Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nekksus Extra övningar Utdata och prognos Utbildningsmaterial Ver. 2012-08-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nekksus Extra övningar Utdata och prognos Utbildningsmaterial Ver. 2012-08-22."— Presentationens avskrift:

1 Nekksus Extra övningar Utdata och prognos Utbildningsmaterial Ver. 2012-08-22

2 Övning A – Tre sätt att öppna en rapport 1.Första sättet: Klicka på flik ”Ekonomi”. Öppna rapporten genom att klicka i listan till höger. Stäng rapporten genom att klicka på krysset. 2.Andra sättet: Klicka på knappen ”Gå till” längst upp på skärmen. Välj och klicka på önskad rapport i listan. 3.Tredje sättet: Sök fram rapporten i sökfältet längst upp på skärmen. Skriv in bokstäver i fältet för att söka fram önskad rapport. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar 2 I den här övningen lär du dig att hitta och öppna rapporter på tre olika sätt.

3 Övning B – Arbeta med ansvar och nivåer i organisationsträdet 1.Öppna en resultaträkning för summan av de båda ansvaren Skolan och Biblioteket. 2.Klicka på trekanten i organisationsträdet till vänster för att stänga underliggande ansvar och enbart se överliggande nivå. Pilsymbolen pekar då framåt i stället för nedåt. 3.Högerklicka på trekanten och välj ”Öppna fler nivåer”. Välj sedan i listan ”Öppna fler nivåer” för att öppna samtliga underliggande nivåer på en gång. Detta är en användbar funktion då organisationsträdet är större och innehåller fler underliggande nivåer och ansvar. 4.Sök efter ett ansvar genom att skriva minst tre positioner i sökfältet till vänster på skärmen. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar 3 I den här övningen lär du dig ett snabbt sätt att öppna underliggande nivåer/ansvar samt att söka efter ansvar i organisationsträdet.

4 Övning C – Arbeta med urval i rapporter 1.Öppna en resultaträkning för ansvaret Skolan. 2.Klicka på fliken ”Verksamhet” Resultatet för ansvaret Skolan visas då uppdelad per verksamhet. 3.Välj och markera verksamhet ”G100 Skola år 0 9 undervisning” Klicka på trekantsymbolen för att öppna de olika nivåerna. 4.Gå tillbaka till fliken ”Översikt”. Nu visas en resultaträkning för verksamhet G100 Skola år 0 9 undervisning. 5.Klicka på raden ”Förbrukn mtrl o rep” och sedan på fliken ”Aktivitet”. Nu visas denna kontogrupp, inom just denna verksamhet, uppdelad per aktivitet. Alla gjorda urval syns alltid i den finstilta menyn ovanför rapporten. 6.Återställ rapporten genom att klicka på pil-ikonen NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar 4 I den här övningen lär du dig att arbeta med urval i flera led. Urval går att göra på alla koddelar och arbetssättet är detsamma i samtliga rapporter.

5 Övning D – Minimera/expandera resultaträkning 1.Öppna en resultaträkning för ansvaret Biblioteket. 2.Klicka på knappen ”Minimera kontonivåer” för att få en komprimerad resultaträkning. Klicka på ”Expandera kontonivåer” för att återgå. 5 I den här övningen lär du dig att minimera och expandera resultaträkningen. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar

6 Övning E – Konton i kontogrupper 1.Öppna en resultaträkning för ansvaret Skolan. 2.Klicka och markera summaraden ”- Övr verks kostn” i resultaträkningen. Nu visas samtliga konton i denna kontogrupp i en separat vy nedanför resultaträkningen. Denna vy går att exportera till excel och pdf. 3.Klicka på raden ”- Resultat” i resultaträkningen. Nu visas samtliga konton i alla kontogrupper i vyn nedanför resultaträkningen. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar 6 I den här övningen lär du dig att arbeta med rapporter och öppna kontogrupper för att visa samtliga ingående konton.

