Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E XAMENSHANDLÄGGNING I NYA LADOK Anna Sandberg Telléus NUAK 2015-09-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E XAMENSHANDLÄGGNING I NYA LADOK Anna Sandberg Telléus NUAK 2015-09-21."— Presentationens avskrift:

1 E XAMENSHANDLÄGGNING I NYA LADOK Anna Sandberg Telléus NUAK 2015-09-21

2 2 Innehåll Produktplan och versioner Gemensamt grundflöde för alla bevis Bevisärenden tillsammans med övriga ärenden Förslag på examen att ansöka om utifrån studieplan Bevismallar Fördefinierade texter Digital beslutshantering i första hand

3 3 Följ utvecklingen – ta del av produktplanen Version = kvalitetssäkrat flöde genom hela systemet Version A - ? Från enkelt till mer komplext Produktplan på wikin [https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner]https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner Versionerna levereras till MIT-miljön Demo via connect

4 4 Version AVersion D En kurs läggs upp i nya Ladok med tillhörande kurstillfälle En student ges plats till kurstillfället, manuellt Studenten registreras Resultat rapporteras Behörighetsförändringar hanteras Ett kursbevis erhålls Underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning skapas Inresande student, X, med interimspnr som ersätts med svenskt. Utresande student, Y. Hantera students studiefinansiering. Kurspaketering med ingående kurstillfällen fördelas över flera perioder med underliggande moduler med omfattning. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning. Exempel på versioner

5 5 Gemensamt grundflöde för alla bevis Bevis används i nya Ladok som ett generellt begrepp som innefattar både examensbevis, kursbevis och andra bevis inom olika utbildningsformer. Ärenden kan skapas för alla bevis. En student kan t.ex. ansöka om både examensbevis och kursbevis i studentgränssnittet. Handläggningen följer samma grundflöde även om fler steg kan förekomma för examensbevis i förhållande till kursbevis.

6 6 Bevisärenden tillsammans med övriga ärenden Alla typer av ärenden för en student visas på samma ställe i systemet. Som handläggare kommer du åt de ärenden du har behörighet till. Övriga kan du se i listan.

7 7 Mina ärenden På startsidans översikt kan du se alla dina pågående ärenden.

8 8 Ärendeöversikt Du kan även välja att se alla ärenden av en viss ärendetyp, t.ex. bevisärenden. Möjlighet finns att filtrera på ärendestatus.

9 9 Förslag utifrån studieplan När studenten ansöker om examen via student- gränssnittet kan hen få förslag på examen och ingående kurser utifrån den eventuella studieplan som följts. Studieplan förutsätter i dagsläget att studenten läser ett program eller motsvarande. Förslaget, både vad gäller examen och ingående kurser, behöver inte följas utan möjlighet finns att göra ändringar.

10 10 Mallar för utformning av bevisdokument Bevismallar finns inne i Ladok och möjliggör förhandsgranskning under handläggningsarbetet. Viss anpassning av mallarna kan göras på lärosätet (typsnitt, justering av logga etc). Fördefinierade texter möjliggör för lärosätena att själva styra vilka texter som ska stå var i beviset.

11 11 Fördefinierade texter Bevismallarna har platshållare där fördefinierade texter kan placeras. När ett bevisärende handläggs för en student, hamnar de fördefinierade texterna i beviset. I detta steg går det att redigera texterna för det aktuella beviset. Platshållare där inga texter har fördefinierats kan användas som fritextfält.

12 Logotyp Logotyp Apotekarexamen 1980 01 01 - 1000 Lisa Andersson har enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100)… has passed the following course(s) in accordance with… Anna Sandberg Telléus 2015-09-18 1) För kursen ges endast betyget Godkänd. Kurs Omfattning BetygDatum Not Farmaci A 20 hp Godkänd150821 1 osv…

13 13 Utfärda innebär att ”beslutsfattaren” attesterar i systemet, PDF-dokumentet produceras och inrapportering sker Beslutet fattas och innehållet bekräftas Det digitala dokumentet Signeras Vidimerar dokumentet Ärendet avslutas Det digitala dokumentet lämnar inte lärosätet Ärendet avslutas Det digitala dokumentet kan lämna lärosätet Expedieras Arkiveras (bevaras) En vidimerad utskrift kan lämna lärosätet och Expedieras Arkiveras (bevaras) Digital beslutshantering i första hand Stöds av Ladok Stöds inte av Ladok


Ladda ner ppt "E XAMENSHANDLÄGGNING I NYA LADOK Anna Sandberg Telléus NUAK 2015-09-21."

Liknande presentationer


Google-annonser