Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet"— Presentationens avskrift:

1 CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet
Bert Luvö Bergen

2 University of Technology
CHALMERS University of Technology - for a sustainable future

3 CHALMERS

4 Educational Structure
CHALMERS Educational Structure Qualified students, both Swedish and foreign, can apply to the Chalmers Master´s Programme Continued studies at another university Degree in Sweden or abroad Choice of Masters Programme. Guarranteed admission Undergraduate studies 180 HEC, 3 years Masters programme 120 HEC, 2 years Admission to a 5-year programme in Architecture or Engineering Bachelor of Science (Kandidatexamen) Master of Science in Architecture or Engineering (Mastersexamen/ Civilingenjörsexamen) Technical Engineering studies 180 HEC, 3 years Bachelor of Science (Högskoleingenjörsexamen) Admission to a 3-year programme In Engineering

5 Chalmers i siffror 10 000 helårsstudenter (26% kvinnor)
5 200 på bachelornivå 2 500 på mastersnivå (40% internationella) 1 000 forskarstuderande 1 300 övriga 2 000 anställda 630 lärare (17% kvinnor) 174 professorer (7% kvinnor) Bergen

6 Samarbetspartners - utbildning
Våra studenter Näringslivet Andra högskolor i Sverige Andra högskolor utanför Sverige Bergen

7 => Öka möjligheterna
För att Ta vara på olika personers/gruppers erfarenheter och specialiteter Tillsammans når vi längre Öka verklighetsanpassningen Höja kompetensen Bygga nätverk Det personliga mötet => Öka möjligheterna Bergen

8 Studenterna Ingår i alla beslutande organ
Styrelse, Grundutbildningsnämnd, Programråd Medverkar aktivt i utredningsarbete, rekrytering mm Studentkåren driver studenthem, restaurant, bokhandel mm (Tillgångar 1 miljard, omsättning 200 miljoner) Bergen

9 Svenska högskolor Avtal med bl a Karlstad universitet
Studenter i Karlstad, som läser på grundläggande nivå, kan fortsätta på avancerad nivå på Chalmers och få en civilingenjörs/masterexamen Chalmersstudenter kan fortsätta i Karlstad (Jönköping, Högskolan i väst och kanske fler på samma sätt) Bergen

10 Högskolor utanför Sverige
Diskussioner pågår med högskolor i Tyskland och Frankrike Med ungefär samma upplägg, som med Karlstad Bergen

11 Byggingenjör Chalmers-Skövde
Brist på byggingenjörer i Skaraborg Överenskommelse mellan Chalmers, Högskolan i Skövde och branschen ½ Chalmers – ½ Högskolan i Skövde (Byggämnena på Chalmers) Studenterna pendlar 2-3 dagar/vecka Näringslivet bekostar resorna och erbjuder mentorer, praktik och examensarbete Examen från Chalmers Bergen

12 Double degree MSc in International Project Management,
CHALMERS Double degree MSc in International Project Management, tillsammans med Northumbria University, Newcastle Två terminer vid Chalmers och en termin vid Northumbria Master thesis på Chalmers eller Northumbria Två examina Bergen

13 Double degree MSc in International Project Management,
tillsammans med Northumbria University, Newcastle Två terminer vid Chalmers och en termin vid Northumbria Master thesis på Chalmers eller Northumbria Två examina Double degree även som del av utbytesprogram Bergen

14 Nordic Master in Maritime Management
Erbjuds gemensamt av Chalmers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Åland Polytechnic, Sydväst Maritime i Åbo och Högskolan I Vestfold Branschbehov Mycket distansundervisning Bergen

15 Arbetsintegrerat lärande
Ökade näringslivsinslag i utbildningarna En samlad struktur , som ger progression Studenterna på flera program upplever en svag näringslivskoppling På andra program finns många bra inslag, men ett samlat grepp saknas Mentorer Praktik Projektarbeten Examensarbeten

16 Chalmers academier Ett gemensamt interface mellan Chalmers och
näringslivet inom flera områden

17 Chalmers academier En plattform för kontakt och ett forum för erfarenhetsutbyte Stöd för studenter och lärare som söker kontakt med industrin En nod där industrin lätt får kontakt med de masterprogram, som är mest relevanta för dem.

18 Högskolor utanför Sverige
Diskussioner pågår med högskolor i Tyskland och Frankrike Med ungefär samma upplägg, som med Karlstad Norge ??? Bergen

19 Bergen


Ladda ner ppt "CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet"

Liknande presentationer


Google-annonser