Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målseminarium Uppföljning »2013-11-20 Wallingatan 2 »Catherine Zetterqvist och Anna Åhnberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målseminarium Uppföljning »2013-11-20 Wallingatan 2 »Catherine Zetterqvist och Anna Åhnberg."— Presentationens avskrift:

1 Målseminarium Uppföljning »2013-11-20 Wallingatan 2 »Catherine Zetterqvist och Anna Åhnberg

2 Agenda »Inledning »Bakgrund, mål och avgränsningar för uppföljning i Ladok3 »När och varför görs uppföljning – inventering i mötesgruppen »Prioriterade behov – inventering i mindre grupper »Avstämning mot befintliga Uppföljningstjänster i Ladok »Anmälda frågor »Avslutning

3 Mål, avgränsningar och arkitektur och skisser

4 Mål med domänen Uppföljning

5 »Skapa goda förutsättningar för uppföljning »Informationsobjekt ska vara stabila, begripliga och entydiga »Enhetligt stöd oavsett utbildningsform

6 Enhetlig hantering av utbildningsformer Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form Högskoleutbildning o Utbildning på grund- och avancerad nivå o Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning Mfl

7 Vad ska nya Ladok stödja? »Grunden för Uppföljning fastslås i remiss Ladok3 – nästa generations studieadministrativa system »Ladok ska bidra till o ̈ vergripande strategisk planering genom att tillhandaha ̊ lla: relevanta rapporter sammansta ̈ llningar underlag » Ladok ska inte utgo ̈ ra: en plattform fo ̈ r strategisk planering ett komplett rapport, prognos- och analysverktyg

8 Avgränsning för domänen uppföljning »Inom annan domän ska stöd erbjudas för uppföljning av studenter: detaljerad uppföljning av studieprestationer fo ̈ r individer och grupper av studenter att identifiera behov av speciella insatser för studenter som inte presterar resultat i tillra ̈ cklig takt »Inom andra domäner ska stöd erbjudas för operativt utdata av typen: Listor över studenter för olika ändamål Enskilda studenters resultat Översikt av utbildning »Inom annan domän ska stöd erbjudas för dataexport till externa intressenter

9 Två huvudsyften med domänen uppföljning »Att tillgängliggöra all verksamhetsinformation enklare filtreringsstöd för utforskning av ett informationsobjekt i taget för ospecificerade ändamål och kontroller inte inbyggt SQL-verktyg för flexibla utsökningar och fria frågor grundinformationen såväl som den aggregerade informationen ska vara tillgänglig för uttag till lokala databasverktyg/BI-vektyg »Att presentera standardiserade rapporter Filtrera rapportunderlag Beställa, begränsa och låsa rapportunderlag

10 Systemlösning

11 Titta på/ta ut Informationsobjekt Grundobjekt Verksamhetsobjekt Aggregerade objekt

12 Presentation av information

13 Filter

14 Filtrering och resultat

15 Ta ut Rapporter

16 Hela rapportunderlag visas utan filter inlagda.

17 När och varför görs uppföljning?

18 Prioriterade behov

19 Avstämning mot befintliga tjänster i Ladok

20 Anmälda frågor

21 Avslutning


Ladda ner ppt "Målseminarium Uppföljning »2013-11-20 Wallingatan 2 »Catherine Zetterqvist och Anna Åhnberg."

Liknande presentationer


Google-annonser