen på allvar och respekterad Autonomi – att själv få ta beslut om hälsa och sjukdom utifrån egna värderingar och behov. Delaktighet –att tillsammans med vårdgivaren planera behandling och uppföljning

6 Patient/Personcentrering –Hur? Konsultationsprocessen Patientens del Expertens del Gemensam del LarsenJH et al p-r-a-c-t-i-c-a-l Fam.Pract 1997

7 Patientens del Berätta! Vad kan jag hjälpa dig med ? (Vad har du tänkt är viktigast att vi tar upp idag?) Bekräfta Sammanfatta Tanke (Föreställningar) Oro (Farhågor) Önskan (Förväntningar)

8 Expertens del Fokuserad anamnes Status Lab/rtg/ utredning

9 Gemensam del Svara på patientens frågor ( tanke oro önskan 3F) Ge underlag för läkarens egen bedömning Delaktighet /Samråd Planering/Behandling /Uppföljning Har patienten förstått / Ytterligare frågor?

10 All Patientcentrering börjar med ett ” Före”

11 En definition av patient//personcentrering Stewart M. Towards a global definition of patient centred care. BMJ 2001;322:444-445. ”The patient centred method “explores the patients’ main reason for the visit, concerns and need for information, seeks integrated understanding of the patient’s world, finds common ground for what the problem is and mutually agrees on management, enhances prevention and health promotion and enhances the continuing relationship between the patient and the doctor”.


Ladda ner ppt "Vad ? Varför? Hur?. Varifrån ? - Familjemedicin Helhetssyn – biomedicinska, psykosociala och existentiella faktorer i samverkan Illness /Disease Att ta."

Liknande presentationer


Google-annonser