Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avgiftslista via Internet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avgiftslista via Internet"— Presentationens avskrift:

1 Avgiftslista via Internet

2 Webblista För att underlätta redovisning av avgifter till Elektrikerförbundet erbjuder vi flera alternativ. Nu finns möjlighet att lämna uppgifter om dragna avgifter direkt till Elektrikerförbundets avdelning via Internet. Vi har helt enkelt flyttat rutinen med ”papperslista” till Internet.

3 Hur går det till ?? Företaget tecknar en arbetsgivarbekräftelse med avdelningen och i samband med detta får ni välja ett lösenord. Företaget meddelar e-postadress till avdelningen.

4 Lösenord Min 4 tecken! Max 10 tecken!
Anges alltid med små bokstäver eller siffror ! Ej å, ä, ö eller specialtecken ! För minnet…..Spara på lämpligt säkert ställe!

5 Hur går det till ?? Elektrikerförbundet registrerar arbetsgivarbekräftelsen. Elektrikerförbundet aviserar för Internetredovisning. Företaget kan börja använda funktionen. Avisering är nu klar !

6 Åtgärder vid registrering
När arbetsgivaren ska registrera "sin" webblista, används URL:en:   Klicka sök

7 Åtgärder vid registrering
Nu visas de perioder som kan registreras För att komma till registreringsformuläret klicka på period .

8 Registreringsformulär
När man valt period öppnas webblistan och man kan se de som finns aviserade. Registrera: Dragen avgift Frikoder Nya medlemmar

9 Registreringsformulär
När webblistan är registrerad klicka på ”klart” för att verifiera registreringen

10 Bokföringsunderlag Bokföringsunderlaget innehåller period, belopp, postgirokonto samt OCR-kod. Vid inbetalning är det viktigt att ange OCR-koden ! Tips ! Innan webblistan sänds, skriv ut bokföringsunderlaget !

11 Meddelande Meddelande till Elektrikerförbundets avdelning kan skrivas i meddelande-rutan. Detta sänds till inkorgen på den avdelning som arbetsgivaren tillhör.

12 Sänd webblista När webblistan sänds bekräftas detta:

13 Svenska Elektrikerförbundet
Vi hoppas att denna möjlighet att redovisa avgifter via Internet ska underlätta er administration och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Svenska Elektrikerförbundet


Ladda ner ppt "Avgiftslista via Internet"

Liknande presentationer


Google-annonser