Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet
Hälsouniversitetet Forskning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiU:s grafiska profil. Du skriver in din rubrik och eventuell underrubrik i det blå fältet på sid 1. Det blå fältet kan justeras för att stämma överens med rubrikens längd. Namn och institutionstillhörighet ersätter den svarta texten. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2011” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiU:s logotype och webbadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Här finns vi

3 Tre campusområden (Universitetssjukhuset) 2 500 studenter
Campus Valla studenter Campus Norrköping studenter Campus US (Universitetssjukhuset) studenter

4 Hälsouniversitetet - utbildning
3700 studenter, 2700 om dessa omräknas till helårsstudenter 7 grundutbildningsprogram 3 masterprogram samt flera specialistutbildningar på avancerad nivå Runt 50 fristående kurser Drygt 500 tar examen inom vård- och medicinområdet varje år.

5 Grundutbildningsprogram
Arbetsterapeut Biomedicinsk analytiker Logoped Läkare Medicinsk biolog Sjukgymnast Sjuksköterska

6 Problembaserat lärande (PBL)
Du tar själv ansvar för din inlärning med hjälp av basgrupp och handledare. Undervisningsavdelningar, drivs av studenter tillsammans med handledare. Du arbetar med verklighetsbaserade patientfall: - Dels via simuleringar på Clinicum. - Dels med webbaserade fall med journaler och provsvar (EDIT).

7 Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans
Studenterna vid Hälsouniversitetet läser tillsammans för att utveckla och träna sin framtida förmåga att samverka i sina respektive yrkesroller. Det handlar om lärande över yrkesgränserna. Vi kallar det interprofessionellt lärande.

8 Forskarutbildning och personal
Forskarutbildning Drygt 400 forskarstuderande, kvinnor är i majoritet Cirka 60 personer tar doktorsexamen varje år och ungefär 5 licentiatexamen. Personal Knappt 700 anställda omräknat i helårsanställningar, 30 % är män Drygt 100 professorer, var fjärde professor är kvinna Sammanlagt finns drygt 300 lärare

9 Organisation

10


Ladda ner ppt "Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser