Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fetma bland barn och ungdomar samt vuxna – Regional vårdriktlinje Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och kvinnosjukvård Sydöstra sjukvårdsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fetma bland barn och ungdomar samt vuxna – Regional vårdriktlinje Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och kvinnosjukvård Sydöstra sjukvårdsregionen."— Presentationens avskrift:

1 Fetma bland barn och ungdomar samt vuxna – Regional vårdriktlinje Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och kvinnosjukvård Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-12-04 Elin Glad

2 Kontaktperson för innehåll: Jolanda van Vliet, folkhälsochef Region Östergötland Anna-Maria Norén, folkhälsoutvecklare Utvecklings- och folkhälsoenheten Landstinget i Kalmar län Fastställt: 2015-09-11 Reviderad: 2015-09-11 Giltigt till och med: 2017-09-11 Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp Hälsofrämjande strategier Ansvarig Faktagrupp: Levnadsvanor Granskat av Faktagrupp: Levnadsvanor

3 Författare: Anna-Maria Norén, folkhälsoutvecklare Utvecklings- och folkhälsoenheten Landstinget i Kalmar län Emelie Andersen, folkhälsoplanerare Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län Anna Kempe, dietist Rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten, Ryhovs sjukhus Region Jönköpings län Elin Glad, dietist Primärvården NSÖ Region Östergötland

4 4

5 Fetma bland barn, ungdomar och vuxna Region Jönköpings Län - Region Plus - Samverkan sjukvårdsregioner - Vårdriktlinjer - Hälsofrämjande strategier http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41 157#

6 1.Regional Folkhälsoatlas – Övervikt och Fetma 2012 2. RMPG – Hälsofrämjande strategier - Uppdrag 2013 - Regionsjukvårdsledningen 3. Regional arbetsgrupp – hösten 2013 4. Remiss referensgrupp jan 2015 5. Sammanställning juni 2015

7 Fetma bland barn och ungdomar samt vuxna – Regional vårdriktlinje Vårdnivå och remiss Diagnostik och utredning Prevention Behandling Uppföljning Kvalitetsindikatorer

8 Fetma bland barn och ungdomar samt vuxna – Regional vårdriktlinje Patientinformation Mer information Litteratur Länkar i texten

9 Sammanfattning – Hur går vidare? Första utkast Förankra i verksamheterna Avsätta resurser Satsa på kompetens


Ladda ner ppt "Fetma bland barn och ungdomar samt vuxna – Regional vårdriktlinje Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och kvinnosjukvård Sydöstra sjukvårdsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser