Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R ESULTAT RAPPORTERA. 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Rapportera resultat Förbereda resultat- rapportering Attestera resultat Attestera resultat Administratör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R ESULTAT RAPPORTERA. 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Rapportera resultat Förbereda resultat- rapportering Attestera resultat Attestera resultat Administratör."— Presentationens avskrift:

1 R ESULTAT RAPPORTERA

2 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Rapportera resultat Förbereda resultat- rapportering Attestera resultat Attestera resultat Administratör lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen Skapar eventuella resultatnoteringar Resultatrapportör (lärare/administratör) rapporterar in resultat Attestant (examinator) attesterar resultatet

3 3 MINA RAPPORTERINGAR Om du lagts till på kurs visas alla aktuella tillfällen för kursen med en länk för varje tillfälle i vyn Mina rapporteringar. Om du lagts till på kurstillfälle visas endast länken för det kurstillfället.

4 4 MINA RAPPORTERINGAR Länkinformation I länken visas kursbenämning, omfattning (hp), kurskod, tillfälleskod, start och slutdatum, kurstakt och undervisningsform. När man klickar på symbolen före länken visas även kurstillfällets ingående moment.

5 Rapportera resultat

6 6 MINA RAPPORTERINGAR Ingående moment i kursen med länk till rapporteringsvyn. Fördelning Antal godkända och underkända. Akt för… Aktuella för resultat, dvs registrerade studenter på kurstillfället.

7 7 RESULTATENS OLIKA STATUS Utkast Rapporteringen är påbörjad men ännu inte klarmarkerad. Klarmarkerad Alla uppgifter med rapporteringen (datum, betyg etc) är ifyllda och resultatet är klart för attestering. Resultaten kan inte längre ändras av läraren. Attesterat Resultatet är offentliggjort och tillgängligt för studenten t.ex. via en studentportal.

8 8 MINA RAPPORTERINGAR För att rapportera resultat på ett moment i kursen klickar du på motsvarande länk, t.ex. Inlämningsuppgift 4 i bilden.

9 9 RAPPORTERINGSVYN Kurstillfälle I rapporteringsvyn kan du välja studenter från ett eller flera kurstillfälle. Studentlista Här visas alla registrerade studenter, som inte har godkänt resultat på valt kursmoment, från det/de kurstillfällen som valts. En röd stjärna * indikerar att fältet är obligatoriskt att fylla i.

10 10 RAPPORTERINGSVYN Markering Om du lägger in betyg eller datum på en student kommer den att markeras automatiskt. En röd stjärna * indikerar att fältet är obligatoriskt att fylla i. Masshantering Markera alla studenter med en bock i rutan längst upp till vänster och använd förvalt betyg och datum. Det är enbart de studenter som syns på skärmen som går att arbeta med. Fortsätt med listan av studenter genom att växla sida. Automatsparas Det finns ingen sparaknapp. Alla inlagda uppgifter sparas automatiskt och ligger kvar som utkast även om du stänger vyn och sedan fortsätter vid ett annat tillfälle.

11 11 RAPPORTERA TITEL Projekttitel För projektarbete och examensarbete där titel ska anges kan detta rapporteras för en eller flera studenter samtidigt.

12 Rapportera resultat – Tentamensanmälan (Aktivitetstillfälle )

13 13 MINA RAPPORTERINGAR - TENTAMENSANMÄLAN Anmälda till tentamen Om tentamensanmälan har använts visas tentamens- tillfällena som länkar. Endast de studenter som är anmälda till det specifika tentamenstillfället visas i rapporteringsvyn.

14 14 STUDENTER FRÅN FLERA KURSTILLFÄLLEN Anmälda studenter från flera kurstillfällen Det kan finnas studenter från flera kurstillfällen anmälda till samma tentamen. Alla anmälda studenter, oavsett kurstillfälle, följer med till rapporteringsvyn.

15 15 RAPPORTERINGSVYN VID ANONYMISERAD TENTAMEN Anonymiseringskoder För anonyma tentamen visas koderna istället för personuppgifter. Resultatrapportören kan inte ändra resultaten efter att dessa har klarmarkerats. Avanonymisering När klarmarkerade resultat ska attesteras är uppgifterna avanonymiserade.

16 Betyg på kurs

17 17 Antal studenter som uppfyller kraven för betyg på kurs visas i den röda rutan i raden för Betyg på kurs. Krav för betyg på hel kurs Poängkontroll och obligatoriska prov godkända. Betyg på kurs Klicka på länken för att komma vidare BETYG PÅ KURS

18 18 RAPPORTERINGSVYN Studenter som uppfyller kraven för betyg på kurs visas i vyn. Översikt Som stöd i betygs- sättningen visas kursens resultat i översikten. Resultatnotering kopplad till en modul visas dock inte. Datum Den senaste inrapporteringens datum visas på modul

19 19 RESULTATNOTERING DIREKT UNDER KURS Översikt Resultatnoteringar som lagts direkt under kursen visas för inmatning i översikten, bredvid visningen av övriga kursresultat.

20 Klarmarkera

21 21 KLARMARKERA När rapportering av betyg, examinationsdatum och eventuella anteckningar på resultatnoteringar är inlagda klarmarkerar rapportören för attestering Klarmarkering kan göras för en student, för flera studenter eller för alla studenter samtidigt För att kunna klarmarkera måste alla obligatoriska fält (ej resultatnoteringar) vara ifyllda och studenten vara markerad

22 22 KLARMARKERA Markera studenter Endast de studenter som är markerade med en bock i rutan till vänster och har obligatoriska fält ifyllda går att klarmarkera. Klarmarkera genom att klicka på knappen. Det är enbart de studenter som syns på skärmen som går att arbeta med. Fortsätt med listan av studenter genom att växla sida.

23 23 KLARMARKERA Rättande lärare Här är inloggad användare förifylld och det går även att lägga till ytterligare lärare. Avisera till innebär att användaren får ett e- postmeddelande att resultat finns för attestering. Tillagd attestant (examinator) finns förifylld men det går också att välja annan användare.


Ladda ner ppt "R ESULTAT RAPPORTERA. 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Rapportera resultat Förbereda resultat- rapportering Attestera resultat Attestera resultat Administratör."

Liknande presentationer


Google-annonser