Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN NUAK den 21 september 2015 Katja Taavo, Catherine Zetterqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN NUAK den 21 september 2015 Katja Taavo, Catherine Zetterqvist."— Presentationens avskrift:

1 U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN NUAK den 21 september 2015 Katja Taavo, Catherine Zetterqvist

2 2 Följ utvecklingen – ta del av produktplanen Version = kvalitetssäkrat flöde genom hela systemet Version A - ? Från enkelt till mer komplext Produktplan på wikin [https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner]https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner Versionerna leveras till MIT-miljön Demo via connect

3 3 Version AVersion D En kurs läggs upp i nya Ladok med tillhörande kurstillfälle En student ges plats till kurstillfället, manuellt Studenten registreras Resultat rapporteras Behörighetsförändringar hanteras Ett kursbevis erhålls Underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning skapas Inresande student, X, med interimspnr som ersätts med svenskt. Utresande student, Y. Hantera students studiefinansiering. Kurspaketering med ingående kurstillfällen fördelas över flera perioder med underliggande moduler med omfattning. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning. Exempel på versioner

4 4 UPPFÖLJNING - ALLMÄNT Gränssnittsarbete Behörighetsprofiler (exempelprofiler) Startsida Uppföljning - val av rapport - lista över sparade rapportutsökningar (parametrar) Omfattar alla typer av utbildningsformer

5

6 6 UPPFÖLJNING - RAPPORTER Genomströmning kurspaketeringstillfälle Genomströmning kurstillfälle Helårsekvivalenter - aktivitet Helårsprestationer Helårsstudenter Studiedeltagande - aktivitet Studiedeltagande - registrering Studietid Utfärdad examina

7 7 GENERELLT FÖR RAPPORTUTSÖKNING Uttagsdatum Utsökningsintervall - datum - period Rapportparametrar (skiljer sig mellan rapporterna) - begränsa utsökningen - gruppera resultatet Upp till sex grupperingsnivåer

8 8

9 9 GENERELLT FÖR RAPPORTRESULTATET Resultatet visas aggregerat och inte på individnivå Resultatet visas alltid fördelat på Kvinnor och Män (ej genomströmningsrapporterna) Resultatets summa utgörs antingen av antal träffar eller antal unika individer Vissa grupperingsval kan ge rapportresultatet med tomma rader med värden

10 10 GENERELLT FÖR RAPPORTRESULTATET Pappersutskrift Export till Excel (.csv-fil) Exportera underlaget till Excel (.csv-fil) utökad behörighet

11 11 UPPFÖLJNING - RAPPORTER Genomströmning kurspaketeringstillfälle Genomströmning kurstillfälle Studiedeltagande-registrering Studiedeltagande-aktivitet Helårsekvivalenter-aktivitet Studietid Utfärdad examina Helårsstudenter Helårsprestationer

12 12 GENOMSTRÖMNING KURSPAKETERINGSTILLFÄLLE antal förväntade deltagare antal registrerade antal antagna till senare del antal studieuppehåll antal studieavbrott antal utfärdade examina Redovisas per period, från kurspaketeringstillfällets start t.o.m. datumet för rapportuttaget

13 13 GENOMSTRÖMNING KURSTILLFÄLLE antal förväntade deltagare antal registrerade, omregistrerade antal studenter som har minst en avklarad modul antal studenter som har underkänt resultat på modul (exkl avklarad) antal studenter som saknar resultat antal studieavbrott antal studenter som klarat av kursen (betyg på hel kurs) Redovisas per period, från kurspaketeringstillfällets start t.o.m. datumet för rapportuttaget

14 14 STUDIEDELTAGANDE - REGISTRERING Antal unika individer eller antal träffar beroende på valda parametrar (begränsa och/eller gruppera) Exempel på rapportparametrar: Kurspaketering, Nybörjare på kurspaketering resp på senare del Utbytesalternativ och Land Kurs och Kurstillfälle (endast gruppera) Fristående kurser (endast begränsa) Registreringstyp Studieavgiftsbetalning

15 15 STUDIEDELTAGANDE - AKTIVITET Antal unika individer eller antal träffar beroende på valda parametrar (begränsa och/eller gruppera) Exempel på rapportparametrar: Kurspaketering (ämne på forskarnivå) Studieaktivitet (0-100%) Nybörjare på lärosäte respektive på senare del Nyantagna Studiefinansiering Baseras på studenternas inrapporterade studieaktivitet

16 16 HELÅRSEKVIVALENTER - AKTIVITET Antal helårsekvivalenter Exempel på rapportparametrar: Organisationsenhet Studiefinansiering Kurspaketering (ämne på forskarnivå) Kalenderår/Kalenderhalvår (endast gruppera) Baseras på studenternas inrapporterade studieaktivitet

17 17 STUDIETID Netto- och bruttostudietid för utfärdade examina. Medel- och medianvärde samt antal unika individer Exempel på rapportparametrar: Kurspaketering (ämne på forskarnivå) Examenstyp Kalenderår/Kalenderhalvår (endast gruppera) Baseras på studenternas inrapporterade studieaktivitet

18 18 UTFÄRDADE EXAMINA Antal utfärdade examina Exempel på rapportparametrar: Examenskategori Examenstyp Kurspaketering (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) Kalenderår/Kalenderhalvår (endast gruppera)

19 19 HELÅRSPRESTATIONER - HELÅRSSTUDENTER Exempel på parametrar: - utbildningsområde - finansieringsform - kurspaketering - studieavgiftsbetalning - utbytesalternativ och land - organisation - kurspaketering - kurs (endast gruppera) - kurstillfälle (endast gruppera)


Ladda ner ppt "U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN NUAK den 21 september 2015 Katja Taavo, Catherine Zetterqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser