Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Ladok: så här långt »Karolinska institutet den 5 februari 2014 »Catherine Zetterqvist och Lisa Eliasson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Ladok: så här långt »Karolinska institutet den 5 februari 2014 »Catherine Zetterqvist och Lisa Eliasson."— Presentationens avskrift:

1 Nya Ladok: så här långt »Karolinska institutet den 5 februari 2014 »Catherine Zetterqvist och Lisa Eliasson

2

3 Ladok så här långt »Kort repetition av effektmål och arkitekturen »Vad kan vi se och göra i MIT-miljön Så här långt! Vi visar i MIT-miljön »Tänk på att användargränssnittet fortfarande är under utveckling!

4 Nya Ladok – målbild och önskade effekter »Förbättrad kommunikation Kompletta och stabila gränssnitt »Tillgänglighet och identitetshantering Integration mot lokala användarkataloger, nationellt e- id Ökad tillgänglighet »Flexibilitet Bättre förberett för framtida förändringar Enklare att integrera med tredjepartskomponenter »T»Tillförlitlighet och säkerhet H ögre kvalitet »A»Användbarhet B ättre anpassat till våra administrativa processer »L»Lokal kostnadseffektivitet L ägre driftkostnader, självservice E nklare integration »G»Gemensam kostnadseffektivitet L ägre kostnader för utveckling

5 Nya Ladok – målbild och önskade effekter »Förbättrad kommunikation »Tillgänglighet och identitetshantering »Flexibilitet »Tillförlitlighet och säkerhet »Användbarhet »Lokal kostnadseffektivitet »Gemensam kostnadseffektivitet

6 Dagens genomgång »Utbildningsinformation – demo Utbildningstillfällesstruktur »Examen – kataloguppgifter – demo Handlägga examen – skapa ärende för examensbevis/kursbevis »Studiedeltagande – demo Studieplan, skisser – Välja kurser/inriktning inom utbildning »Resultat, skisser Resultat rapportering Kurs/Modul/komponent Tillgodräknande av del av kurs »Uppföljning, Lösningsteknisk skapas informationsobjekt för HST/HPR bidrag »Studiedeltagande, Utfärdade examina, Utbildningsutbud,

7 GRÄNSSNITT FÖR ANSTÄLLDA Principskiss – allt syns inte i användargränsnittet NYA LADOK information NYA LADOK information funktionalitet REST-gränssnitt SQL-gränssnitt GRÄNSSNITT FÖR STUDENTER 1.Information som kan skapas, ändras, och tas bort ”Detta finns i Ladok” 2.Funktionalitet/tjänster som använder informationen i Ladok ”Detta kan Ladok” 3.Gränssnitt som anställda använder för att läsa och skriva ”Detta kan jag se och göra i Ladok” 4.Gränssnitt som studenter använder för att läsa och skriva ”Detta kan studenten se och göra i Ladok” 5.Gränssnitt som läser och skriver/uppdaterar information ”Kopplar andra system till Ladok” 6.Gränssnitt som läser och kan förse ett lokalt Uppföljningssystem med information LOKALA SYSTEM LOKALT UPPFÖLJNINGSSYSTEM

8 Gränssnitt för anställda »Nyheter främst i HUR man gör saker Bättre stöd för processers helhet Stor flexibilitet – många vägar bär till Rom Webbaserat »VAD i stort sett samma som innan Lite mer kring utbildningsinformation Lite mer kring examenshandläggning Lite mindre kring antagning Bättre stöd för uppföljning »Detta kan jag se och göra i Ladok Behörighet styr Stor flexibilitet i lokala behörighetsstrukturer

9 STUD- DELT. STUD- DELT. RESULTAT UTB- INFO UTB- INFO EXAMEN UPPFÖLJ Områden i nya Ladok STATUS- HANT. STATUS- HANT. ATTEST. O SIGN. ÄRENDE- HANT. VERSIONS HANT. Stödfunktionalitet

