Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionen SA10-Grupper. Följande typer av grupper finns: - Grupp i kurs hör alltid ihop med en kurskod - Grupp i program hör alltid ihop med en programkod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionen SA10-Grupper. Följande typer av grupper finns: - Grupp i kurs hör alltid ihop med en kurskod - Grupp i program hör alltid ihop med en programkod."— Presentationens avskrift:

1 Funktionen SA10-Grupper

2 Följande typer av grupper finns: - Grupp i kurs hör alltid ihop med en kurskod - Grupp i program hör alltid ihop med en programkod - Egen grupp hör alltid ihop med en användarkod (- Grupp i forskarut- bildningsämne)

3 Funktionen SA10-Grupper Själva gruppkoden/ gruppbeteckningen består av max 10 tecken. För varje gruppkod kan en benämning läggas in, dvs. en klartext som namnger eller beskriver gruppen. Benämningen kan vara max 60 tecken och är ej obligatorisk. Man kan namnge en grupp eller ändra benämning på en grupp via "Namnge grupp" som finns i menyn under 'Funktion'

4 Funktionen SA10-Grupper Funktionen innehåller 7 delfunktioner: - Grupp i kurs - Grupp i kurs - en person i taget. - Grupp i program - Grupp i program - en person i taget. - Egen grupp - Manipulera grupper - utgå från befintliga grupper. - Grupp i forskarutbildningsämne

5 Funktionen SA10-Grupper Funktionen innehåller 7 delfunktioner: - Grupp i kursGrupp i kurs - Grupp i kurs - en person i taget.Grupp i kurs - en person i taget. - Grupp i programGrupp i program - Grupp i program - en person i taget.Grupp i program - en person i taget. - Egen gruppEgen grupp - Manipulera grupper - utgå från befintliga grupper.Manipulera grupper - utgå från befintliga grupper. - Grupp i forskarutbildningsämne Man börjar med att välja delfunktion. Vid val av något av alternativen "En person i taget" eller "Manipulera grupp" går man direkt vidare till nästa formulär i funktionen med kommandot 'OK'. De andra fem delfunktionerna startar i detta formulär.

6 Funktionen SA10-Grupper Grupp i kurs Man kan antingen söka ut befintliga grupper. Eller skapa en helt ny grupp. Den nya gruppen kan antingen knappas in personvis eller genom utsökning. Vid utsökning använder man sig av det generella utsökningspaketet.generella utsökningspaketet

7 Funktionen SA10-Grupper Grupp i kurs Man kan antingen söka ut befintliga grupper. Eller skapa en helt ny grupp. Den nya gruppen kan antingen knappas in personvis eller genom utsökning. Vid utsökning använder man sig av det generella utsökningspaketet.generella utsökningspaketet Då man trycker på ”Visa grupp…” får man även upp information om andra grupper som personerna ingår i.

8 Funktionen SA10-Grupper Grupp i kurs I ”Bearbeta grupper kan man antingen lägga till eller stryka personer ur gruppen.

9 Funktionen SA10-Grupper Grupp i kurs – en person i taget Nu har en OK-knapp tänts längst ner till höger i formuläret. Klicka på den för att komma vidare till nästa formulär.

10 Funktionen SA10-Grupper Grupp i kurs – en person i taget Här visas info om registreringen och om personen sedan tidigare ingår in några grupper. Lägga in en ny grupp: Raden "Ny grupp" måste vara markerad. Man trycker därefter shift+tab för att flytta markören till fältet för inläggning av gruppkod. Gruppkod och benämning anges och man klickar sedan på den gröna bocken.

11 Funktionen SA10-Grupper Grupp i program Grupp i program fungerar som grupp i kurs, skillnaden är att man kopplar grupp- markeringen till ett program i stället för en kurs. Antingen söker man ut med hjälp av registreringar eller så matar man in personvis. Man kan också söka ut befintliga grupper och bearbeta dem. Precis som i motsvarande delfunktion i ”grupp i kurs” kan man här stryka och lägga till personer. Om personen inte är registrerad kommer det upp en fellista.

12 Funktionen SA10-Grupper Egen grupp När man väljer "Egen grupp" fylls användarkoden i automatiskt och kan inte ändras. Utsökningen görs antingen med det generella utsökningspaketet eller personvis inmatning.

13 Funktionen SA10-Grupper Egen grupp När utsökningen är klar kommer det här fönstret upp, där ska man markera de personer man vill ha med i sin grupp. I menyraden kan man välja att markera eller avmarkera alla på en gång. Sedan namnger man sin grupp och trycker på uppdatera för att spara den.

14 Funktionen SA10-Grupper Manipulera grupper Här kan man skapa en ny egen grupp genom att manipulera med befintliga grupper. Man kan slå ihop grupper, dra grupper från varandra samt ta fram snittet av två grupper oavsett grupptyp. Grupper som skapas på detta sätt sparas alltid som egen grupp. Tryck på OK-knappen för att komma till ”Manipulera grupper”-formuläret.

15 Funktionen SA10-Grupper Manipulera grupper Man börjar alltid med att söka fram en grupp. Genom att klicka på '+Grupp'- knappen kommer man till ett nytt formulär där man kan söka fram en grupp och ta med den tillbaka. Följande alternativ är sedan möjliga: + Grupp - addera grupper (den grupp man lägger till slås ihop med gruppen från senast gjorda manipulation) - Grupp - subtrahera grupper (den grupp man anger tas bort från gruppen från senast gjorda manipulation) Tillhör grupp - snittet av två grupper (bara personer som finns i båda grupperna tas med. Gäller snittet av gruppen som man anger och gruppen från senast gjorda manipulation)

16 Funktionen SA10-Grupper Manipulera grupper Alla tre alternativ leder till formuläret "Sök fram grupp" i vilket man söker fram den grupp man vill manipulera. När man återgår till foruläret "Manipulera grupper" görs kontroller av personerna i angiven grupp, manipulationen utförs och sedan visas resultatet i sammanfattningslistan. Sammanfattningslistan kommer att visa historiken, d v s vilka grupper som man har manipulerat med och vilka slags manipuleringar man gjort. + - och ^ tecken först på raden visar vilken slags manipulering som är gjord: Tillägg, borttagning eller snittet av grupper. Under rubriken "Förändring" kan man se hur många personer som lagts till respektive tagits bort vid manipulationen. "Tot antal" visar antalet personer som den nya gruppen kommer att innehålla när man väljer att spara den. Knappen 'Visa personer' tar fram vilka personer som finns efter senaste manipulationen.

17 Funktionen SA10-Grupper Manipulera grupper Spara grupp När man har skapat den grupp man vill ha ger man kommandot 'Spara grupp'. Då kommer man automatiskt till ett nytt formulär där man namnger och uppdaterar den nya gruppen.


Ladda ner ppt "Funktionen SA10-Grupper. Följande typer av grupper finns: - Grupp i kurs hör alltid ihop med en kurskod - Grupp i program hör alltid ihop med en programkod."

Liknande presentationer


Google-annonser