Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar Nätverksträff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar Nätverksträff."— Presentationens avskrift:

1 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Nätverksträff för barnsköterskor 25 oktober 2011 Välkommen till Barn- och ungdomskliniken i Kalmar

2 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Karta: Sveriges Kommuner och Landsting, www.skl.sewww.skl.se 18 landsting, två regioner och en kommun med landstingsansvar T - Örebro läns landsting U - Landstinget Västmanland W - Landstinget Dalarna X - Landstinget Gävleborg Y - Landstinget Västernorrland Z - Jämtlands läns landsting AC - Västerbottens läns landsting BD - Norrbottens läns landsting I - Gotlands kommun AB - Stockholms läns landsting C - Landstinget i Uppsala län D - Landstinget Sörmland E - Landstinget i Östergötland F - Landstinget i Jönköpings län G - Landstinget Kronoberg H - Landstinget i Kalmar län K - Landstinget Blekinge M - Region Skåne N - Landstinget Halland O - Västra Götalandsregionen S - Landstinget i Värmland

3 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Landstinget i Kalmar län 233 639 invånare (2009-12-31) 2,5 % av Sveriges befolkning 12 kommuner Källa: Statistiska centralbyrån, www.scb.sewww.scb.se

4 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Sjukhusvården i Kalmar län – Hälso- och sjukvårdsförvaltning 3 sjukhus Diagnostiskt centrum Smittskyddsenhet Asylsjukvård 3 596 tillsvidare- anställda (2010-01-31) 20-tal specialiteter 215 000 vårddagar/år 40 000 inskrivna patienter/år 2 775 miljoner kronor i nettokostnader 2009 Västerviks sjukhus Oskarshamns sjukhus Länssjukhuset i Kalmar

5 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Landstingets vision och verksamhetsidé

6 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Barn- och Ungdomskliniken Vi ansvarar för den barnmedicinska vården för alla barn och ungdomar upp till 18 år i södra Kalmar län ( ca 32 000)

7 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Kliniken består av: Plan 2. Avd. 25 avdelning för barn mellan 4 månader och 18 år Mottagning, dagvårdsenhet, lekterapi samt barnakuten Sjukgymnaster, dietist, kurator och skola Plan 4 Neonatalavdelning och neonatal hemsjukvård

8 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Hur arbetar vi då på kliniken? ”En liten medicinklinik” Täcker många områden Subgruppsarbete sedan 80-talet Trycket har ökat på kliniken. Korta vårdtider.

9 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Hur klarar vi det då? SBAR Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation Patientenkäter Checklistor Vårdplaner Händelseanalyser Konsekvensanalys VRI mätning Lisa-avvikelser

10 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Kvalitetsvariabler är en del i patientsäkerheten Väntan barnakuten < 3 timmar Tillgänglighet till mottagning < 45 dagar TeleQ-rådgivning <20 min Smärtskattning avd 25 barnonkologi, postop Skrivtid vid mottagningsbesök oprioriterade anteckningar, maximalt 2 veckor Skrivtid vid akutbesök, maximalt 5 arbetsdagar Remiss bedömd inom 48 tim Neobarn i föräldrars famn <12 tim efter partus Smärtskattning neobarn Nakenvikt barnakuten barn < 3 år Följsamhet klädkod Följsamhet hygienregler DRG-registrering, slutenvård DRG-registrering läkarbesök, inkl dagsjukvård

11 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Nationell patientenkät Barnsjukvården inom Landstinget i Kalmar län får gott betyg av de föräldrar som besökte länets sjukhus med sina barn under våren 2011.

12 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se FN:s barnkonvention Huvudprinciperna utifrån FN.s Barnkonvention Art. 2: Alla barn och ungdomar har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras Art. 3: Barnets och ungas bästa skall vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. Art. 6: Varje barn och ungdom ska tillåtas utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar. Art. 12: Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Delaktighet. Dessa huvudprinciper skall ligga till grund för alla beslut som tas på barn och ungdomskliniken.

13 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se BARNCHECKLISTA INFÖR BESLUT I ……………………………….. Kommer beslutet att beröra barn/ungdomar, nu eller i framtiden, direkt eller indirekt? Beskriv vilka barn och ungdomar som kan beröras av detta beslut? Innebär beslutet att : hänsyn har tagits till barns och ungdomars rättigheter och till lika värde ? ( art. 2 ) berörda barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet ? (art. 3 ) fått vara delaktiga och fått uttrycka sina åsikter innan beslut ? (art 12 ) en rimlig del av verksamhetens resurser går till berörda barn och ungdomar ? Att tänka på : Om svaret på någon av dessa fem frågor blir ”nej”, försök formulera varför beslutet inte gått i linje med FN:s barnkonvention, för att ev. ompröva beslutet.

14 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar birgitta.hjalmarsson@ltkalmar.se Ha en riktigt trevlig dag i Kalmar


Ladda ner ppt "Landstinget i Kalmar län Birgitta Hjalmarsson Barn- och Ungdomskliniken Länssjukhuset i Kalmar Nätverksträff."

Liknande presentationer


Google-annonser