10 LOKALA GRUNDDATA NATIONELLA GRUNDDATA NATIONELLA GRUNDDATA Koncept i grunddata STUD- DELT. STUD- DELT. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ Nya Ladok inklusive domäner Land Ort KATALOG INFORMA TION KATALOG INFORMA TION UTB- INFO Organi- sation Behörig- heter Behörig- heter Betygs- skalor

11 Koncept i utbildningsinformation STUD- DELT. STUD- DELT. RESULTAT UTB- INFO UTB- INFO EXAMEN UPPFÖLJ Nya Ladok inklusive domäner Startdatum / slutdatum Startdatum / slutdatum Regel- styrning Regel- styrning Generell modell för utbildning Generell modell för utbildning Versions- hantering Versions- hantering Nationella och lokala mallar Enhetlig hantering av utbildnings- former Enhetlig hantering av utbildnings- former

12 UTBILDNINGSINFORMATION UTVECKLING AV NY UTBILDNING UNDERLAG FÖR BESLUT DOKUMENT- UTFORMNING Skapa utbildning + tillfälle Uppdatera/ ändra utbildning/ tillfälle Uppdatera/ ändra utbildning/ tillfälle Skapa utbildnings- tillfällesstruktur Koppla kurs till programtillfälle Status- Hantering / Påbörjat Komplett Status- Hantering / Påbörjat Komplett Skapa modul och komponent Funktionalitet - utbildningsinformation

13 Utbildningsinformation – generell struktur Kurspaketering Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurspaketerings- tillfälle Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl »Utbildning Kurspaketering Kurs »Utbildningstillfälle Kurspaketeringstillfälle Kurstillfälle

14 Demo utbildningsinformation utbildningstillfällesstruktur

15 Koncept i studiedeltagande UTB- INFO UTB- INFO RESULTAT STUD. DELT. STUD. DELT. EXAMEN UPPFÖLJ Nya Ladok inklusive domäner Helhetsbild av varje student Besluts- logg Besluts- logg Enhetlig hantering utb. former Flexibla perioder (inkl termin) Flexibla perioder (inkl termin) Studieplan

16 STUDIEDELTAGANDE Beslutsprocess för tillträde /antagning Uppföljning av av grupper Förväntat deltagande / Återbud Förväntat deltagande / Återbud Registrera student på kurstillfälle / även flera perioder Registrera student på kurstillfälle / även flera perioder Välja kurs- och inriktningstill- fällen för nästa period Hantera förändringar i studier Avbrott / Uppehåll i studier Avbrott / Uppehåll i studier Omregistrering på kurstillfälle Funktionalitet - studiedeltagande

17 Studiedeltagande – pågående eller ännu inte prioriterad funktionalitet »Att hantera Studentuppgifter »Att hantera individuella kurser/kurstillfällen »Att hantera flera studenter samtidigt »Att visa historik följa förändringar i en students studiedeltagande

18 Studentinformation »Personuppgifter Personnummer Interimspersonnummer Namn »Kontaktuppgifter »Personnummerbyte »Sekretess »Avstängning »Avgifter

19 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN

20 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN

21 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN

22 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN BESLUT OK

23 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN BESLUT OK VY / VYER I ANVÄNDARGRÄNSSNITT STUDIEPLAN

24 Varför studieplan? »Behov av programadministration i olika utsträckning Enhetlig hantering oavsett grupp el individ »Beslutslogg vid förändringar Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden, omregistrering »Underlag inför kommande termin/studieperiod Enhetlig hantering av förväntat deltagande »Kontroll mot examenskrav Beroende av utbildningsinformation / examenskrav

25 Studieplan ska erbjuda »Möjlighet att ange vilket kurstillfälle studenten ska följa vid förändringar »Stöd för studenterna i att planera och följa upp sina studier »Ger förutsättningar för lärosätet att följa upp individer och grupper »Ger lärosätet underlag för prognoser och uppföljning

