Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild av Emma Danielsson Organisation Lika villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild av Emma Danielsson Organisation Lika villkor."— Presentationens avskrift:

1 Bild av Emma Danielsson Organisation Lika villkor

2 Strategigrupp för lika villkor (SLV) Strategigrupp för lika villkor (SLV) Resursgrupp etnicitet & religion Resursgrupp etnicitet & religion Resursgrupp funktionshinder Resursgrupp funktionshinder Resursgrupp jämställdhet & genus Resursgrupp jämställdhet & genus Resursgrupp sexuell läggning & könsidentitet Resursgrupp sexuell läggning & könsidentitet Central samverkans- grupp (CSG) CSG-stud LSG Sektioner Ombud Universitetsstyrelsen Studentkåren Rektors ledningsråd

3 Strategigruppen för lika villkor  Består av: Ordförande (vicerektor), 2 koordinatorer för lika villkor, representation från varje fakultet, resursgrupp & studentkår  Ansvarar för strategier och handlingsplaner för förebyggande arbete med alla diskrimineringsgrunder och övrig kränkande särbehandling  Avser verksamheten som bedrivs vid LiU och omfattar studenter och anställda  Regelbundna möten med CSG och CSG-stud

4 Resursgrupper  Består av forskare, LiU, studentrepresentanter, interna & externa nyckelpersoner & koordinator för lika villkor  Synliggöra alla områden inom lika villkor  Drivkraft – initiera åtgärder  Omvärldsbevakare  Diskussionspart/bollplank  Forskning/sakkompetens

5 Koordinatorer för lika villkor  Driva frågorna i organisationen  Råd & stöd till institutioners & enheters lokala arbete  Utbilda anställda & studenter  Samordning med arbetsmiljö- & miljöarbetet  Externa kontakter & omvärldsbevakning

6 Strategi och handlingsplaner  Central strategi & handlingsplan för lika villkor  Handlingsplaner för lika villkor på institutions/enhetsnivå Täcker alla områden Gäller LiU:s verksamhet och innefattar både studenter och anställda


Ladda ner ppt "Bild av Emma Danielsson Organisation Lika villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser