Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se GUR ska föreslå förändringar av anslagsfördelning och dimensionering av utbildningen på grundläggande och avancerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se GUR ska föreslå förändringar av anslagsfördelning och dimensionering av utbildningen på grundläggande och avancerad."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se GUR ska föreslå förändringar av anslagsfördelning och dimensionering av utbildningen på grundläggande och avancerad nivå. Rektor lämnar förslag till anslagsfördelning o budget o strategi osv. Styrelsen kan ge uppdrag till ”fakultet” Rektor kan ge uppdrag till ”fakultet” Planering och uppföljning

2 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Institutionsförändringar ska beslutas av dekanus i samråd med rektor. Ämnesbeskrivningar för fakultetsprofessorer ska beslutas av fakultetsnämnd efter samråd med rektor. Forskarutbildningsämnen ska beslutas av rektor efter förslag från dekanerna och beredning i FUR (här vore det möjligt att låta FUR fatta beslutet).

3 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Uppföljning, incitamentsstruktur och budgetmodeller för fakulteterna ska vara ganska likformiga och att både rektor och styrelse har ansvar för att säkerställa detta. Planeringsmodellen bör kompletteras med tydliga beslut om vilka resultatmått som ska användas Fakulteterna och rektor bör därför i högre grad komma överens om att vissa frågor i större omfattning endast hanteras av fakultetsgemensamma grupper.

4 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Ett Råd inrättas av rektor. Ordförande i ett råd ska vara rektor, prorektor eller en vicerektor. Övriga ledamöter ska vara utsedda av rektor efter förslag från dekanerna och vara ledamot i en fakultetsnämnd. Representanter för de studerande utses av SLUSS. Ett råd kan även ha beslutsbefogenheter inom väl definierade områden. En nämnd inrättas av fakultetsnämnd [1] för att behandla en grupp av ärenden som sedan ska överlämnas till fakultetsnämnden eller rektor för beslut. En nämnd kan även ges beslutanderätt inom sitt område i den omfattning som fakultetsnämnden avgör. [1]

5 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Ett utskott inrättas av en nämnd och består av 2-4 personer som är ledamöter av nämnden eller har ständig närvaro- och yttranderätt En kommitté inrättas av styrelse, rektor, fakultetsnämnd eller dekanus och har en rådgivande, utredande, förmedlande eller granskande uppgift. Ett sekretariat inrättas av rektor för att arbeta med en fakultetsövergripande fråga eller inom en smal sektor. Ett sekretariat har i ofta en begränsad mandatperiod.

6 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Behövs fler?

7 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Ämnen Sektorer Regioner Miljömål Pengar o personer SLU Forskning Analyser Examinerade Forskare

8 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Styrelse rektor Fakultetsnämnd dekan Institutioner

9 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Det är bara fakultetsnämnderna som är tydliga kollegiala organ. Fakulteternas ansvarsområden överlappar kraftigt och kommer alltid att göra så. Ett samlat universitet kräver betydande samordning, samverkan och gemensam styrning.

10 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se GURFURFomarSTRÅLedningsråd Råden har en dubbel funktion som beredande organ till rektor och som samordningsorgan

11 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Inga nya beslutsorgan Ingen ändring på institutionsnivå Något tydligare central styrning Delegation rektor, gemensamma regelverk, harmoniserad mål o resultatstyrning Ingen ändring på institutionsnivå

12 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Beslut om Prioritering, strategi Kvalitet och uppföljning Institutionsstöd

13 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Ämnen Sektorer Regioner Miljömål Pengar o personer Styrelse Fak

14 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Ämnen Sektorer Regioner Miljömål Pengar o personer SLU Forskning Analyser Examinerade Forskare

15 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Ämnen Sektorer Regioner Miljömål Pengar o personer Styrelse Fak

16 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Om fakulteterna inte är egna högskolor – Vad är de då? Är vi en federation? av fakulteter? av institutioner? av orter?

17 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Alltså: Vilken nivå borde besluta vad? Är denna nivå i så fall legitim?


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se GUR ska föreslå förändringar av anslagsfördelning och dimensionering av utbildningen på grundläggande och avancerad."

Liknande presentationer


Google-annonser