26 Demo studiedeltagande

27 Koncept i resultat UTB- INFO UTB- INFO STUDIE- DELTAG. STUDIE- DELTAG. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ Nya Ladok inklusive domäner Attestera beslut i systemet Ärendehan- tering för tillgodoräk- nande Mass- hantering Enhetlig hantering utb. former Enkelt att förstå och använda

28 RESULTAT Planera examinations- tillfällen Planera examinations- tillfällen Utgå från anmälan till examination/ grupper Utgå från anmälan till examination/ grupper Rapportera betyg och resultat på kurs Rapportera resultat på komponent Underlag och beslut för tillgodo- räknanden Avisera Rapportera betyg och resultat på modul Funktionalitet - resultat Uppföljning av grupper

29 Resultat - exklusive tillgodoräknanden »Möjliggöra självadministration för lärare Enkel hantering av modul / komponent »Möjliggöra verifiering och signering direkt i systemet Återautenticering

30 Modul respektive komponent Kurs Modul Komponent Kurstillfälle Modultillfälle Komponentillfälle Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modul Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination -Tentamen - Seminarium - Laboration - Inlämningsuppgift - M fl Komponent Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppgift M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modultillfälle Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination -Tentamen - Seminarium - Laboration - Inlämningsuppgift - M fl Komponent- tillfälle Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppgift M fl Denna är lite svår, lite baktung eller vad man ska säga. Men jag vet inte vad som ska ändras heller. Kan man kanske bara flytta upp allt en bit?

31 Demo resultat

32 Koncept i examen UTB- INFO UTB- INFO RESULTAT EXAMEN STUD. DELTAG. STUD. DELTAG. UPPFÖLJ Nya Ladok inklusive domäner Attestering /signering i systemet Inbyggda mallar Ärende- hantering för ”bevis” Enhetlig hantering utb. former Examensbevis respektive kursbevis Examensbevis respektive kursbevis

33 Examen Föreslå examen Avancerad layout Definiera grundläggande uppgifter Ta emot ansökan/ skapa, välja, tilldela ärende Bevaka kurser/ välja, sortera kurser, förhands- granska och redigera bilagor Utfärda kursbevis /examensbevis inkl bilagor Utfärda kursbevis /examensbevis inkl bilagor Dokumentera utfärdad examen/bevis Stöd för granskning och kontroll av underlag Funktionalitet - examen

34 Examen - kataloguppgifter »Skapa förutsättningar för examensadministration Skapa examens definition Skapa huvudområde Skapa mall för bilaga – diploma supplement »Avgränsat; ej ansöka om examen, ej kontrollera och handlägga examen

35 Demo examen

36 Koncept i uppföljning UTB- INFO UTB- INFO RESULTAT UPP- FÖLJN. UPP- FÖLJN. EXAMEN STUD. DELTAG. STUD. DELTAG. Nya Ladok inklusive domäner Enhetlig hantering utb.former Fåtal färdiga rapporter Åtkomst via SQL- verktyg Separata lärosätes- instanser Verksamhets- orienterade tabeller

37 UPPFÖLJNING Rapporter för underlag till årsredovisning enligt regleringsbrev Rapporter för uppföljning Exportmöjlighet av underlag till rapporterna Begränsning, gruppering och sortering Begränsning, gruppering och sortering Data tillgängligt för uppföljning Data tillgängligt för årsberättelser Funktionalitet - uppföljning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Vidare bearbetning i te x excel

38 Fler frågor? »Passa på att fråga i infotorget ! »MIT-demo den 20 februari 13.30 Hem och testa och ta med dina frågor dit!


Ladda ner ppt "Nya Ladok: så här långt »Karolinska institutet den 5 februari 2014 »Catherine Zetterqvist och Lisa Eliasson."

Liknande presentationer


Google-annonser