7 Övning F – Visa konton i kontogrupper i lönekostnadsrapporten 1.Öppna rapporten ”Lönekostnader” för ansvaret Biblioteket. 2.Klicka och markera raden ”Semesterlön” i rapporten. Nu visas samtliga konton i denna kontogrupp i en separat vy nedanför rapporten. Denna vy går att exportera till excel och pdf. 3.Alternativt kan du klicka på trekanten framför kontogruppen. Då öppnas kontona i en lista ovanför summan för kontogruppen i rapporten. 4.Klicka på raden ”Lönekostnader” i rapporten. Nu visas samtliga konton i alla kontogrupper som ingår i lönekostnadsrapporten i vyn nedanför rapporten. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar 7 I den här övningen lär du dig att arbeta med lönekostnadsrapporten och öppna kontogrupper för att visa samtliga ingående konton

8 Övning G – Visa ackumulerade transaktioner 1.Öppna rapporten ”Resultaträkning” för ansvar Biblioteket. 2.Markera raden för kontogrupp ”Förbrukn matr o rep” (genom att klicka på texten) och klicka sedan på flik ”Transaktioner”. Nu visas kontogruppens transaktioner för den senaste bokföringsmånaden. 3.Gå tillbaka till resultaträkningen och markera samma kontogrupp genom att klicka på siffran i kolumnen för ”Utfall jan-mars 2012”. Klicka sedan på flik ”Transaktioner”. Nu visas samtliga transaktioner för hela den period som kolumnen avsåg. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar 8 I den här övningen lär du dig att ta fram ackumulerade transaktioner från resultaträkningen

9 Övning H – Visa lönetransaktioner från tidigare månader 1.Öppna rapporten ”Lönekostnader - Individnivå” för ansvar Skolan. 2.Markera raden för kontogrupp ”Månadslön” och klicka sedan på flik ”Lönetransaktioner”. Nu visas kontogruppens transaktioner för den senaste bokföringsmånaden. 3.För att visa tidigare månaders lönetransaktioner används väljaren i menyn högt upp på skärmen. Välj månad februari. Nu visas lönetransaktioner för den valda månaden. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar 9 I den här övningen lär du dig att ta fram lönetransaktioner för tidigare månader i lönekostnadsrapporten

10 Övning I – Rapport ”Kontogruppering budget / prognos” 1.Klicka på knappen ”Gå till” och öppna rapporten ”Kontogruppering budget / prognos” 2.Rapporten visar en lista med de förvalda konton på vilka budget- och prognosuppgifter lagras, när inmatning sker per kontogrupp. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar I den här övningen ska du lära dig att hitta och öppna rapporten ”Kontogruppering budget / prognos” 10

11 Övning J – Rapport ”Status – processflöde” 1.Gå till flik ”Ekonomi” och öppna rapporten. 2.Välj process ”2012 Prognos 2 mars” genom att klicka i scrollboxen i väljaren överst på sidan. Två cirkeldiagram visar status för Aktiviteter och Uppgifter. 3.Under flik ”Aktiviteter” visas en lista med ansvarets/nivåns aktiviteter med namn på godkännare och status. 4.Under flik ”Uppgifter” visas en lista med ansvarets/nivåns uppgifter med namn på inmatare och godkännare samt status. 5.Gå tillbaka till fliken ”Uppgifter ” och klarmarkera en uppgift. 6.Se hur rapporten ”Status – processflöde” förändras. 11 NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar I den här övningen ska du lära dig att arbeta med rapporten ”Status – processflöde”.

12 Övning K – Rapport ”Status – processflöde” 1.Växla ansvar/nivå i organisationsträdet till vänster och se på status i de olika ansvaren/nivån. 2.Klicka och markera en rad i statustabellen i flik ”Översikt”. Det går även att markera genom att klicka direkt i cirkeldiagrammen. 3.Gå till flik ”Uppgift” eller ”Aktivitet” och se ditt urval i listan. (denna funktion är användbar när organisationen innehåller många nivåer och ansvar) NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar I den här övningen ska du lära dig att arbeta med urval i rapporten ”Status – processflöde” 12

13 Övning L – Processflödesposition 1.Klicka på fliken ”Uppgifter ” och klarmarkera en uppgift för ansvaret Skolan eller Biblioteket. 2.Gå till fliken ”Mina klarmarkerade uppgifter”, klicka och markera raden med den klarmarkerade uppgiften, som nu står med status ”Godkänd”. 3.I vyn nedanför syns då en lista med processflödesposition, där den aktuella uppgiften återfinns med information om vilken position den har i processen. Där finns upplysning om namn, typ av händelse, status och användarnamn. NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar I den här övningen ska du lära dig att kontrollera status för dina klarmarkerade uppgifter och följa dess position i prognosprocessen. 13

14 14 Kontakt nekk@stadshuset.goteborg.se NEKK | Utbildningsmaterial Nekksus | Extra övningar


Ladda ner ppt "Nekksus Extra övningar Utdata och prognos Utbildningsmaterial Ver. 2012-08-22."

Liknande presentationer


Google-annonser