Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se SUHF-modellen Infört på SLU 1/1 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se SUHF-modellen Infört på SLU 1/1 2010."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se SUHF-modellen Infört på SLU 1/1 2010

2 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se SUHFs redovisningmodell för indirekta kostnader Gemensam modell för alla universitet och högskolor Gemensamt sätt att dela in och förklara de indirekta kostnaderna Gemensamt sätt att räkna ut påslagen Gemensamt sätt att redovisa i ansökningskalkyler

3 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Indirekta kostnader Indirekta kostnader är gemensamma för alla eller flera enheter. Exempel: Högskolegemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institutionsgemensamma kostnader

4 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Huvudfunktioner Gemensamma kostnader struktureras i sex huvudfunktioner. 1.Ledning 2.Utbildnings- och forskningsadministration 3.Ekonomi- och personaladministration 4.Infrastruktur och service 5.Bibliotek 6.Nivåspecifikt m.m.

5 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Hur påverkas institutionerna? Nya ansökningsblanketter från forsknings- finansiärerna. Kalkylen ska visa de totala indirekta kostnaderna Fullkostnadskalkyl för bidragsansökningar Finansiären beslutar om bidrag med ett visst belopp eller en viss andel av de totala kostnaderna

6 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Fullkostnadskalkyl Ny kalkyl för bidragsansökningar har utformats efter SUHFs rekommendationer Finns att hämta i VP/VB Ska användas för alla nya ansökningar från och med 2010 3 flikar – vad ska med i ansökan? Finansiärernas ansökningsblanketter gäller förstås också

7 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Fullkostnadskalkyl forts. Medfinansiering ska anges i ansökan - Hur redovisa medfinansiering? Hur hantera gemensam ansökan från flera institutioner med olika påslag? –Varje institution gör sin delkalkyl och en sammanslagning görs av en EA-ansvarig

8 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Information från SUHF Avtal om procentuella påslag uppsagda från årsskiftet Regleringsbrevens instruktioner gäller från 2010 Ansökningar inlämnade 2009, men där avtal tecknas 2010 blir en tolkningsfråga i varje enskilt fall – vad står i ansökan? De totala direkta och indirekta kostnaderna ska redovisas i ansökan Medfinansiering ska alltid anges

9 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se SUHFs uppföljning av modellen Jämförande studie av de indirekta kostnaderna på lärosätena Uppföljning av införandet av SUHF- modellen. 2011 - undersökning av i vilken utsträckning alla större finansiärer under år 2010 bidragit till de indirekta kostnaderna


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se SUHF-modellen Infört på SLU 1/1 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser